NIKAD VIŠE SREDSTAVA

Odobreni projekti u okviru 1. poziva Programa transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027.

Ukupna vrijednost Programa, važnog instrumenta za razvoj dunavske regije, je oko 268 milijuna eura

Solarni paneli

Program dunavske regije 2021. – 2027. je program transnacionalne suradnje koji obuhvaća devet zemalja članica Europske unije – Austriju, Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Mađarsku, Rumunjsku, Slovačku, Sloveniju i Njemačku, te pet država kandidatkinja – Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju, Moldovu i Ukrajinu.

Ukupna vrijednost Programa, važnog instrumenta za razvoj dunavske regije, je oko 268 milijuna eura, od čega je 80% financirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Program predstavlja nastavak suradnje iz financijskog razdoblja 2014. – 2020. u regiji, a kroz njega se sufinanciraju projekti u svrhu jačanja inovacijskih kapaciteta, pametne specijalizacije, promicanja obnovljivih izvora energije, zaštite okoliša, klimatskih promjena, održivog upravljanja vodama, poboljšanja pristupa socijalnim uslugama i obrazovanju te osnaživanja upravljačkih kapaciteta za regionalni razvoj.

Među financiranim projektima iz prošlog financijskog razdoblja bili su i projekt Danube Cycle Plans kroz koji su razvijene nacionalne i transnacionalne biciklističke politike, napravljen je standard mreže biciklističke infrastrukture te je u sklopu njega Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture izradilo Nacionalni plan razvoja biciklističkog prometa od 2022. do 2027. Kroz projekt 3Smart tražila su se nova tehnološka i zakonodavna rješenja za optimalno upravljanje energijom zgrada, dok su se kroz projekt DAPhNE transformirala lučka područja duž Dunava u ekološki prihvatljiva, pristupačna i multimodalna čvorišta.ž

image

AOE Belišće

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u funkciji Nacionalnog tijela Programa predstavlja Republiku Hrvatsku u Programu i odgovorno je za uspostavu i funkcioniranje sustava upravljanja i kontrole na nacionalnoj razini. Predstavnici Nacionalnog tijela sudjeluju u izradi dokumentacije za provedbu Programa, pripremi dokumentacije za pozive na dostavu projektnih prijedloga te odobravanju projekata, što su samo neki od njihovih zadataka.

Nikad više sredstava za hrvatske partnere

Na 4. sastanku Odbora za praćenje Programa dunavske regije 2021. – 2027. održanom u Beču, u sklopu 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga za financiranje je odobreno 60 projekata u vrijednosti od oko 114 milijuna eura EU sredstava. Kroz poziv su za financiranje bili otvoreni svi programski prioriteti, a od 60 odobrenih projekata po njih 20 se bavi temama iz prioriteta Pametnija, odnosno Zelenija dunavska regija, 15 iz prioriteta Uključiva dunavska regija te 4 iz prioriteta Dobro upravljana dunavska regija.

Kada su u pitanju projektni partneri, u 60 odobrenih projekata sudjeluje čak 830 partnera iz svih država sudionica programa, a značajan je doprinos hrvatskih partnera koji sudjeluju u 48 odobrenih projekata s ukupno 74 ugovora kroz koje su osigurali oko 9.8 milijuna eura EU sredstava.

U prvom pozivu u prethodnom financijskom razdoblju (2014. – 2020.) hrvatski projektni partneri sudjelovali su u projektima s ukupno 59 ugovora u vrijednosti od oko 7.4 milijuna eura EU sredstava. Kada se usporede ostvareni rezultati, vidljivo je da su hrvatski projektni partneri ostvarili povećanje od 15 ugovora i osigurali oko 2,4 milijuna eura EU sredstava više.

Pet odobrenih projekata ima hrvatskog vodećeg partnera koji ima ključnu ulogu u osmišljavanju i koordinaciji cijelog projekta te usmjerava partnerstvo prema postizanju ciljeva, dok je u prošlom razdoblju tu zadaću obavljao samo jedan hrvatski partner. Osim toga, Republika Hrvatska je za sudjelovanje u programu uplatila iznos od oko 3,8 milijuna eura, dok sredstva ugovorena za hrvatske projektne partnere već sada u prvom pozivu za više od 150% premašuju uložena sredstva.

Projekt DANOVA NEXT, kojim upravlja Zračna luka Ruđer Bošković – Dubrovnik, usmjeren je na poboljšanje pristupačnosti prijevoza za osobe s invaliditetom u dunavskoj regiji. Kroz njega će se financirati izrada strategije za pristupačan prijevoz putnika te će se uspostaviti pametna mreža prometnih objekata. Projekt DRWO4.0, koji predvodi Centar kompetencija za istraživanje i razvoj, fokusira se na poboljšanje drvne industrije u dunavskoj regiji kroz implementaciju Industrije 4.0 (I4.0), dok projekt Danube GeoHeCo, koji predvodi Međimurska energetska agencija, ima cilj riješiti problem teške ovisnosti energetskih sustava dunavske regije o fosilnim gorivima, potičući prijelaz na obnovljive izvore energije, posebno na plitku geotermalnu energiju (SGE).

„Povećanje broja partnera ukazuje na proširenu mrežu institucionalne suradnje i razmjenu te pojačane kapacitete za rast i razvoj, dok povećanje broja vodećih partnera pokazuje da Hrvatska preuzima proaktivnu ulogu u definiranju i vođenju projekata, što doprinosi ne samo lokalnom, već i regionalnom utjecaju“, poručio je ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić. Dodao je kako ovakav trend ukazuje na sve veći doprinos Hrvatske u postizanju programskih ciljeva te potvrđuje njezinu ulogu kao jednog od ključnih dionika u promicanju suradnje i održivog razvoja na razini dunavske regije.

Popis svih odobrenih projekata u okviru 1. poziva dostupan je na poveznici.

2. poziv na dostavu projektnih prijedloga otvoren do 29. ožujka 2024.

2. poziv na dostavu projektnih prijedloga Programa transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. - 2027. otvoren je 2. studenoga 2023. te će trajati do 29. ožujka 2024. u 14:00 sati.

U sklopu 2. poziva Program će financirati projekte koji se, između ostaloga, bave prilagodbom klimatskim promjenama, jačanjem zaštite okoliša te biološke raznolikosti, povećanjem učinkovitosti tržišta rada i pristupa visokokvalitetnom zapošljavanju, poboljšanjem pristupa obrazovanju, kao i jačanjem uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, društvenoj uključenosti i društvenim inovacijama.

Za prijavitelje će biti otvoreno 7 specifičnih ciljeva, dok će vrijednost poziva iznositi oko 38 milijuna eura EU sredstava, uz stopu sufinanciranja od 80%. Pozivaju se sve zainteresirane javne i privatne organizacije na dostavu projektnih prijedloga.

Više informacija dostupno je na poveznici.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
10. studeni 2023 15:04