Poslovanje grupe Petrol u prvoj polovici 2022. g. uzimajući u obzir regulaciju cijena goriva

Informacije koje sadrži objava bit će dostupne na mrežnoj stranici društva Petrol d.d., Ljubljana, www.petrol.si, najmanje 5 godina od datuma objave.

Petrol d.d.

Nadzorni odbor društva Petrol d.d., Ljubljana, na 16. se sjednici upoznao s Izvješćem o poslovanju Grupe Petrol i društva Petrol d.d., Ljubljana, u prvoj polovici 2022. godine. Grupa Petrol u navedenom je razdoblju ostvarila EBITDA u visini od 48,6 mil. EUR i neto dobit u visini od - 1,3 mil. EUR. Vladino zamrzavanje maloprodajnih cijena naftnih derivata u razdoblju od 15. ožujka do 30. travnja 2022. i ponovno uvođenje mjera 11. svibnja 2022. na razdoblje od 90 dana, koje je aktualna vlada prijevremeno ukinula 21. lipnja 2022., dovelo je do gubitka EBITDA u visini od 108,9 mil. EUR za društvo u Sloveniji. Prijevremenim ukidanjem uredbe društvo više nije pretrpjelo poslovnu štetu. Gubitak EBITDA iznosi 14,5 mio EUR u Hrvatskoj gdje su mjere regulacije cijena naftnih derivata na snazi od 7. veljače 2022 nadalje.

Bez obzira na promjenjive okolnosti i državnu regulaciju, grupa Petrol nastavlja s projektima energetske tranzicije, digitalizacije poslovanja i integracije društava Crodux derivati 2 d.o.o. i E3, d.o.o. u grupu Petrol. Pritom posebnu pozornost pridaje pouzdanosti opskrbe, upravljanju troškovima i osiguranju transparentnosti poslovanja. Grupa Petrol ostaje pouzdan partner kućanstvima, gospodarstvu i državi.

Iznimno zahtjevno poslovno okružje

U prvoj polovici 2022. g. grupa Petrol bila je izložena dinamičnim događanjima u poslovnom okružju na globalnoj razini, ali i na tržištima na kojima posluje. Godina je započela s pandemijom koronavirusa koja i dalje traje. Zbog rata u Ukrajini nastavila se i produbila energetska kriza iz 2021. g., nakon čega su pojedine države provele mjere ublažavanja posljedica krize za stanovništvo i tvrtke. Gospodarstvo je inače u prvoj polovici godine ostvarilo stabilan rast koji su pratile rastuće cijene goriva i energenata. Prosječna cijena barela nafte iznosila je 107,9 USD u prvoj polovici 2022. g., što je porast od 66% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a prosječna cijena u EUR narasla je za 84% u usporedbi s istim prošlogodišnjim razdobljem.

Na poslovanje grupe Petrol u prvoj polovici ove godine najviše su utjecale vladine mjere u području regulacije cijena pogonskih goriva u Sloveniji i Hrvatskoj. Zbog navedenih mjera od 15. ožujka 2022. do kraja polugodišta društvo u Sloveniji prisiljeno je 90% vremena prodavati pogonska goriva po nižoj prodajnoj cijeni od nabavne. U Hrvatskoj su cijene bile regulirane od 7. veljače 2022. nadalje. Provedene regulativne mjere temeljito mijenjaju uvjete poslovanja grupe Petrol. Grupa Petrol na svim se tržištima na kojima posluje dosljedno pridržavala uputa nadležnih institucija koje se odnose na određivanje cijena pogonskih goriva i energenata. Grupa Petrol odgovorila je na postrožene uvjete poslovanja daljnjom optimizacijom troškova i poslovnom racionalizacijom, kao i prilagođavanjem ponude aktualnom stanju.

Poslovni rezultati u prvoj polovici 2022.

Grupa Petrol nije vertikalno integrirana u naftnom poslovanju (nema vlastiti pristup sirovoj nafti ni vlastite rafinerije zbog čega u potpunosti ovisi o uvozu pogonskih goriva). Na polugodišnje poslovne rezultate društva i grupe Petrol također se odražavaju utjecaji državnih intervencija na ključne uvjete poslovanja, zbog čega nisu izravno usporedivi s poslovnim rezultatima iz prethodnih razdoblja.

