Mixetto
javno savjetovanje

Internetska pristupačnost za osobe s invaliditetom: Komisija želi preispitati primjenu Direktive u praksi

Lakši pristup internetu olakšava osobama s invaliditetom svakodnevni život i stvara više mogućnosti za ulazak na tržište rada
Piše: Iva BadanjakObjavljeno: 21. srpanj 2021. 12:18

Europska komisija pokrenula je javno savjetovanje o reviziji Direktive o pristupačnosti interneta.

Građani EU-a, posebno oni s invaliditetom, mogu do 25. listopada na ovim stranicama dati svoje mišljenje o reviziji.

Naime, od 23. lipnja za sve internetske stranice i mobilne aplikacije koje nudi javni sektor u Europskoj uniji vrijedi zakonska obveza pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

Sada Komisija želi, uzimajući u obzir prikupljene podatke i mišljenja dionika, preispitati primjenu Direktive u praksi.

Osim građana EU-a, u obzir će se uzeti i mišljenja poduzeća, internetskih platformi, akademske zajednice, javnih uprava, nevladinih organizacija i svih drugih zainteresiranih strana.

Internetsko savjetovanje bit će pristupačno za čitače zaslona, prevedeno na sve službene jezike EU-a te dostupno u kraćoj verziji jednostavnoj za čitanje namijenjenoj osobama s kognitivnim teškoćama.

Rezultati savjetovanja iskoristit će se u preispitivanju Direktive te će pridonijeti poboljšanju njezina učinka na pristupačnost internetskih stranica i mobilnih aplikacija u javnom sektoru. Zaključci preispitivanja bit će objavljeni u pristupačnom obliku u lipnju 2022.

U Europskoj uniji trenutno živi 87 milijuna osoba s invaliditetom, a stopa zaposlenosti osoba s invaliditetom iznosi 50,8 posto, u usporedbi sa 75 posto za osobe bez invaliditeta. Oko 28 posto osoba s invaliditetom u EU-u izloženo je riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti, u usporedbi s 17,8 posto općeg stanovništva.

Europski parlament je 2016. odobrio donošenje Direktive o lakšem pristupu internetskim stranicama i mobilnim aplikacijama koja omogućuje osobama s invaliditetom lakši pristup internetskim podacima i uslugama javnog sektora.

"Osigurali smo da e-uprava bude dostupna svima. Kao što bi fizičke vladine zgrade trebale biti dostupne, tako bi trebali biti i digitalni pristupnici. Riješili smo javnu stranu pristupačnosti internetu, ali internet je mnogo više od državnih web stranica i aplikacija. Potrebna nam je reforma i za privatni svijet usluga, od banaka do televizijskih postaja i privatnih bolnica", izjavila je tada izvjestiteljica Parlamenta Dita Charanzová.

Lakši pristup internetu olakšava osobama s invaliditetom svakodnevni život i stvara više mogućnosti za ulazak na tržište rada.

Linker
29. studeni 2021 10:47