BUSINESS OUTLOOK PARTNER

PVMax: Regea priprema investicijski val za solarne elektrane

Potrošačima otvoren lakši put prema korištenju sunčeve energije
 Zphotography.com.au

Projekt PVMax osmišljen je radi pružanja podrške u pripremi izgradnje integriranih sunčanih elektrana u Hrvatskoj. Integrirane sunčane elektrane su one koje se grade na postojećim zgradama, kućama ili halama te služe za opskrbu energijom. Nepovratna sredstva u formi tehničke pomoći, osigurana projektom PVMax, dodjeljuju se na temelju javnog poziva, a namijenjena su pravnim osobama (vlasnicima građevina na kojima se planira izgradnja integriranih sunčanih elektrana) iz javnog i privatnog sektora na cijelom teritoriju RH.

Projekt je započeo 1. srpnja 2021. s ciljem pripreme i pokretanja investicije u najmanje 100 MW integriranih sunčanih elektrana na teritoriju Republike Hrvatskoj. Ukupna vrijednost dodijeljene tehničke pomoći programa ELENA iznosi oko 15 milijuna kuna.

U sklopu projekta tijekom tri kalendarske godine namjerava se obuhvatiti više od 3000 zgrada - obiteljskih kuća, javnih i privatnih zgrada. Projektom će se, osim pripreme sunčanih elektrana, provoditi i mjere energetske učinkovitosti povezane s potrošačima električne energije u ciljanim zgradama, kako bi se optimizirao kapacitet sunčanih elektrana.

Je li javni poziv namijenjen za vlasnike stambenih kuća ili suvlasnike u višestambenim zgradama?

Ovim javnim pozivom nisu osigurana novčana sredstva za tehničku pomoć vlasnicima obiteljskih kuća ili suvlasnicima višestambenih zgrada. REGEA će u sklopu projekta PVMax, temeljem zasebnog javnog poziva, početkom 2022. godine, pružati tehničku pomoć i fizičkim osobama. Razlog odgode javnog poziva za fizičke osobe jest donošenje novog Zakona o tržištu električne energije (usvojen 1. listopada 2021.) te najava novog Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji koji će omogućiti direktnije sudjelovanje fizičkih osoba na tržištu električne energije te omogućiti formiranje energetskih zajednica radi osiguranja samoopskrbe kućanstava.

Je li tehnička pomoć PVMaxa besplatna?

Tehnička pomoć, koja se dodjeljuje putem javnog poziva, sufinancirana je u iznosu od 100%, odnosno besplatna je za krajnje korisnike (pod uvjetom da se realizira investicija). Od ukupnih troškova tehničke pomoći 90% troškova sufinancirano je kroz ELENA program u sklopu HORIZON 2020 (temeljem ugovora između REGEA-e i Europske investicijske banke (ELENA-2019-144)), a preostalih 10% sufinancirano je temeljem vlastitih sredstava REGEA-e.

Što je, zapravo, tehnička pomoć?

Tehnička pomoć osigurana projektom PVMax podrazumijeva pružanje usluge savjetovanja i pripremnih aktivnosti za pravne osobe (iz javnog i privatnog sektora), a što okvirno uključuje sve ili dio aktivnosti usluga:

a) tehničkog savjetovanja

b) financijskog savjetovanja

c) pravnog savjetovanja.

Jesu li projektom PVMax osigurana novčana sredstva za sufinanciranje izgradnje sunčanih elektrana?

Projektom PVMax nisu osigurana novčana sredstva za sufinanciranje kapitalne investicije izgradnje sunčanih elektrana, nego isključivo pružanje tehničke pomoći u pripremi projekata.

Koje su to aktivnosti pripreme projekata koje klijenti mogu dobiti prijavom na javni poziv?

