POSTIGNUT DOGOVOR

Kriminalne aktivnosti sve više se odvijaju na internetu, time e-dokazi postaju sve važniji

Novi zakon o e-dokazima će omogućiti nacionalnim tijelima da zatraže dokaze izravno od pružatelja usluga u drugim državama članicama

Izvjestiteljica Europskog parlamenta Birgit Sippel

 Brigitte Hase/© European Union 2022 - Source: Ep

Pregovarači Europskog parlamenta i Vijeća EU-a postigli su dogovor o ključnim elementima zakonodavnog paketa o prikupljanju i čuvanju elektroničkih podataka o kaznenim djelima diljem EU-a (tzv. e-dokazi).

Novi zakon o e-dokazima će omogućiti nacionalnim tijelima da zatraže dokaze izravno od pružatelja usluga u drugim državama članicama ili da se podaci sačuvaju za buduću upotrebu. Nova pravila također traže od kompanija da imenuju pravne zastupnike u EU koji će rješavati zahtjeve za elektroničke dokaze na centraliziran način. Europski parlament je u pregovorima nastojao osigurati da kaznene istrage postanu učinkovitije, istodobno imajući na umu da se poštuju temeljna prava i pravila o zaštiti podataka EU-a.

"Kako svakodnevni život postaje "online", tako se i kriminalne aktivnosti sve više odvijaju na internetu, što znači da elektronički dokazi postaju sve važniji. No, pristup tim dokazima preko granica može biti dugotrajan i glomazan proces, a podaci se u tom procesu prečesto brišu. Ovaj privremeni sporazum o glavnim elementima paketa znači da nacionalna tijela mogu uputiti izravan zahtjev pružateljima usluga u drugim državama članicama za predaju elektroničkih dokaza", kazala je izvjestiteljica Europskog parlamenta Birgit Sippel (S&D).

Sippel se zalagala da se u novi zakon ugrade zaštitne mjere koje će osigurati zaštitu osobnih podataka. Među ostalim, istražna tijela će morati obavijestiti nadležna tijela druge zemlje članice kada su u pitanju najosjetljiviji podaci te im dati priliku da odbiju nalog u određenim okolnostima, posebno kada su u pitanju temeljna prava.

Parlament je također jasno stavio do znanja da će pružatelj usluga imati pravo izraziti zabrinutost i državi izdavatelju podataka i državi koja provodi istragu, na primjer, kada je u pitanju pravo na slobodu izražavanja. Osim toga, zaštita slobode medija i novinara bio je jedan od prioriteta EU parlamenta tijekom pregovora.

Suzakonodavci su dogovorili i pravila o naknadi troškova i sankcijama koje bi se mogle izreći pružateljima usluga u slučaju nepoštivanja te je dogovoreno da će se nalozi izdavati putem specifičnog, sigurnog informatičkog sustava.

Pregovarači EU parlamenta i Vijeća sada se trebaju dogovoriti oko ostalih aspekata zakonodavnog paketa te ih prije implementacije formalno usvojiti.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
26. svibanj 2024 14:00