NAJBOLJI EU PROJEKT 2023.

Uz "ZAŽELI pomoć u kući" 57 žena dobilo posao, a 319 korisnika potrebnu skrb

Razvojna agencija Osječko-baranjske županije projekt je prijavila unutar kategorije Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici
 Press/

"ZAŽELI pomoć u kući" - Osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada projekt je prijavljen od strane Razvojne agencije Osječko-baranjske županije u Izbor za najbolji EU projekt unutar kategorije Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici.

Ublažiti posljedice nezaposlenosti i rizika od siromaštva teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici uz poticanje socijalne uključenosti i povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika bila je glavna svrha projekta unutar kojeg je 57 žena brinulo o 319 krajnjih korisnika - starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. Na početku projekta bio je planiran broj od 46 žena koje bi brinule o 184 korisnika.

Projekt ukupne vrijednosti 8.361.216 kuna uz bespovratnih 8.231.091 i vlastita od 130.125 kuna provodio se na lokacijama općina Antunovac, Darda, Draž, Vladislavci te Grada Beli Manastir od prosinca 2018. godine do sredine 2021. godine.

Nositelj projekta bila je Osječko - baranjska županija, a partneri Hrvatski zavod za zapošljavanje-Regionalni ured Osijek, Centar za socijalnu skrb Osijek, Centar za socijalnu skrb Beli Manastir, Dom za starije i nemoćne osobe Osijek, Dom za starije i nemoćne osobe Beli Manastir, Općina Antunovac, Općina Vladislavci, Općina Darda, Općina Draž i Grad Beli Manastir.

Uspješnost projekta čine ishodi njegove provedbe koji su pozitivno utjecali na niz različitih aspekata socioekonomskih problema pojedinaca i lokalnih zajednica i to kroz smanjenje nezaposlenosti žena zapošljavanjem na projektu, ali i kroz povećanje zapošljivosti zaposlenih žena nakon završetka projekta te poboljšanje kvalitete života i izvaninstitucionalne skrbi uključenih starijih i potrebitih osoba.

image
Press/

Može se reći da se provedba ovog projekta utjecala na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti ukupno 376 (57 zaposlenih žena, 319 krajnjih korisnika) osoba u riziku koje žive u ruralnim i nerazvijenim područjima općine Antunovac, općine Vladislavci, općine Darda, općine Draž i grada Belog Manastira.

Visoka stopa nezaposlenosti u RH posebno pogađa žene, osobito one koje žive u ruralnim, teško dostupnim područjima i područjima sa stopom nezaposlenosti višom od prosjeka RH, kao što je na području provođenja projekta (općine Antunovac, Vladislavci, Darda, Draž i grad Beli Manastir). Naime, stopa nezaposlenosti u RH u 2016. godini iznosila je 14,3%, a u Osječko-baranjskoj županiji čak 25,1% (HZZ Godišnjak 2016.). Prema podacima HZZ-a 12./17. u RH je bilo nezaposleno ukupno 187.363 osoba, a u Osječko-baranjskoj županiji (OBŽ) čak 22.773 osoba, što je OBŽ svrstavalo na visoko 2. mjesto po

apsolutnom br. nezaposlenih. Od toga je čak 59,92% (13.646) žena, od kojih čak 78,79% (10.752) s nižom razinom ili bez obrazovanja, odnosno najviše završenom srednjom školom 22,43% (3.008) žena starijih od 50 god. te 2,03%(277) žena s invaliditetom.

Zaposlene žene su se obrazovale i/ili osposobile u svrhu povećanja znanja i vještina potrebnih na tržištu rada (ovisno o njihovim potrebama, ali i potrebama tržišta rada). Odnosno, završile su program osposobljavanja za gerontodomaćicu, a koje obrazovanje je doprinijelo stjecanju znanja, unaprjeđenju psihosocijalnih vještina i radnih kompetencija. Stečenom javnom ispravom o osposobljenosti pripadnice ciljane skupine su postale i konkurentnije na tržištu rada.

image
Press/

Od planiranog broja zapošljavanja žena, na projektu se zaposlilo ukupno 57 žena iz ciljane skupine (teže zapošljivih žena i žena s nižom raznom obrazovanja). Potpora i podrška u svrhu poticanja socijalnog uključivanja i povećanja kvalitete života je pružena 319 krajnjem korisniku-starijoj osobi i osobi u nepovoljnom položaju. Korisnicima su i podijeljeni paketi higijenskih i osnovnih kućanskih potrepština.

Na poslovima upravljanja projektom i administracije bile su zaposlene tri osobe-koordinator projektnih aktivnosti i dva koordinatora rada žena koji su stekli dodatno radno iskustvo u provedbi EU projekata socijalnog karaktera te ostvarili dohodak za sebe i obitelj čime se povećala njihova platežna i kupovna moć. Osječko-baranjska županija i svi partneri na projektu unaprijedili su svoje iskustvo i znanja o provedbi EU projekata, potrebama ciljane skupine i krajnjih korisnika te osnažili uspostavljenu suradnju za provedbu sličnih projekata u budućnosti.

Projektom je također je nabavljeno 46 bicikala i 20 invalidskih kolica koji su služili zaposlenim ženama i krajnjim korisnicima za provođenje projektnih aktivnosti. Nabavljeni bicikli su se nastavili koristiti u sklopu provedbe projekata iz ‘‘Zaželi-program zapošljavanja žena-faza II‘‘. Invalidska kolica su se nastavila koristiti za poboljšanje kvalitete života starijih i nemoćnih osoba koji imaju poteškoća pri kretanju, korisnika usluga partnera na projektu Doma za starije i nemoćne osobe Osijek i Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir.

image

EU projekt

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
01. svibanj 2024 11:07