Prijavom na javni poziv i uključivanjem u projekt PVMax klijentima će se pružiti usluga pripreme projekata. Napominjemo da u temeljem Javnog poziva prihvatljive isključivo pravne osobe iz javnog i privatnog sektora. Pripremne aktivnosti koje se pružaju u sklopu PVMax projekta uključuju sve ili dio sljedećih usluga:

a) tehničko savjetovanje - prikupljanje i obrada podataka te modeliranje sunčane elektrane optimalnih karakteristika (optimiziranja vršne snage sunčanih elektrana) prema profilu potrošnje električne energije, priključnoj snazi zgrade te raspoloživoj korisnoj krovnoj površini povoljne orijentacije

- definiranje minimalnih tehničkih specifikacija integrirane sunčane elektrane

- revizija postojeće projektne dokumentacije te izrada tehničkih podloga/idejnog projekta sunčane elektrane za ishođenje elektroenergetske suglasnosti (EES), EOTRP-a i ponude za priključenje na distribucijsku mrežu (HEP ODS)

- provjera statičkog računa krovišta (za elektrane priključne snage od 200 kWp)

- analiza i komunikacija oko uvjeta, dozvola i suglasnosti potrebnih za izgradnju sunčane elektrane b) financijsko savjetovanje

- izrada i prezentacija analize troškova i koristi/studije izvodljivosti, odnosno utjecaja sunčane elektrane na smanjenje troškova električne energije

- prijedlog optimalnog modela nabave/financiranja

- analiza dostupnih EU izvora sufinanciranja za izgradnju sunčane elektrane te, ako je primjenjivo, prijava i provedba projekata EU s ciljem izgradnje sunčane elektrane

c) pravno savjetovanje

- izrada ugovora potrebnih za realizaciju izgradnje sunčane elektrane (kao što su ugovor o izvođenju radova na izgradnji sunčane elektrane, ugovor projektiraj i gradi ili ugovor o isporuci električne energije (tzv.PPA)), sve na temelju analize troškova i koristi/studije izvodljivosti i odluci korisnika o modelu financiranja/nabave

- izrada dokumentacije o nabavi, kriterija minimalne stručne i tehničke sposobnosti te kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude

- savjetovanje u vezi s primjenom svih zakonskih i podzakonskih odredaba.

Kako se prijaviti za tehničku pomoć projekta PVMax?

Zainteresirane pravne osobe iz javnog i privatnog sektora prijavljuju se putem prijavnog obrasca, koji se može preuzeti s mrežnih stranica REGEA-e (www.regea.org) te poslati popunjen na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Prijavni obrazac može se popuniti i online na adresi https://forms.office.com/r/uZs0PZpXRy.

Temeljem informacija iz prijavnog obrasca utvrdit će se prihvatljivost zainteresirane pravne osobe na temelju ograničenja iz javnog poziva. Ako prijava bude ocijenjena kao prihvatljiva, zainteresirana pravna osoba bit će informirana i zamoljena za dostavu detaljnih informacija putem upitnika i ugovora o tajnosti. Upitnik se može preuzeti s mrežnih stranica (www.regea.org) te poslati popunjen na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Upitnik se može popuniti i online na adresi https://forms.office.com/r/uuUYXcF6iW.

Dokad se može prijaviti za dodjelu tehničke pomoći?

Prijave na javni poziv zaprimat će se do 31. prosinca 2022. ili do iskorištenja osiguranih sredstava iz projekta PVMax.

Gdje se mogu pronaći pojedinosti uvjeta javnog poziva projekta PVMax?

Pojedinosti uvjeta dodjele tehničke pomoći projekta PVMax i informacije kako se prijaviti u sklopu javnog poziva mogu se naći na mrežnim stranicama REGEA (www.regea.org).

Osim teksta javnog poziva, na mrežnim stranicama nalaze se prijavni obrazac te upitnik na temelju kojeg se klijenti prijavljuju za dodjelu tehničke pomoći.

Mogu li se dobiti dodatne informacije ili pojašnjenja vezana na javni poziv PVMax?

Više informacija o javnom pozivu projekta PVMax možete dobiti putem: info telefona: 01/3098 315 ili e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Projekt PVMax sufinanciran je sredstvima programa OBZOR 2020 koji provodi Europska komisija putem programa ELENA (www.eib.org/elena).

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
21. travanj 2024 23:07