VEĆA FLEKSIBILNOST

Nova pravila o stopama PDV-a državama članicama EU dati će veću fleksibilnost

Novi proizvodi i usluge koji se dodaju na popis uključuju one kojima se štiti javno zdravlje, koji su povoljni za okoliš i podupiru digitalnu tranziciju.

povjerenik Komisije za gospodarstvo Paolo Gentiloni

 Stefano Montesi/Alamy/Alamy/Profimedia

Ministri financija EU-a postigli su dogovor o ažuriranju postojećih pravila kojima se uređuju stope poreza na dodanu vrijednost za robu i usluge.

Nova bi pravila vladama trebala omogućiti veću fleksibilnost stopa koje mogu primjenjivati i zajamčiti jednako postupanje prema državama članicama EU-a.

Istodobno će se ažuriranim zakonodavstvom pravila o PDV-u uskladiti sa zajedničkim prioritetima EU-a kao što su borba protiv klimatskih promjena, potpora digitalizaciji i zaštita javnog zdravlja.

"Ovaj dogovor rezultat je maratonskih pregovora i pokazuje da se zajedničkim europskim snagama sve može kad se hoće. Države članice imat će veću fleksibilnost pri oblikovanju sustava PDV-a tako da odražavaju odluke nacionalnih politika i budu u skladu sa zajedničkim europskim prioritetima: zelenom i digitalnom tranzicijom te, naravno, zaštitom javnog zdravlja", priopćio je povjerenik Komisije za gospodarstvo Paolo Gentiloni.

Postojeća pravila EU-a o stopama PDV-a stara su gotovo 30 godina i potrebno ih je modernizirati s obzirom na razvoj općih pravila o PDV-u tijekom godina. Zbog toga je Komisija 2018. predložila reformu stopa PDV-a. Ovim dogovorom zajamčit će se potpuna usklađenost pravila EU-a o PDV-u sa zajedničkim prioritetima politika EU-a.

Konkretnije, novim pravilima ažurirat će se popis robe i usluga na koje sve države članice mogu primjenjivati snižene stope PDV-a. Novi proizvodi i usluge koji se dodaju na popis uključuju one kojima se štiti javno zdravlje, koji su povoljni za okoliš i podupiru digitalnu tranziciju. Nakon što pravila stupe na snagu, države članice prvi će put moći izuzeti od PDV-a određenu robu i usluge navedene na popisu za koje se smatra da pokrivaju osnovne potrebe.

Nadalje, do 2030. ukinut će se mogućnost da države članice primjenjuju snižene stope i izuzeća na robu i usluge za koje se smatra da su štetne za okoliš i ciljeve EU-a u području klimatskih promjena.

Odstupanja i izuzeća za određenu robu i usluge, koja su trenutačno na snazi u određenim državama članicama iz povijesnih razloga, stavit će se na raspolaganje svim zemljama kako bi se osiguralo jednako postupanje i izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja. Međutim, postojeća odstupanja koja nisu opravdana ciljevima javne politike osim onih kojima se podupire klimatska politika EU-a morat će se ukinuti do 2032.

Sada se ažurirana pravila šalju Europskom parlamentu na savjetovanje o konačnom tekstu do ožujka 2022. Nakon što ga države članice službeno donesu, zakonodavstvo će stupiti na snagu 20 dana od objave u službenom listu Europske unije, čime će se državama članicama omogućiti primjena novog sustava od tog datuma.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
19. ožujak 2023 19:55