Nova pravila HAKOM-a

Telekomi vas neće moći zvati da odustanete od raskidanja ugovora

Očekuje se da će izmjene na snagu stupiti već u rujnu, a njime će definirati sva prava i obveze korisnika i kompanije
Ilustracija
 Profimedia, Alamy

Od jeseni, teleoperateri će uslugu na nekog drugog korisnika biti dužni prebaciti u maksimalnom roku od tri radna dana, u samo 24 sata korisnicima će biti dužni dostavljati sve podatke o penalima u slučaju prijevremenog raskida, a nasljednike preminulih korisnika koji na sebe žele prebaciti uslugu pokojnika neće više moći odbijati zbog nepodmirenih, a dospjelih dugovanja.

Sve ovo samo je mali dio izmjena načina na koji će uskoro funkcionirati odnosi između korisnika i “moćnih” teleoperatera, i to nakon što je Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti na javnu raspravu stavila prijedloge izmjena postojećeg Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacija, a koji je posljednji put mijenjan 2016.

Prava i obveze

Taj Pravilnik, naime, regulira sva prava i obveze operatera i klijenata u slučajevima sklapanja i raskidanja pretplatničkih ugovora, a s obzirom na to da se kroz vrijeme poprilično razvilo tržište novih usluga, koje je potom korisnicima donijelo i cijele nove setove problema, regulator, tako barem obećaje, napraviti izmjene prvenstveno u korist potrošača.

Među ostalim, izmjene Pravilnika uključivat će i neke novitete koje je Jutarnji list već ranije najavio.

Tako će, naime, pretplatnici u budućnosti ugovore moći, ako to žele, raskidati na identičan način kao što su ih i sklopili, pa tako i putem telefona, a kod sklapanja ugovora telefonskim putem uvedeno je da se ugovor smatra važećim tek kad korisnik operateru dostavi neku vrstu potvrde da prihvaća ugovor, čime bi se napokon trebalo stati na kraj brojnim manipulacijama, kao i slučajevima sklapanja ugovora na tuđa imena radi ostvarivanja materijalne koristi – odnosno mobitela, tableta i slično.

Osim toga, HAKOM je definirao i rokove aktiviranja privremenog isključenja na zahtjev koje će operater od jeseni morati provoditi u roku od tri radna dana, rokovi za raskid ugovora sada su sa 12 smanjeni na samo pet radna dana, a uvedena je i obveza teleoperaterima da korisnike, ako to sami žele, isključuju nakon potrošenog iznosa tarifnog paketa.

Jedan od noviteta koji privlači pažnju odnosi se na postupak raskida ugovornog odnosa prilikom kojeg je operaterima, nakon što zaprime zahtjev za raskid ugovora, izdana zabrana komuniciranja s korisnikom u svrhu sprječavanja raskida ugovora, a što je dosad zamijećeno kao praksa.

Sva blaga svijeta

Ona bi se najčešće svodila na to da operateri, kad postanu svjesni da korisnik želi raskinuti ugovor i prijeći na neku povoljniju mrežu, najednom stanu kontaktirati korisnika te mu, u zamjenu za odustanak od raskida, nude sva blaga ovoga svijeta – od popusta na tarife, do umanjenje računa. Iako je takav postupak za klijenta možda i bio povoljan, praksa je na tržištu dovodila do izrazite neravnopravnosti potrošača, kojoj bi se sada napokon trebalo stati na kraj.

Nove obveze operaterima su nametnute i kod ispisa računa pa će tako sada na svakom od njih morati napisati datum isteka obveze, a posebna pravila vrijedit će i za oglašavanje internetske brzine. Kod oglašavanja maksimalne brzine interneta, teleoperateri će biti dužni istovremeno reklamirati i informaciju o uobičajeno dostupnoj brzini, a istom bojom i fontom slova pored maksimalno dostupne brzine interneta morat će navesti uvjete pod kojima je ta brzina ostvariva.

U pretplatničkom ugovoru pak pored maksimalne brzine interneta bit će dužni navesti i onu minimalnu kao i onu uobičajeno dostupnu, dok su posebna pravila uvedena i za korisnike starije životne dobi. Oni će imati prioritet u slučajevima kvarova na pristupnim vodovima pa će im tako 95 posto kvara morati biti uklonjeno u roku od 24 sata od prijave dok će kvar morati biti otklonjen kroz tri dana.

Za očekivati je da će izmjene na snagu stupiti krajem rujna.

U slučaju kvara

Korisnici mobilnih i drugih mreža od jeseni će imati i neka nova prava u slučajevima u kojima im operater u navedenim rokovima ne otkloni kvar. Naime, dosad je vrijedilo pravilo prema kojem su korisnici, ne otkloni li im operater kvar u roku od pet dana, imali pravo na raskid ugovora bez plaćanja penala, a sad će još moći odabrati i mogućnost odustajanja od raskida, ali i primanja naknade u iznosu od 240 kuna po danu kašnjenja u otklonu kvara, maksimalno za period od 15 dana.

Šest bitnih novosti
  • rok za raskid ugovora smanjen na 5 radnih dana
  • rok za prijenos broja i privremeno isključenje po zahtjevu bit će tri radna dana
  • rok za pružanje informacija o penalima po zahtjevu korisnika bit će jedan dan
  • uvedena mogućnost raskida ugovora na identičan način kako je sklopljen, dakle i putem telefona
  • ugovor sklopljen na daljinu postaje važeći tek nakon što operater od korisnika zaprimi neku vrstu potvrde
  • kod neotklanjanja kvara u roku od pet dana, korisnik osim raskida ugovora može odabrati i primanje naknade od 240 kuna po danu kašnjenja otklona kvara

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
14. kolovoz 2022 09:02