Business Outlook 2020

Zagrebački holding - hardver s infrastrukturom koja jamči razvoj grada

Usprkos ozbiljnim vanjskim rizicima iza komunalnog diva je još jedna uspješna poslovna godina
Zagrebački holding, zgrada
 Srdjan Vrancic / Hanza Media

Grad Zagreb najveći je hrvatski grad, ekonomsko, znanstveno i kulturno središte zemlje, a jedna od njegovih specifičnosti jest i njegovo trgovačko društvo - Zagrebački holding. To trgovačko društvo u 100-postotnom vlasništvu Grada Zagreba primarno pruža usluge od općeg gospodarskog interesa za više od milijun korisnika. Osnovne djelatnosti obavlja putem 14 podružnica, a vlasnik je i osam trgovačkih društava te jedne ustanove. Zajednica podružnica, povezanih društava i ustanove čini Grupu Zagrebački holding čije je vodeće društvo u kreiranju poslovnih politika Zagrebački holding d.o.o.

S obzirom na široku paletu usluga, svrstanih u komunalne, energetske i tržišne djelatnosti te djelatnost vodoopskrbe i odvodnje i ljekarničku djelatnost, Zagrebački holding je jedinstveno je trgovačko društvo na ovim prostorima, s oko 7700 zaposlenih jedna od naših najvećih tvrtki, no - što je možda i najvažnije - od ključne je važnosti u segmentu gospodarskog razvoja grada i osiguranja ravnopravnih uvjeta za sve subjekte na tržištu.

Pojednostavljeno rečeno, usluge koje Zagrebački holding pruža, poput opskrbe pitkom vodom i odvodnje, opskrbe i distribucije plina te održavanja cesta i gospodarenja otpadom od životnog su značaja za stanovnike Zagreba. No, ono što se pri tome često zaboravlja jest i to da se ujedno radi o reguliranim djelatnostima, što Holding svrstava u trgovačka društva koja su izrazito izložena dinamičnim promjenama zakonodavstva i regulatornog okvira.

U posljednjih nekoliko godina takav utjecaj regulatornih promjena osobito je značajan u segmentu prikupljanja i odvoza komunalnog otpada i energetskih djelatnosti distribucije i opskrbe plinom.

Prema riječima Ane Stojić Deban, predsjednice Uprave Zagrebačkog holdinga, taj utjecaj se prvenstveno ogleda u povećanim troškovima poslovanja u djelatnosti gospodarenja otpadom, zbog nužne nabave komunalne opreme, strojeva i vozila, nadogradnje postojećeg informacijskog sustava te povećanja broja zaposlenih. “Izazov je u tome što to povećanje troškova zbog nove regulative ne prati i rast prihoda, budući da se cijena usluge odvoza kućnog otpada u Zagrebu nije mijenjala od 2015. godine - a i tada je odobren popust za korisnike kako bi se anulirali potencijalno negativni efekti zbog prelaska na nov način naplate te usluge - koja je u konačnici za dio korisnika i pojeftinila. Također su pale cijene otkupa sekundarnih sirovina na tržištu pa kada bismo samo promatrali poslovanje podružnice Čistoća, mogli bismo reći da nije zadovoljen osnovni uvjet ekonomske održivosti poslovanja, kako je definiran Zakonom o održivom gospodarenju otpadom”, kaže Ana Stojić Deban.

Upravo zbog nove regulative Holding je još 2017. pokrenuo investicijski ciklus te je ukupno do prve polovice ove godine u taj dio poslovanja investirano više od 141 milijun kuna. Pretočeno u količine, instalirana komunalna infrastruktura za provedbu programa obuhvaća 110,3 tisuće kanti i kontejnera za papir, 38,4 tisuće kanti i kontejnera na biootpad, 1028 zelenih otoka, 18 reciklažnih dvorišta, 265,8 tisuća vrećica za biootpad te 96,7 tisuća vrećica za plastičnu i metalnu ambalažu.

