BIORAZNOLIKOST

Treba zaštititi barem 30 posto morskih i kopnenih područja

Većina razvijenog svijeta, uključujući zemlje EU, SAD i Kinu, nalazi se u ekološkom prekoračenju

Golema želva

 Luis ROBAYO/AFP

U strategiji EU za biološku raznolikost do 2030. godine, Europski parlament postavio je nove ciljeve za sljedeće desetljeće. Zastupnici su podržali cilj zaštite najmanje 30 posto morskih i kopnenih područja (šume, močvare, travnjaci, obalni ekosustavi) te cilj da 10 posto oceana i kopna EU, uključujući sve ekosustave bogate ugljikom, ostane u osnovi netaknuto.

Žele da ciljevi budu obvezujući i provedeni u državama EU na nacionalnoj razini, u suradnji s regionalnim i lokalnim vlastima. Međutim, sve to treba prilagoditi međunarodnoj trgovini koja ima nezanemarive utjecaje na okoliš i prirodna staništa.

Fosilna goriva

Recimo, zastupnici Parlamenta naglasili su da pad broja oprašivača nije štetan samo za biološku raznolikost, već je i prijetnja sigurnosti opskrbe hranom. Pozvali su na hitnu reviziju Inicijative EU za oprašivače. Revidirana inicijativa treba uključiti novi okvir praćenja oprašivača na razini cijelog EU robusnim mjerama, jasnim vremenski ograničenim ciljevima i pokazateljima, uključujući pokazatelje učinka, i potrebnom izgradnjom kapaciteta.

Uglavnom, prema dokumentu "Trgovinska politika za strategiju biološke raznolikosti do 2030.", Odbor za trgovinu Europskog parlamenta usvojio je mišljenje o trgovinskim aspektima nove strategije. U tom mišljenju, upućenom Europskoj komisiji, Parlament, ukratko, preporučuje pristup "procesne i proizvodne metode" (PPM) pri izradi mjera za borbu protiv gubitka biološke raznolikosti, u skladu s pravilima Svjetske trgovinske organizacije. Mišljenje je Parlamenta, također, da bi se po hitnom postupku trebalo ukinuti subvencije za fosilna goriva. Također, Europski parlament poziva EU da istraži popis ugroženih životinjskih vrsta za borbu protiv ilegalne trgovine, kao, primjerice, europska zabrana trgovanja bjelokosti. Parlament je također usvojio, u listopadu 2020., rezoluciju o zaustavljanju krčenja šuma, zagovarajući obvezne zahtjeve dubinske analize za proizvode koji uključuju rizike za šume i ekosustave.

Prekoračenje

- Većina razvijenog svijeta, uključujući zemlje EU, SAD i Kinu, nalazi se u ekološkom prekoračenju, dok većina zemalja Južne Amerike i važnih dijelova Subsaharske Afrike imaju pozitivne rezerve biokapaciteta. EU pokušava ograničiti te štetne učinke tako što uključuje odredbe TSD-a (održivog razvoja) u trgovinske sporazume i uvjetuje pristup zemljama carinskim povlasticama, ratifikacijom i provedbom multilateralnih sporazuma o zaštiti okoliša - stoji u dokumentu EU Parlamenta.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
30. siječanj 2023 05:39