TOMISLAV ĆORIĆ

Poduzetnici u nama mogu tražiti oslonac

Poduzećima ćemo olakšati pristup resursima kroz različite modele sufinanciranja, ali ih i ohrabriti da potraže nove izvore financiranja kako bi amortizirali vjerojatnu financijsku ranjivost

Tomislav Ćorić

 Ronald Gorsic/Cropix

Pogled u godinu koja je pred nama zahtijeva reviziju rezultata u godini koja je na izmaku. Godina 2021. je bila godina snažnoga oporavka, no i godina u kojoj su dane jasne gospodarske smjernice za održivu budućnost. Pored toga, nadomak smo ispunjenju dvaju strateških ciljeva – ulazak u europodručje i Schengensku zonu. Unatoč dvogodišnjoj borbi protiv koronavirusa, nismo zaboravili da smo na pragu zelenoga i digitalnoga desetljeća kojemu je cilj održivi rast. Zato treba podsjetiti na ono što smo postigli kako bismo bili spremniji na tranziciju koja predstavlja jedinstvenu priliku da se realiziramo kao mala, otvorena i fleksibilna ekonomija. Prva tri kvartala 2021. godine donijela su kumulativni gospodarski rast od 10,7 % u odnosu na isto razdoblje lani. Velik doprinos ovom rastu dao je sektor turizma, no na rast bruto domaćega proizvoda u trećem kvartalu nisu samo povoljno utjecala kretanja turista, već i osjetno povećanje osobne potrošnje, kao i investicije te izvoz roba i usluga. Ekonomski rast u 2021. godini je praćen i rastom životnoga standarda, prosječne plaće te mirovina, u odnosu na 2020. godinu. Iz navedenoga je jasno da je 2021. godina - godina potpunoga oporavka hrvatskoga gospodarstva. Naše prioritetne politike prate modifikacije u strukturi gospodarstva koje se u posljednjem desetljeću uvelike promijenilo. Usredotočili smo se na izmjenu orijentacije ulaganja s fosilnih na obnovljive izvore energije, sa zadatkom smanjenja emisija stakleničkih plinova i povećanja energetske učinkovitosti, jačanja konkurentnosti na inozemnom tržištu te otvaranja novih radnih mjesta. Naše opredjeljenje prema zelenoj Hrvatskoj u kojoj je zdravlje građana na prvom mjestu, a proizlazi iz čistoga okoliša, nalaže da se pri financiranju projekata moraju sagledavati njegove okolišne komponente, ali i kompatibilnost s ciljevima održivoga razvoja. Zato će, a kako bi uopće mogli govoriti o postizanju klimatske neutralnosti u narednim desetljećima, biti potrebno povećati ulaganja u sveobuhvatnu transformaciju koja će konvencionalni model gospodarstva približiti onome koji odgovara našim nacionalnim prioritetima i visoko postavljenim klimatskim ambicijama. Govoreći o dostupnim financijskim sredstvima, na raspolaganju su nam ona iz Višegodišnjega financijskoga okvira, Fonda za pravednu tranziciju, kao i sredstva predviđena Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. od kojih je 40 posto vezano uz dostizanje klimatskih ciljeva. U okviru toga plana, 5,5 milijardi kuna je namijenjeno za izravne potpore poduzećima i to za ulaganja u proizvodnju i prerađivačku industriju, a kako bi se potaklo uvođenje zelenih tehnologija, digitalizacije i inovacija, ali i provođenje reforme kojoj je cilj optimizirati poslovno okruženje u Hrvatskoj. U narednom razdoblju, želimo osnažiti prerađivačku industriju te ju potaknuti da bude zamašnjak novoga razvoja te transformacije prema zelenom i održivom gospodarstvu koje će biti stabilnije u kontekstu budućih izazova. Prerađivačka industrija stvara visoku dodanu vrijednost, uz prihvaćanje svih paradigmi kružnoga i zelenoga gospodarstva, te kao takva može biti osnovica za konkurentan razvoj Hrvatske. Do prosinca ove godine, u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju”, dodijeljeno joj je 974,5 milijuna kuna. Raznovrsnost naše industrije podliježe raznim iskušenjima koje možemo riješiti pojedinačnim i prilagođenim pristupom pitanjima s kojima se svaki pojedini sektor suočava. Vrijeme je da se više posvetimo “odlikašima” kako bi dobili dodatan vjetar u leđa te bili još i bolji te globalno konkurentniji. Naravno, ne treba zaboraviti ni na sredstva iz Modernizacijskoga fonda u okviru kojega nam je na raspolaganju oko 1,1 milijarde eura do 2030. godine, a uz pomoć kojih ćemo se u iduće dvije godine usmjeriti na projekte instalacije obnovljivih izvora energije i povećanja energetske učinkovitosti te na smanjenje proizvodnih emisija u industriji.

Transformacija gospodarstva podrazumijeva preobrazbu društva i afirmaciju nove paradigme održivoga razvoja. Budući da taj proces zahtijeva vrijeme i novac, poduzećima ćemo olakšati pristup resursima kroz različite modele sufinanciranja, ali ih i ohrabriti da potraže nove izvore financiranja kako bi amortizirali vjerojatnu financijsku ranjivost. Naš je zadatak osigurati okvir za razvoj stabilnoga i konkurentnoga gospodarstva kako bi naši građani prosperitetnije živjeli. To znači kako ćemo i dalje savjesno i odgovorno upravljati javnim resursima, provoditi strukturne reforme, ubrzati apsorpciju sredstava iz fondova Europske unije, poticati gospodarsku aktivnost i suradnju, podupirati inovativne i kreativne poduzetničke priče te administrativno rasterećivati poduzeća kako bi im olakšali prijelaz prema digitalnom i zelenom poslovanju. Koncept klimatski neutralne budućnosti je imperativ, kako naše tako i europske politike stoga poduzetnici mogu i trebaju s punim povjerenjem u nama tražiti oslonac, u svim budućim aktivnostima koje doprinose ostvarenju naše zajedničke vizije.

Treba istaknuti da transformacija gospodarstva prije svega podrazumijeva preobrazbu društva. Naš je zadatak osigurati okvir za razvoj stabilnog i konkurentnog gospodarstva kako bi naši građani prosperitetnije živjeli. To znači da ćemo i dalje savjesno i odgovorno upravljati javnim resursima, provoditi strukturne reforme, ubrzati apsorpciju sredstava iz fondova Europske unije, poticati gospodarsku aktivnost i suradnju, podupirati inovativne i kreativne poduzetničke priče te administrativno rasterećivati poduzeća kako bismo im olakšali prijelaz prema digitalnom i zelenom poslovanju. Koncept klimatski neutralne budućnosti je imperativ, kako naše, tako i europske politike, stoga poduzetnici mogu i trebaju s punim povjerenjem u nama tražiti oslonac u svim budućim aktivnostima koje doprinose ostvarenju naše zajedničke vizije. ❏

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
27. veljača 2024 12:32