JEDNAKOST

Zastupnici u Europskom parlamentu predložili mjere za poboljšanje ravnopravnosti spolova u EU

Zabrinuti jazom u plaćama i mirovinama među spolovima, zastupnici pozivaju države članice da poduzmu praktične mjere kako bi osigurale da žene imaju jednak pristup tržištu rada i zapošljavanju
Prosvjedi za jednakost spolova i ženska prava u Bugarskoj, 2021.
 Georgi Paleykov (NurPhoto via AFP)

Europarlamentarci su pozvali države članice da predlože konkretne mjere za očuvanje prava žena i smanjenje nejednakosti spolova u EU.

U nacrtu izvješća usvojenom s 26 glasova za, 2 protiv i 4 suzdržana, zastupnici odbora za prava žena i jednakost spolova (FEMM) podsjećaju da su jednaka plaća i jednak tretman bitan preduvjet za jednaka prava žena, ekonomsku neovisnost i ostvarenje karijere.

Zabrinuti jazom u plaćama među spolovima (14,1% u EU) i mirovinskim jazom (37%), kao i često nesigurnom radnom situacijom žena, zastupnici pozivaju zemlje članice da poduzmu praktične mjere kako bi osigurale da žene imaju jednak pristup tržištu rada i zapošljavanju, te da im se osiguraju jednaka prava i jednaka plaća.

Poduzeća bi trebala biti kažnjena kada se, na primjer, ne pridržavaju radnog zakonodavstva. Eurozastupnici pozdravljaju prijedlog Komisije o obvezujućim mjerama transparentnosti plaća, ali naglašavaju da transparentnost plaća neće biti dovoljna za rješavanje duboko ukorijenjenih rodnih nejednakosti.

Kako bi se osiguralo da svatko, bez obzira na spol, ima pravo na rad i na uspostavljanje ravnoteže profesionalnog i privatnog života, zastupnici u Europskom parlamentu pozivaju EU i države članice da dodatno podrže prava na rodiljni i očinski dopust poboljšanjem razdoblja jednakog i potpuno plaćenog dopusta.

Europarlamentarci traže fleksibilne radne aranžmane nakon rodiljnog, očinskog i roditeljskog dopusta te više ulaganja u visokokvalitetne i lokalne usluge skrbi za djecu.

Napominjući da su pandemija i izolacije dovele do porasta nasilja nad ženama, zastupnici Europskog parlamenta pozivaju države članice da poduzmu sve potrebne mjere kako bi osigurale da policija identificira i prati počinitelje zlostavljanja. Naglašavaju potrebu za posebnim programima za zaštitu i praćenje žrtava te za mjerama za poboljšanje pristupa pravosuđu i skloništu.

Kako bi se uhvatili u koštac s rodno uvjetovanim nasiljem, Bugarska, Češka, Mađarska, Latvija, Litva i Slovačka trebale bi ratificirati Istanbulsku konvenciju, ističu eurozastupnici, a potrebno je i sveobuhvatno zakonodavstvo EU po tom pitanju.

Nacrt izvješća ponavlja da je pristup SRHR-u (jamčenje pristupa seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima) temeljno pravo koje se ni na koji način ne smije umanjiti niti povući. Naglašava da kršenja SRHR-a, uključujući uskraćivanje sigurne i legalne skrbi za pobačaj, predstavljaju oblik nasilja nad ženama i djevojčicama.

Europski parlament poziva Komisiju i države članice da pojačaju svoju potporu aktivistima za obranu ljudskih prava, pružateljima zdravstvenih usluga koji rade na unapređenju SRHR-a i organizacijama civilnog društva.

Prema indeksu rodne ravnopravnosti Europskog instituta za ravnopravnost spolova, EU je udaljena najmanje 60 godina od postizanja potpune ravnopravnosti spolova.

Ocjena EU-a u indeksu ravnopravnosti spolova povećala se za samo 4,9 bodova od 2010. Države članice postigle su prosječnu ocjenu od 68 od 100 u 2021. godini, a više od trećine njih ima manje od 60 bodova.

"Već desetljećima radimo na tome da se oprostimo od isključivo muškog svijeta. No, nažalost, vidimo da nismo daleko stigli", izjavila je zastupnica Lina Galvez Munoz (S&D), "Moramo posebno raditi na rodnoj ravnopravnosti u STEM području u kojoj su rodne barijere još uvijek izrazito pristupne".

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
26. lipanj 2022 04:56