DUGOGODIŠNJI RAD

Društvo inovatora DIATUS Split dobitnik je godišnje nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2021.

DIATUS se nagrađuje za dugogodišnji doprinos razvitku i promicanju tehničke kulture i stručnog rada u udrugama tehničke kulture

Uručenje diploma u sklopu 29. natječaja za Najbolju inovaciju Dalmacije u organizaciji DIATUS-a (arhiva)

 Bozidar Vukicevic/Cropix/

Društvo inovatora DIATUS Split dobitnik je godišnje nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2021. godinu, na prijedlog Hrvatske zajednice inovatora iz Zagreba (ex Udruga inovatora Hrvatske).

Kako je navedeno u obrazloženju nagrade, Društvo inovatora DIATUS iz Splita nagrađuje se za dugogodišnji doprinos razvitku i promicanju tehničke kulture i stručnog rada u udrugama tehničke kulture Splitsko-dalmatinske županije, te državnoj i međunarodnoj promidžbi inovatorstva.

Društvo inovatora DIATUS iz Splita osnovano je 1983. godine i od svoga osnivanja u kontinuitetu okuplja oko 70 članova.

U okviru programa rada čiju okosnicu čini poticanje inovatorstva i stvaralaštava u Splitsko-dalmatinskoj županiji, DIATUS za svoje članove obavlja: informativnu djelatnost, savjetovalište za inovatore, natječaj za najbolju inovaciju, izložbenu aktivnost, zaštitu intelektualnog vlasništva, suradnju s Hrvatskom gospodarskom komorom – Županijskom komorom Split te surađuje sa sredstvima javnog informiranja u cilju promicanja inovacija i inovatora na području Splitsko-dalmatinske županije i na razini Republike Hrvatske, također je navedeno u obrazloženju.

Istaknuto je i da je u 2021. godini DIATUS organizirao 31. natječaj za najbolju inovaciju Dalmacije; sudjelovanje na domaćim i inozemnim izložbama inovacija: AGRO ARCA, Pronalazaštvo u Srbiji, ISIF u Turskoj, ARCA u Zagrebu, IWIS u Poljskoj i Bjelovar 2021.

Na poziv Centra za inovacije i transfer tehnologije iz Rijeke, u cilju približavanja inovacija akademskoj zajednici, DIATUS je sudjelovao na 5. hrvatskoj izložbi inovacija u građevinarstvu ADRIATECH Rijeka 2021. Na VII. regionalnom summitu poduzetnika srednje i jugoistočne Europe „300 najboljih 2021.“ u Dubrovniku, održana je 7. dodjela nagrada i priznanja “Stvaratelji za stoljeća”, gdje je inovacija člana DIATUSA, Sustav energetski učinkovite gradnje nagrađen nagradom i priznanjem „Stvaratelji za stoljeća“ za razvoj ideja, inovacije i investicije u poduzetništvu u srednjoj i jugoistočnoj Europi.

Osim sudjelovanja na domaćim i međunarodnim izložbama, DIATUS je, nadalje je navedeno, kroz savjetovalište za inovatore pružao stručne savjete i informacije o modalitetima zaštite inovacija, o mogućnostima financijskih potpora za inovatore, informacije o plasmanu inovacija, o održavanju radionica, predavanja i konferencija.

DIATUS je u svojstvu ovlaštenog zastupnika Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo pružao pomoć i usluge inovatorima na pripremi prijavne dokumentacije za zaštitu intelektualnog vlasništva, navedeno je u obrazloženju nagrade DIATUS-u, društvu čiji je predsjednik Ante Zekić, dipl. ing.

Kako je istaknuto na stranicama Europskog parlamenta inovacije imaju sve važniju ulogu u gospodarstvu. One su korisne potrošačima i radnicima u Europskoj uniji. Nužne su za stvaranje boljih radnih mjesta, za izgradnju ekološki osvještenijeg društva, za unaprjeđenje kvalitete života, ali i za održavanje konkurentnosti EU-a na svjetskom tržištu. Inovacijska politika obuhvaća istraživanja, politike tehnološkog razvoja i industrijske politike, a cilj joj je pružiti okvir zahvaljujući kojem će ideje dospjeti na tržište. Jedan od tri stupa na kojima počiva ključni istraživački program Obzor Europa, koji su zastupnici Europskog parlamenta odobrili u travnju 2021., je „Inovativna Europa” čiji je cilj Europu učiniti predvodnicom u inovacijama koje stvaraju nova tržišta.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
24. ožujak 2023 09:09