STIŽE EURO

Plaća i ostale naknade za prosinac 2022. od 1. 1. 2023. isplaćuju se u euru

Računi s datumima prije i na dan 31. prosinca 2022. izdaju se u eurima

Boris Vujčić

 Damjan Tadić/Cropix

Zbog uvođenja eura tvrtke prolaze zahtjevan proces prilagodbe računovodstava, pripreme financijskih izvještaja, isplate plaća, prijave poreza i drugih javnih davanja u eurima. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, krajem lipnja u Hrvatskoj su bila 316.052 registrirana poslovna subjekta, od čega je 56 posto ili 176.882 aktivna. Najviše je trgovačkih društava, njih 141.743, aktivno, te su 93.393 obrta i slobodna zanimanja. Glavni trošak svima je prilagodba informatičkih i računovodstvenih sustava, osim u maloprodaji koja je, uz financijski sektor, najopterećenija u procesu prelaska kune na euro.

Poslovne knjige

Računi, uplatnice, isplatnice, izvodi sa žiroračuna, otpremnice, dostavnice, narudžbenice, primke i ostale knjigovodstvene isprave na temelju kojih se unose poslovni događaji u poslovne knjige moraju biti iskazani u službenoj valuti. To znači da ih tvrtke sve do 31. prosinca ove godine iskazuju u kuni, a nakon 1. siječnja 2023. isključivo u euru. Računi i ostale knjigovodstvene isprave s datumom koji je prije i na dan 31. prosinca 2022., a koje će tvrtke izdati nakon 1. siječnja 2023., neovisno o tome sadrže li dvojne iznose u kuni i euru, izdaju se u euru, a unose u poslovne knjige za 2022. u kuni, sve dok se poslovne knjige za aktualnu poslovnu godinu ne zatvore.

Tko su iznimke

Poslovni subjekti će sve račune od 1. siječnja 2023. nadalje plaćati u euru. Samo u razdoblju dvojnog optjecaja, dakle prvih 14 dana u siječnju, mogu prilikom plaćanja gotovinom kao zakonsko sredstvo plaćanja koristiti gotov novac kune. Ako se račun plaća bezgotovinski, od 1. siječnja 2023. bit će automatski plaćen u euru jer će iznosi na depozitnim, štednim i transakcijskim računima, drugim računima za plaćanje, platnim instrumentima i na ostalim evidencijama biti preračunati iz kune u euro bez naknade, i to uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Tvrtke će prijavu poreza na dobit, kao i prijavu poreza na dohodak za 2022. koja se podnosi u 2023. iskazati u kuni. Iznimka su obveznici poreza na dobit čije porezno razdoblje počinje prije uvođenja eura, a završava nakon dana uvođenja eura, prijavu poreza na dobit za to porezno razdoblje dostavljaju u euru.

Kad je riječ o tvrtkama koje su obvezne predati godišnje financijske izvještaje, svi čija je poslovna godina jednaka kalendarskoj pripremaju i predaju godišnje financijske izvještaje za 2022. godinu u kuni. Naime, bez obzira na to što se financijski izvještaji sastavljaju i predaju u 2023. kada će službena valuta biti euro, poslovne knjige iskazuju se posljednji put u kuni za 2022.

Ako tvrtka dobije račun nakon zatvaranja poslovne godine za prethodno razdoblje, on mora biti u eurima. Iznimka su tvrtke čija je poslovna godina različita od kalendarske. Ako im je posljednji dan financijske godine nakon dana uvođenja eura, one navode podatke za prethodnu poslovnu godinu u financijskim izvještajima u euru.

Poslovne knjige tvrtke moraju zaključiti najkasnije četiri mjeseca nakon završetka poslovne godine. Poslovni subjekti čija je poslovna godina jednaka kalendarskoj stanja s 31. prosincem 2022. preračunavaju u euro primjenom fiksnog tečaja i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Za one poslovne subjekte čija je poslovna godina različita od kalendarske predlaže se sastavljanje tehničke bilance s 31. prosincom 2022.

Partneri izvan eurozone

Plaće, otpremnine i ostala materijalna prava svojih zaposlenika od 5. rujna 2022. sve do 31. prosinca 2023. poslodavci su obvezni dvojno iskazivati u kunama i eurima. Ako plaću za kolovoz isplaćuju nakon 5. rujna, poslodavci su dužni na ispravi o isplati plaće i drugih naknada za kolovoz 2022. iskazati ukupan iznos u kuni i u euru. Ako poslodavac plaću za kolovoz isplaćuje 4. rujna 2022. ili ranije, nije ju dužan dvojno iskazati.

Obračun i isplata plaće i ostalih naknada tijekom 2022., zaključno s plaćom za studeni 2022. koja se isplaćuje u prosincu 2022., obračunava se u kuni. Plaća i ostale naknade za prosinac 2022. koje se isplaćuju od 1. siječnja 2023. isplaćuju se u euru. Da bi se plaća za prosinac zajedno sa svim davanjima mogla isplatiti u euru, potrebno je obračunati plaću u euru. Obveza za obračunatu plaću za prosinac 2022. evidentira se u poslovnim knjigama u kuni. Ista pravila odnose se i na ugovore o djelu, autorske honorare i ostale obveze poslovnog subjekta za isplatu oporezivog drugog dohotka.

Prema načelu neprekidnosti ugovora, svi postojeći ugovori s iznosima u kunama važeći su i nakon 1. siječnja 2023. Novčani iznosi u ugovorima preračunavaju se u eure uz primjenu fiksnog tečaja konverzije. To se odnosi i na ugovore o radu. Ipak, tvrtkama se preporučuje da u ugovore koje su sklopili s partnerima izvan eurozone dodaju klauzulu o euru, kojom bi se utvrdilo da je euro važeća valuta nakon službenog dana uvođenja eura u Hrvatskoj.

Tvrtke i svoj temeljni kapital moraju preračunati iz kuna u eure

Porezna uprava će u razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja koje počinje 5. rujna 2022. i traje zaključno do 31. prosinca 2023. sve financijske podatke na rješenjima te na drugim izlaznim aktima kojima se utvrđuje porezna obveza iskazivati dvojno, odnosno u eurima i kunama. Na ePoreznoj neće postojati obrasci u eurima.

Sa svih obrazaca bit će maknuta naznaka valute. Na početnim ekranima za popunjavanje obrazaca bit će navedena informativna poruka da ovisno o obračunskom razdoblju na koje se obrasci podnose iznosi su u kuni odnosno euru.

Prema uputama Ministarstva gospodarstva o konverziji arhivskih financijskih podataka za period kad je kuna bila službena valuta pohranjuju se u kuni, a kada euro postane službena valuta, pohranjuju se u euru. U slučaju potrebe konverzije pojedinih podataka radi računovodstvenih izvještaja koristi se fiksni tečaj konverzije.

Tvrtke čeka i obveza preračunavanja temeljnog kapitala u euro. Društva s ograničenom odgovornošću obvezna su preračunati postojeći iznos temeljnog kapitala i njegove dijelove koji otpadaju na poslovne udjele u eure primjenom fiksnog tečaja konverzije, uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Propisan im je i rok od tri godine za podnošenje zahtjeva registracijskom sudu za upis promjena, a sud to mora provesti bez naknade.

Zagrebačku burzu pak čeka posao preračunavanja vrijednosnih vlasničkih papira u euro. Tržišnu vrijednost dionica Zagrebačka burza će na dan uvođenja eura preračunati i iskazati u euru.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
26. svibanj 2024 10:35