U prvoj polovici 2022. g. grupa Petrol ostvarila je prihode od prodaje u visini od 4,2 mlrd. EUR, što je za 126% više u odnosu na isto razdoblje u 2021. i 39% iznad plana za navedeno razdoblje. Osim povećane količinske prodaje goriva i derivata, rast prodajnih cijena goriva, električne energije i prirodnog plina najviše je utjecao na rast prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

U navedenom razdoblju usklađena bruto dobit iznosila je 245,4 mil. EUR, što je 5% manje u odnosu na prvu polovicu 2021. g. i 19% ispod plana za to razdoblje. Pozitivan doprinos rastu usklađenoj bruto dobiti zbog uključenja društva Crodux derivati dva d.o.o. u grupu Petrol poništen je učinkom regulacije cijene goriva u Sloveniji i Hrvatskoj jer su regulirane prodajne cijene tijekom najvećeg dijela razdoblja bile niže od nabavnih cijena goriva. U prvoj polovici 2022. g. EBITDA iznosio je 48,6 mil. EUR, što je 52% manje u odnosu na prvu polovicu 2021. g. i 64% ispod plana za to razdoblje. Pozitivan učinak na EBITDA zbog uključenja društva Crodux derivati dva d.o.o. u grupu Petrol i dobar rezultat u području trgovanja električnom energijom poništen je gubitkom zbog regulacije cijene goriva u Sloveniji i Hrvatskoj.

U postroženim uvjetima grupa Petrol veliku pozornost pridaje upravljanju troškovima, koji unatoč visokoj prodaji i inflaciji, uglavnom ne odudaraju od planiranih. U prvoj polovici godine troškovi poslovanja iznosili su 229,4 milijun eura, što je 41,3 milijuna eura, odnosno 22% više nego u istom razdoblju 2021. Rastu troškova poslovanja s 26,0 mil. EUR doprinijelo je uključenje društva Crodux derivati dva d.o.o. u grupu Petrol, a ostatku rast nabavnih cijena energenata i troškova izravno povezanih s većom količinskom prodajom goriva.

Zbog znatnog gubitka EBITDA kao posljedice regulacije cijena goriva i derivata, zbog čega je društvo bilo prisiljeno prodavati gorivo po nabavnoj cijeni, neto dobit grupe Petrol iznosila je -1,3 mio EUR u prvoj polovici 2022. g.

Energetska tranzicija i digitalizacija

U prvoj polovici 2022. g. u grupi Petrol provedeni su brojni projekti usmjereni na razvoj koji će doprinijeti dugoročnom povećanju konkurentnosti i uspjeha grupe.

Bez obzira na akutne izazove u poslovnom okružju, grupa Petrol nastavlja s energetskom tranzicijom i ispunjavanjem obveza vezanih uz održivost. Grupa Petrol uložila je 66% od ukupno 23,2 mil. EUR investicija u energetsku tranziciju u prvoj polovici 2022. g. Najveći dio investicija u energetsku tranziciju namijenjen je proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora. U području proizvodnje električne energije iz energije vjetra Petrol u Hrvatskoj već upravlja dvjema vjetroelektranama - VE Glunča i VE Ljubač; a potonja je u travnju dobila pravomoćnu uporabnu dozvolu. Osim toga, u Hrvatskoj su također potpisani ugovori za izgradnju solarnih elektrana Suknovci, Pliskovo i Vrbnik, koje bi trebale započeti s proizvodnjom početkom 2023. g. Ujedno je započeo projekt postavljanja solarnih elektrana na krovove prodajnih mjesta i vlastitih objekata Petrol Green. U prvoj će fazi 46 prodajnih mjesta biti opremljeno solarnim elektranama uz cilj da se tijekom idućih faza opremi cjelokupna mreža Petrolovih objekata.

Početkom godine uspješno je završeno uvođenje sustava SAP ERP u sve ključne tvrtke grupe Petrol. Započeo je i projekt digitalizacije lanca opskrbe benzinskih servisa, dostave loživog ulja i plina te prodaje boca koji će završiti u proljeće 2024.