No, trošak izazvan primjenom regulative morao je biti pokriven unutarnjim resursima Holdinga, a upravo takve situacije jasno demonstriraju snagu kompanije. Zahvaljujući sinergijama unutar Grupe Zagrebački holding u financijskom smislu, građani uglavnom ne osjećaju negativne posljedice regulatornih promjena na usluge koje plaćaju.

Slično tome, klimatske promjene su još jedan rizik s kojim se u svojem poslovanju susreće Zagrebački holding. One već imaju značajan utjecaj na neke djelatnosti. Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. (GPZO), uz dinamične promjene koje sa sobom donosi energetsko zakonodavstvo, dobavljačima plina plaća penale zbog više-manje preuzetih količina, a što je izravna posljedica ekstremno toplih godina i temperaturnih odstupanja, koja uzrokuju poremećaje u dinamici ugovorene dobave plina. Istodobno, GPZO je pružatelj javne usluge po reguliranim uvjetima te su zbog porasta dobavne cijene plina za plinsku godinu 2018./2019. porasli troškovi nabave plina, unatoč manje isporučenim količinama. Regulatorno smanjenje opskrbne marže za 35 posto, koje je doneseno 2017., izravno je utjecalo na lošije rezultate poslovanja za 2018. Valja naglasiti da je cijena plina za kućanstva u 2018. godini neznatno porasla te se cjelokupni rizik regulatornih promjena prelio na ovo povezano društvo. Nadalje, klimatske promjene vezane uz kišna i sušna razdoblja utječu i na djelatnost javne vodoopskrbe i odvodnje u kojoj se ulažu značajna sredstva za dovođenje svih količina otpadnih voda, koje su dosad otjecale u rijeku Savu, na uređaj za pročišćavanje, čime će se smanjiti teret zagađenja rijeke Save i smanjiti trošak održavanja oba sustava.

S obzirom na količinu usluga koje pruža na svakodnevnoj razini, Zagrebački holding izložen je i riziku od otežane naplate potraživanja. Podsjećamo da su Zagrebački holding i njegova povezana društva prihvatili zakonsku inicijativu te su u 2018. otpisali dugove fizičkim osobama. Riječ je o višemilijunskim iznosima.

Ukupno gledajući, zbog širokog portfelja usluga i odgovornog korporativnog upravljanja niti jedan od tih rizika nije značajno naštetio poslovanju Holdinga. Potvrđuju to i brojke: u prvih šest mjeseci 2019. godine Holding je ostvario dobit od 58 milijuna kuna, što je 20 milijuna kuna bolji rezultat poslovanja u odnosu na prvo polugodište prošle godine, dok je na razini Grupe ostvarena dobit od 66 milijuna kuna i bolji rezultat poslovanja za deset milijuna u odnosu na isto razdoblje lani.

Budući da upravlja gotovo cjelokupnom nadzemnom i podzemnom infrastrukturom u gradu Zagrebu, Holding je svojevrsni hardver za realizaciju razvojne strategije grada. Ukupna ulaganja u komunalnu infrastrukturu u posljednje dvije godine premašuju milijardu kuna. Tome još valja pribrojiti ulaganja u gradnju objekata javne namjene za Grad Zagreb u koje je Holding u istom razdoblju investirao još 323 milijuna kuna.

"Holding posluje u javnom interesu te je primarni cilj našeg poslovanja ostvarivanje ciljeva i interesa šire društvene zajednice. Strateške odrednice našeg poslovanja također predstavljaju konstantu - u središtu svega što radimo su korisnici naših usluga te je unapređenje odnosa s korisnicima komunalnih usluga povećanjem kvalitete, pouzdanosti i dostupnosti usluga njihovom standardizacijom te objedinjavanjem zajedničkih servisa u našem fokusu i u sljedećem razdoblju. Jer, sve su to procesi koji traju u kontinuitetu, jedino se mijenja pristup u skladu s vremenom, odnosno tehnologijom i potrebama naših korisnika. Tako se mijenja i Zagrebački holding - na dobrobit građana, gospodarstva te lokalne uprave i samouprave Grada Zagreba", zaključuje Ana Stojić Deban.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
27. ožujak 2023 00:57