STIŽE EURO

Priprema za novu valutu: Od 5. rujna u eurima i račun za školsku kuhinju te za test na covid

Obveza dvojnog iskazivanja cijena, osim na poslovne subjekte, odnosi se i na sva tijela javne vlasti
 Nikola Vilić/ Cropix

Rješenje o komunalnoj naknadi, rješenje o novčanoj naknadi za nezaposlene, ugovor o korištenju školske kuhinje, rješenje o dobivanju jednokratne novčane naknade za novorođeno dijete, ili, primjerice, račun za covid-test u domu zdravlja bez uputnice, građani od 5. rujna moraju dobivati iskazane u kunama i eurima.

Naime, obveza dvojnog iskazivanja cijena, koja će početi 5. rujna i trajati do 31. prosinca 2023., osim na poslovne subjekte, odnosi se i na sva tijela javne vlasti na državnoj i lokalnoj razini koja građanima ispostavljaju račune, različita rješenja i ugovore.

I kod javne uprave postoje iznimke, pa dvojno iskazivanje cijena nije obvezno ako bi takva prilagodba bila teško izvediva zbog tehničkih, operativnih i drugih razloga, ili bi prouzročila nerazmjerne troškove.

Građani tako neće moći vidjeti dvojno iskazane, nego samo cijene u kunama, na parking automatima na parkiralištima u vlasništvu gradova, ili, primjerice, na fiksnim panelima s cijenom cestarine koji se nalaze u blizini naplatnih postaja na autocestama zbog ograničenog prostora, sigurnosnih razloga i nepreglednosti cjenika za vozače. Međutim, Hrvatske ceste obvezne su cijene cestarina u eurima i kunama, kao i fiksni tečaj konverzije iskazati na svojim internetskim stranicama, na računu, kao i na izlaznom displeju.

U uputama koordinacijskog odbora za prilagodbu opće države iz ožujka ove godine ističe se da za ono za što nije propisana obveza dvojnog iskazivanja, takva obveza ne postoji, pa dvojnog iznosa u kunama i eurima, primjerice, neće biti niti u aplikaciji za podnošenje imovinskih kartica, ili aplikaciji o isplatama iz proračuna.

Lokalna samouprava

Kad je riječ o onima koji imaju obvezu dvojnog iskazivanja cijena, evo nekoliko primjera. U rješenju o komunalnoj naknadi, koju će u razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja donijeti lokalna samouprava, građani će u kunama i eurima moći vidjeti samo svoju ukupnu obvezu komunalne naknade za razdoblje plaćanja, ali ne i ostale iznose, kao, primjerice, jediničnu vrijednost komunalne naknade po m2. Kod jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete, situacija je nešto jednostavnija, jer ona sadrži samo ukupni iznos koji će biti iskazan u kunama i eurima.

Ako je isplata naknade prema tom rješenju do 31. prosinca 2022., ona će biti realizirana u kunama, a nakon 1. siječnja 2023. u eurima. Kod rješenja o naknadi za nezaposlene, koje donosi Hrvatski zavod za zapošljavanje, ukupan iznos naknade koji će biti isplaćen mora biti dvojno iskazan, a ostale novčane vrijednosti, kao što je prosjek bruto plaće na rješenju, ne trebaju biti u kunama i eurima.

Opskrba novčanicama

Kod računa za vodne usluge i naknade koji se sastoji od više elemenata, kao što su iznos računa hladne vode, pripis hladne vode, ukupna naknada za kućanstvo, varijabilni dio cijene i još nekoliko stavki, obveza je u kunama i eurima iskazati samo ukupni iznos računa, uz prikaz fiksnog tečaja konverzije. Roditelji koji će u rujnu za svoje dijete potpisivati ugovor o korištenju školske prehrane za školsku godinu 2022./2023. moraju na ugovoru dobiti iskazanu cijenu u kunama i eurima, uz navođenje fiksnog tečaja konverzije.

Kada potpišu ugovor, škola dalje nije obvezna svaki mjesec i na uplatnicama dvojno iskazivati cijenu mjesečnog troška školske kuhinje. Ako, primjerice, kao fizička osoba od Porezne uprave iduće godine zatražite potvrdu o visini dohotka i primitka za 2014. ili 2022., dobit ćete je iskazanu u kunama, jer je riječ o financijskim podacima za razdoblje prije uvođenja eura.

Kao i poslovni subjekti, tijela javne vlasti, državna i lokalna trgovačka društva obvezna su u razdoblju dvojnog iskazivanja cijena to učiniti na jasan, čitljiv, vidljiv i lako uočljiv način u poslovnim prostorijama ili na prodajnim mjestima, na cjenicima, internetskim stranicama, u obavijestima za sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija ili tijekom bilo kakvog oglašavanja. Kod gotovinskih platnih transakcija s tijelima javne vlasti i trgovačkim društvima u državnom ili lokalnom vlasništvu građani će u prva dva tjedna 2023. moći plaćati u kunama i eurima. U razdoblju dvojnog optjecaja, od 1. do 14. siječnja, kao i poslovni subjekti, obvezni su ostatak vraćati u eurima, osim u iznimnim slučajevima, kada to objektivno nije moguće.

Kao i privatni sektor, u kojem će najveći izazov imati maloprodaja, koja se na vrijeme mora opskrbiti euronovčanicama i eurokovanicama, i na državnoj i lokalnoj razini moraju na vrijeme učiniti isto. Hrvatske ceste, primjerice, moraju se na vrijeme opskrbiti novčanicama i kovanim novcem eura, kako bi se naplata cestarina tijekom dvojnog optjecaja u prva dva tjedna siječnja odvijala bez problema.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
25. studeni 2023 00:12