Business Outlook 2020

Novim Kodeksom do aktivnijeg tržišta kapitala

Na području osiguranja u skladu s planovima europskih nadzornih tijela u sljedećem će se razdoblju staviti naglasak na praćenje kibernetičkih rizika te rizika povezanih s klimatskim promjenama
Arhivska fotografija
 Dragan Matić / Hanza Media

Tržište financijskih usluga, koje čini 33 posto imovine ukupnog financijskog sustava u Hrvatskoj, godinama kontinuirano raste i razvija se, čime uloga i odgovornost Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) postaje sve značajnija. Mirovinski fondovi i osiguravajuća društva najznačajniji su subjekti na tom tržištu s obzirom na vrijednost imovine kojom upravljaju, a koja dosiže gotovo 160 milijardi kuna. Zajedno s imovinom ostalih posrednika i fondova na tom tržištu (investicijski fondovi, leasing i faktoring društva i investicijska društva), riječ je o imovinskoj vrijednosti od gotovo 60% BDP-a. Konkretno to znači nadzor nad više od 116 milijardi kuna u mirovinskim fondovima, 22 milijarde kuna imovine investicijskih fondova, osam milijardi kuna zaračunate bruto premije društava za osiguranje, 61 milijun kuna ukupne aktive brokerskih društava, gotovo 22 milijarde kuna ukupne aktive leasing društava, nešto manje od 1,5 milijarde kuna ukupne aktive faktoring društava, gotovo 260 milijardi kuna tržišne kapitalizacije Zagrebačke burze i više od 432 milijarde kuna tržišne vrijednosti vrijednosnih papira u depozitoriju. Značajan je to financijski potencijal za ukupan gospodarski sustav i ekonomski rast. Unatoč tome, u gospodarstvu i kod građana još ne postoji dovoljna svijest o tome što taj segment financijskog sustava predstavlja za stabilnost financijskog i ukupnog ekonomskog sustava. Podaci najbolje govore o širokom spektru rada i odgovornosti koju HANFA ima za održavanje ukupne financijske stabilnosti. Uz kontinuiran nadzor nad tržištem i našim subjektima nadzora, radimo i na harmonizaciji zakonskih propisa, domaće i regulative EU, pri čemu nastojimo olakšati i pojednostaviti procedure za sve sudionike.

Tijekom 2019. HANFA je sa Zagrebačkom burzom donijela novi Kodeks korporativnog upravljanja, a koji će zaživjeti tijekom sljedeće godine. Vjerujemo kako će novi kodeks pridonijeti kvalitetnijem upravljanju i većoj transparentnosti poslovanja kompanija čiji su vrijednosni papiri uvršteni na burzu, a time i rastu aktivnosti na domaćem tržištu kapitala. Većoj transparentnosti tržišta kapitala direktno doprinose i veće ovlasti HANFA-e nad financijskim izvještajima izdavatelja čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište Zagrebačke burze. Osim toga, u ovoj je godini stupila na snagu nova Uredba o prospektu koja će kroz izmjene Zakona o tržištu kapitala u sljedećoj godini donijeti dodatno administrativno rasterećenje izdavateljima te pojednostaviti i pojeftiniti samo izdavanje vrijednosnih papira. Značajna novost na tržištu kapitala u 2019. je i novi segment tržišta za mala i srednja poduzeća, SME Progress. Razvoj financiranja malog i srednjeg poduzetništva, a posebno startupa, HANFA podržava i kroz smjernice koje definiraju kako će obvezni mirovinski fondovi ulagati u startup kompanije koje se financiraju putem crowdfunding platformi.

Izazovno domaće i međunarodno makroekonomsko i financijsko okruženje postupno mijenja poslovne modele posrednika na financijskom tržištu, uz preuzimanje nekih novih ili porast izloženosti postojećim rizicima. HANFA će stoga nastaviti provoditi prospektivni nadzor utemeljen na analizi rizika kojim su izloženi individualni subjekti, ali i financijski sustav u cjelini kroz razvoj novih i unaprjeđenje postojećih metoda i tehnika nadzora zasnovanog na rizicima.

U području osiguranja u skladu sa strateškim planovima europskih nadzornih tijela u narednom će se razdoblju, među ostalim, staviti naglasak na praćenje kibernetičkih rizika te rizika povezanih s klimatskim promjenama. Nastavit će se daljnja provedba Zakona o osiguranju u dijelu novih pravila o distribuciji osiguranja te se očekuje daljnji napor u pogledu stalne stručne edukacije posrednika, ali i zaposlenika društava za osiguranje. Pažnju ćemo usmjeriti i na implementaciju predloženih izmjena Solvency II Direktive u hrvatsko zakonodavstvo s obzirom na to da se u tom segmentu očekuju nove prilagodbe i od strane HANFA-e kao regulatora, ali i od strane industrije.

Osim kroz nadzore HANFA će čuvanju financijske stabilnosti nastaviti pridonositi i kroz aktivnosti usmjerene na podizanje razine financijske pismenosti. Podizanje svijesti o važnosti tržišta financijskih usluga i znanja o koristima i rizicima iznimno je važno s obzirom na očekivani nastavak rasta važnosti ovog tržišta globalno, ali i u Hrvatskoj.

Značajan doprinos odmaku od tradicionalnih financijskih proizvoda, institucija i tržišta dolazi od brzih i rastućih tehnoloških inovacija na području financija (fintech). No istodobno financijske inovacije su i sve veći izazov u radu regulatora, koji moraju biti jednako brzi, fleksibilni i pratiti tržišne inovacije. Stoga smo početkom 2019. godine osnovali HANFA-in regulatorni Inovacijski hub koji čini specijalizirani tim posvećen pitanjima financijskih inovacija. Glavne funkcije Inovacijskog huba su: pružanje podrške razvoju inovativnih projekata, doprinos smanjenju vremena potrebnog da oni uđu na tržište, smanjenje regulatorne neizvjesnosti, brži, jednostavniji i individualan pristup subjektima čiji projekti ispunjavaju propisane uvjete.

Značajan izazov u regulaciji financijskog tržišta je i rastući međunarodni karakter poslovanja subjekata nadzora, a koji prati i intenzivna međunarodna suradnja regulatora. Iz tog je razloga bitno naše sudjelovanje u radu međunarodnih tijela, a ponajprije nadzornih tijela unutar Europske unije s obzirom na to da je HANFA, među ostalim, članica Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) i Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA), a aktivno sudjeluje i u radu Europskog odbora za sistemske rizike (ESRB). Osim na europskoj, intenzivno smo angažirani i na međunarodnoj razini kroz Izvršni odbor Međunarodne udruge nadzornika osiguranja (IAIS) u čijem radu kao predstavnik CEET regije (srednje i istočne Europe i Zakavkazja) aktivno sudjelujem.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
10. prosinac 2023 11:21