U prvoj polovici godine uspješno je provedena integracija u grupu Petrol društava E3, d.o.o. i Crodux derivati dva d.o.o. Do ljeta je u Petrolov informacijski sustav uspješno uključeno 68 od ukupno 93 Croduxovih benzinskih servisa. Konačno pripajanje društvu Petrol d.o.o, Zagreb planirano je do kraja 2022. g., iako će biti okončano već dva mjeseca prije roka.

Utjecaj energetske krize na Poslovni plan Grupe Petrol za 2022. godinu

Zbog raširenosti i trajanja energetske krize te provedenih i prethodno najavljenih mjera regulacije cijena goriva i energenata, postavljeni ciljevi iz Poslovnog plana grupe Petrol za 2022. g. neće biti ostvareni bez odgovarajućih naknada.

Uprava društva provodi aktivnosti za dobivanje naknada u vezi s regulacijom maloprodajnih cijena naftnih derivata iz gore navedenog razdoblja. Ukupni gubitak EBITDA za slovensko i hrvatsko tržište u prvoj polovici 2022. g. iznosi 123,4 mil. EUR (108,9 mil. EUR za slovensko i 14,5 mil. EUR za hrvatsko tržište). Isplatom navedene naknade gospodarske štete i izgubljene dobiti grupa Petrol ispunila bi poslovne pokazatelje iz plana za 2022. godinu.

Prema mišljenju nadzornog odbora, koji je svjestan ozbiljnosti nastale situacije, uprava društva odgovorno je i stručno vodila poslovanje društva i vodila računa o upravljanju ključnim rizicima u zahtjevnim okolnostima energetske krize i državne regulacije u prvoj polovici 2022. g.. Grupa Petrol svojom je cjelovitom energetskom ponudom i učinkovitom prilagodbom postroženim poslovnim uvjetima u najvećoj mogućoj mjeri ublažila posljedice negativnih kretanja u poslovnom okružju. Uprava je redovito pratila zbivanja na energetskim tržištima i pripremu vladinih mjera ublažavanja posljedica energetske krize. Pritom je, a i ubuduće će, nastojala ostvariti konstruktivni dijalog s donositeljima odluka radi pronalaska odgovarajućih rješenja za mjere ublažavanja posljedica energetske krize i rješenja za naknadu gospodarske štete i izgubljene grupe Petrol zbog ograničenja cijena pogonskih goriva.

Uprava družbe nadzornom je odboru predstavila Izvješće o utjecaju regulacije cijena goriva i energenata na Poslovni plan grupe Petrol za 2022. godinu uz moguće scenarije razvoja događaja. U njemu je procijenila utjecaj dosad provedenih mjera regulacije cijena pogonskih goriva iz prve polovice 2022. g. i scenarije utjecaja regulacije cijena energenata u drugoj polovici 2022. Zbog nejasnoća u vezi s isplatom naknada uslijed ograničenja cijena pogonskih goriva i ostalih energenata (električna energija i prirodni plin) za 2022. g. u Sloveniji i Hrvatskoj u ovom trenutku nije moguće procijeniti utjecaj navedenih mjera na realizaciju Poslovnog plana grupe Petrol za 2022. g., zbog čega trenutačno nije moguće pripremiti rebalans Poslovnog plana grupe Petrol za 2022. godinu.

Društvo Petrol d. d., Ljubljana javno je dioničko društvo. Uprava društva Petrol d.d., Ljubljana ima zadatak vođenja društva uz pažljivo praćenje interesa društva i ispunjavanje odgovornosti prema svim dionicima – dioničarima, zaposlenicima, kupcima, poslovnim partnerima i širem društvu. Grupa Petrol redovito prati zbivanja u poslovnom okružju i nastavit će štititi interese društva poduzimanjem odgovarajućih mjera. I ubuduće će nastojati neometano opskrbljivati pogonskim gorivima i energentima sve korisnike grupe Petrol na svim tržištima na kojima djeluje.

Zbog svega što je navedeno gore nadzorni odbor pažljivo će nadzirati provedbu odgovarajućih aktivnosti i sazvati izvanrednu sjednicu nadzornog odbora najkasnije do 6. rujna 2022.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
31. kolovoz 2022 15:49