NAJBOLJI EU PROJEKT 2023.

Prva faza projekta za obnovu Dvorca Eugena Savojskog za održiv lokalni i regionalni razvoj

Korisnici sadržaja obnovljene kulturne baštine bit će prvenstveno turistički posjetitelji, učenici, studenti i djelatnici u kulturi

n 1

Izrada projektno-tehničke i studijske dokumentacije za obnovu Dvorca Eugena Savojskog u Općini Bilje projekt je prijavljen u Izbor za najbolji EU projekt unutar kategorije Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici od strane JU Razvojne agencije Osječko-baranjske županije.

U fazi projekta koja je uključivala izradu projektno-tehničke i studijske dokumentacije za Dvorac Eugena Savojskog precizno su definirani svi elementi njegove buduće namjene te sadržajno oblikovan kulturno-turistički potencijal s ciljem maksimalne kulturno-turističke valorizacije, ostvarenja potencijala i postizanja pozitivnih društveno-ekonomskih razvojnih efekata na lokalnoj i regionalnoj razini. Obnova, revitalizacija i valorizacija kulturne baštine Dvorca Eugena Savojskog u Bilju s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini bio je glavni cilj projekta.

image

n 1

Projekt ukupne vrijednosti 1.450.775 kuna, od čega bespovratnih 1.233.156 kuna te vlastitih 217.619 kuna provodio se od rujna 2019. do kraja 2022. godine. Općina Bilje bila je nositelj projekta, a partner Osječko-baranjska županija.

Izradom studijske i projektno-tehničke dokumentacije stvorena je podloga za II. fazu projekta koja se odnosi na obnovu i revitalizaciju dvorca. Davanjem kulturno-turističke namjene dvorcu povećava se atraktivnost i aktivnost destinacije što će utjecati na zapošljavanje najmanje petero djelatnika u turističkom i ostalim gospodarskim sektorima, posebno kod lokalnih ugostitelja, obrtnika i ostalih proizvođača. Ima utjecaj na kreiranje tri i više turističkih aktivnosti (Dani Eugena Savojskog, Edukacije o regionalnoj prirodnoj i kulturnoj baštini za učenike osnovnih i srednjih škola, Festival lokalnih tradicijskih proizvoda itd.) i tri turistička sadržaja (posjetiteljski centar, kulturno-turistički i interpretacijsko-edukativni sadržaji), što pozitivno utječe na posjećenost kulturne baštine i razvoja turističke destinacije. Sve navedeno je dodana vrijednost turističkoj ponudi i pokazateljima. Predviđa se porast od minimalno 1000 posjetitelja godišnje u dvorcu, što je doprinos broju turističkih dolazaka od 12,56 posto na području Općine Bilje. Rezultati doprinose Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2030. godine, Operativnom programu konkurentnost i kohezija, Strateškom razvojnom programu Općine Bilje, Planu razvoja OBŽ do 2027.

Uz izrađenu projektno-tehničku dokumentaciju obnove dvorca, izrađena je i Studija razvoja turističko-edukativnih aktivnosti te Studija izvodljivosti sa analizom troškova.

image

n 1

Iako je ovaj projekt usmjeren samo na izradu projektno-tehničke i studijske dokumentacije, proces njene izrade utjecat će na istraživanje povijesno povezanih objekata na lokalnoj i regionalnoj razini i utvrđivanja do sada nepoznatih i neistraženih dijelova kulturnog dobra kao i njegove povijesne važnosti, što će u budućnosti omogućiti njihovu kulturno-turističku valorizaciju, a što dodatno projekt čini korisnim.

Kroz obnovu i revitalizaciju Dvorca Eugena Savojskog neizravni i mrežni učinci projekta biti će značajno vidljiviji. Kao dio integriranog programa valorizacije i gospodarenja kulturnom baštinom na području urbane aglomeracije Osijek, kompatibilan je s drugim projektima obnove i revitalizacije kulturnog dobra u Valpovu, Belišću, Erdutu, Čepinu i Ernestinovu i onim iz drugih razvojnih programa i projekata, što se odnosi na secesijski niz u zoni Europske avenije, Kapucinske i Županijske ulice, historicističke objekte visoke vrijednosti, parkovnu arhitekturu, urbanistička rješenja te baroknu Tvrđu u Osijeku, čime će biti jedinstvena nadopuna zajedničkoj ponudi kulturnog turizma u regiji. Osim toga, ponuda u kulturnom turizmu kvalitetna je nadogradnja drugim postojećim selektivnim oblicima turizma, čime se upotpunjuje cjelokupna turistička ponuda i doživljaj. Osim kroz izravne učinke vidljive u povećanju broja turističkih dolazaka, noćenja i zaposlenih u turizmu, multiplikativan utjecaj turizma omogućuje distribuciju lokalnih poljoprivrednih i drugih autohtonih proizvoda te usluga, što stvara pozitivan učinak na cjelokupni društveno-gospodarski napredak lokalne zajednice.

image

n q

Krajnji korisnici sadržaja obnovljene kulturne baštine Dvorca Eugena Savojskog bit će prvenstveno lokalni i regionalni turistički posjetitelji, učenici, studenti, djelatnici u kulturi itd. koji će imati mogućnost koristiti interpretacijsko edukativni centar za stjecanje turističkog doživljaja i znanja o lokalnoj i regionalnoj baštini te kroz organizirana događanja priliku kušati i kupiti lokalne eno-gastro i druge autohtone proizvode.

Ciljne skupine obnove kulturne baštine Dvorca Eugena Savojskog su lokalna i regionalna turistička zajednica, muzeji sa relevantnom muzejskom građom, ugostitelji, trgovci tradicijskim eno-gastro proizvodima i suvenirima, udruge usmjerene na djelovanje u kulturi i turizmu te odgojno-obrazovne ustanove koje mogu iskoristi sadržaje Dvorca za praktično prenošenje znanja. Lokalni kreatori turističkih aktivnosti imat će priliku koristiti prostor Dvorca za provedbu kulturno-turističkih i drugih zabavnih aktivnosti i događaja, a poljoprivrednici mogućnost distribucije vlastitih autohtonih poljoprivrednih proizvoda. Projekt izravno doprinosi razvoju kontinentalnog turizma RH.

image

EU projekt

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
16. veljača 2024 13:58