PANEL U VARŠAVI

Liječenje diljem EU-a treba biti jednako kvalitetno i pravedno, jedna je od preporuka građana

Sudionici panela o klimatskim promjenama, okolišu i zdravlju glasali su o 64 preporuke, od kojih je 51 odobrena

Ilustracija

 Miguel Medina/Afp/Profimedia

U sklopu Konferencije o budućnosti Europe od 7. do 9. siječnja 2022. u Varšavi je održana treća i završna sjednica panela europskih građana posvećenog klimatskim promjenama, okolišu i zdravlju. Panel okuplja 200 Europljana, a zbog trenutačne situacije vezane uz COVID-19 neki su članovi sudjelovali na daljinu.

To je jedan od četiri europska panela građanki i građana koji se održavaju u sklopu procesa Konferencije o budućnosti Europe. Svaki uključuje 200 članova koji su odabrani nasumično, ali na način koji odražava raznolikost EU-a. U svakom panelu postoji jednak broj muškaraca i žena te proporcionalna zastupljenost Europljana iz urbanih i ruralnih područja. Trećina članova su mladi u dobi od 16 do 25 godina.

Prvi panel je posvećen gospodarstvu i socijalnoj pravdi, drugi demokraciji i vladavini prava, treći klimatskim promjenama i zdravlju, a četvrti globalnoj ulozi EU-a i migracijama. Svaki panel sastaje se tri puta.

Panel 3 usmjeren na područja „klimatske promjene i okoliš, zdravlje” odnosi se na učinke klimatskih promjena, pitanja okoliša i nove izazove za Europsku uniju u području zdravlja. Te se teme, kako je navedeno na stranicama Konferencije, odnose i na ciljeve i strategije EU-a kao što su poljoprivreda, promet i mobilnost, energetika i prijelaz na postugljična društva, istraživanje, zdravstveni sustavi, odgovori na zdravstvene krize, prevencija i zdrav način života te na misije u okviru programa Obzor Europa čiji je cilj rješavanje nekih od najvećih globalnih izazova kao što su borba protiv raka, prilagodba klimatskim promjenama, zaštita oceana, život u zelenijim gradovima i osiguravanje zdravlja tla i hrane.

U Varšavi su građani raspravljali o svojim preporukama iz pet područja. To su: bolji način života, zaštita okoliša i zdravlja, preusmjeravanje gospodarstva, preusmjeravanje prekomjerne proizvodnje i potrošnje, te briga o svima.

Kako je objavljeno, sudionici su glasali o 64 preporuke, od kojih je 51 odobrena, a 13 nije dobilo potrebnih 70 posto podrške. Evo što je još istaknuto.

Bolji način života

Članovi panela preporučuju dodjelu subvencija EU-a za ekološku poljoprivredu i potporu za vertikalnu poljoprivredu u kojoj se usjevi uzgajaju u slojevima. EU treba utvrditi minimalne standarde za kvalitetu hrane u školskim kantinama, a proizvodnja hrane treba postati dio javnog obrazovanja.

Druga je preporuka direktiva EU-a o urbanom razvoju kako bi gradovi postali zeleniji; panelisti žele veću potporu za bicikliste i ulaganje u nove biciklističke staze.

Zaštita okoliša i zdravlja

Građani su pozvali na uspostavu jedinstvenog sustava označivanja kojim bi se objasnio cjelokupni ekološki otisak proizvoda kupljenih u EU-u te oznaka na kojima se navodi upotreba hormonskih tvari u prehrambenim proizvodima.

Žele i veće poreze na nezdravu hranu kako bi se smanjila njezina konzumacija i europski sustav bodovanja za zdravu hranu.

Panelisti su preporučili drastično smanjenje upotrebe kemijskih pesticida i gnojiva. U cilju zaštite bioraznolikosti, žele proširenje zaštićenih područja te brzo i masovno pošumljavanje. Žele i postupno ukidanje intenzivnog uzgoja životinja.

Preusmjeravanje gospodarstva

Članovi panela žele osigurati dulju upotrebu proizvoda kroz produljenje trajanja jamstava i određivanje najviše cijene rezervnih dijelova.

EU treba imati strože standarde ekološke proizvodnje, koji se trebaju primjenjivati i na uvezenu robu, te ograničiti oglašavanje proizvoda koji štete okolišu.

Preusmjeravanje prekomjerne proizvodnje i potrošnje

Građani žele da EU uvede obvezne filtre CO2, posebno za elektrane na ugljen. Žele riješiti problem onečišćenja nametanjem novčanih kazni onečišćivačima i smanjenjem količine uvezene robe koja ne ispunjava standarde ekološkog otiska EU-a.

EU treba podržati države članice kod povezivanja ruralnih područja, uz istodobno poticanje cjenovno pristupačnog javnog prijevoza, te promicati kupnju električnih vozila i ulaganja u razvoj drugih tehnologija koje ne onečišćuju okoliš.

Briga o svima

Panelisti predlažu izmjenu ugovora EU-a kojom bi se uvela pravna osnova za snažnije djelovanje EU-a u području zdravlja. Liječenje diljem EU-a treba biti jednako kvalitetno i pravedno, a građani predlažu da nova europska agencija za javnu nabavu dogovara bolje cijene lijekova za sve države članice.

Ženski higijenski proizvodi trebaju se prestati smatrati luksuznom robom i dodatno oporezivati. Kako bi promicale bolje razumijevanje zdravlja, države članice trebaju u svoje školske kurikulume uključiti mentalno zdravlje i spolni odgoj.

Na kraju, iz Europskog parlamenta najavljuju kako će predstavnici panela predstaviti preporuke i raspravljati o njima na sljedećoj plenarnoj sjednici u Strasbourgu 21. i 22. siječnja.

Na plenarnoj sjednici sudjeluju predstavnici institucija EU-a, nacionalnih parlamenata, civilnog društva i građana. Konačni ishod konferencije predstavit će se u izvješću predsjednicima Parlamenta, Vijeća i Komisije, koji su se obvezali poduzeti daljnje mjere na temelju tih preporuka.

Također je navedeno kako će preostali paneli europskih građana uskoro donijeti svoje preporuke.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
21. veljača 2024 22:28