INFORMACIJE I TELEKOMUNIKACIJE

Prihodi IT sektora dosegnuli rekordnu razinu

Snažna potražnja te visoke profitne marže nastavile su privlačiti otvaranje novih poslovnih subjekata te je njihov broj uvećan za 14,7 posto, na gotovo 6000 tvrtki, čime je stvoreno i gotovo 4000 radnih mjesta. Istovremeno, izvoz ovog sektora je porastao za visokih 38 posto i tako prvi put premašio milijardu eura

Ilustrativna fotografija

Snažan rast aktivnosti u IT sektoru nastavio se pod utjecajem rastuće startup scene koja privlači domaće i strane investicije, prepoznatljivosti domaćih IT tvrtki kao kvalitetnih pružatelja usluga za inozemno tržište s još uvijek nižim troškom radne snage te kontinuirane digitalne transformacije ekonomskih sektora. Dodatno, ovaj sektor profitira i od značajnog iznosa sredstava iz fondova EU namijenjenih digitalizaciji poslovanja, koja je ujedno prepoznata i kao strateški cilj na razini Europske unije, a koja u Hrvatskoj ima snažan potencijal rasta s obzirom na to da je još ispod prosjeka EU. Snažna podrška Vlade, ulaganja u istraživanje i razvoj te kontinuirana digitalna transformacija u različitim ekonomskim sektorima nedvojbeno predstavljaju čvrst temelj za daljnji rast.

Dobri poslovni rezultati telekomunikacijskog sektora nastavljeni su zahvaljujući prihodu od roaming usluga uslijed snažne turističke sezone i ICT uslugama. Nadalje, zaustavljen je trend silaznih pritisaka na cijene usluga ovog sektora koji je bio prisutan posljednjih nekoliko godina. U uvjetima niskog potencijala rasta u komunikacijskoj mreži, ali i u segmentu usluga širokopojasnog pristupa internetu, telekomunikacijske kompanije morat će se okrenuti implementaciji 5G tehnologije, integraciji interneta stvari (IoT) i razvoju cloud usluga kako bi proširile opseg usluga koje pružaju klijentima i povećale prihode.

Vodeći sektorski pokazatelji

Aktivnost u domaćem IT sektoru nastavila je rasti u prošloj godini pod utjecajem rastuće startup scene koja privlači domaće i strane investicije, prepoznatljivosti domaćih IT tvrtki kao kvalitetnih pružatelja usluga za inozemno tržište s još uvijek nižim troškom radne snage te kontinuirane digitalne transformacije ekonomskih sektora. Uz navedeno, ovaj sektor profitira i od značajnog iznosa sredstava iz fondova EU namijenjenih digitalizaciji poslovanja, koja je ujedno prepoznata i kao strateški cilj na razini EU, a koja u Hrvatskoj ima snažan potencijal rasta s obzirom na to da je još ispod prosjeka Unije.

S rastom od gotovo 25 posto, prihodi IT sektora su dosegnuli novu rekordnu razinu premašivši 3 milijarde eura. Snažna potražnja i visoke profitne marže još su uvijek dobar mamac za otvaranje novih poslovnih subjekata u ovom sektoru i njihov je broj uvećan za 14,7 posto, na gotovo 6000 tvrtki, čime je stvoreno i gotovo 4000 radnih mjesta. Istodobno, izvoz ovog sektora porastao je za visokih 38 posto i tako prvi put premašio milijardu eura.

Perspektiva IT sektora u Hrvatskoj izrazito je obećavajuća. Snažna podrška Vlade, ulaganja u istraživanje i razvoj te kontinuirana digitalna transformacija u različitim ekonomskim sektorima nedvojbeno predstavljaju čvrst temelj za daljnji rast. Sve veća integracija naprednih tehnologija poput umjetne inteligencije, robotike, tehnologija zasnovanih na podacima te proširene stvarnosti otvara nove mogućnosti i potiče inovacije unutar domaćih IT tvrtki. Suradnja s visokoobrazovnim institucijama kako bi se osiguralo da se obrazovni programi usklađuju s potrebama tržišta rada bit će ključna.

Telekomunikacije

Prema izvještaju Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (Hakom), prihodi od prodaje u pokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži ostvarili su rast od 3,8 posto u 2022. godini uslijed povećanja broja korisnika od 1,8 posto te povećanja cijena usluga, a ukupan odlazni promet smanjen je za 1,6 posto. Istaknimo kako zbog promjene izvještajnog sustava jednog operatora podaci o ukupnom prihodu u pokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži nisu usporedivi s prethodnim razdobljima. U nepokretnoj komunikacijskoj mreži trend je i dalje pad prihoda, koji su u 2022. smanjeni za 6,8 posto uz istovremen pad ukupnog broja korisnika od 1,8 posto godišnje, na 1,182.557 priključaka, te pad odlaznog prometa od 15,3 posto. Kao i u slučaju pokretne mreže, u nepokretnoj komunikacijskoj mreži veći dio prihoda, otprilike 90 posto, ostvaruje se u maloprodaji.

image

Tablica 1

Višegodišnji kontinuirani silazni pritisci na cijene u sektoru telekomunikacija okončani su u proteklom periodu pod utjecajem znatnog rasta inflacije te posljedičnih povećanja troškova kompanija. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, cijene usluga mobilne telefonije krajem prošle godine bile su 4,9 posto više nego prethodne godine.

Trend smanjenja broja poslanih SMS i MMS poruka te posljedično prihoda telekomunikacijskih kompanija ostvarenih po toj osnovi i dalje je prisutan zbog zamjene ove vrste komunikacije mobilnim aplikacijama za razmjenu poruka i fotografija kao što su WhatsApp, Instagram, Messenger i ostale. U 2022. je poslano 15,2 posto manje SMS poruka i 19,5 posto manje MMS poruka.

Usluge širokopojasnog pristupa internetu nastavile su bilježiti pozitivnu stopu rasta u prošloj godini. Ukupan broj priključaka širokopojasnog interneta putem nepokretnih mreža povećan je za 3,7 posto u odnosu na prethodnu godinu, a broj priključaka je s pomoću pokretnih mreža ostvario marginalno viši rast od 4 posto. Ukupni prihodi od usluga pristupa internetu slijedili su trend rasta broja priključaka te su povećani za 5,9 posto godišnje. Pristup internetu putem korištenja mobilnih uređaja pritom je i dalje prevladavajući.

Prihodi po osnovi usluga od televizije također su nastavili rasti u prošloj godini te su uvećani za 4,02 posto uslijed rasta broja priključaka kabelske televizije (+0,76 posto) te ukupnog broja priključaka televizije utemeljeno na internetskom protokolu (+1,89 posto). Istodobno, zamjetan je pad broja kućanstava koja koriste samo digitalnu zemaljsku televiziju (-13,0 posto).

Lani su nastavljena ulaganja u mreže s visokim kapacitetom prijenosa podataka te su sva tri operatora pokretnih komunikacija napravila značajan iskorak u pokrivenosti 5G signalom. Ukupna ulaganja blago su rala u odnosu na 2021. i dosegnula malo više od 398 milijuna eura. Operatori su prosječno uložili oko 25 posto svojih prihoda, što je na razini iz prethodnih godina.

image

Tablica 2

Broj radnika u sektoru telekomunikacija povećan je za 3,4 posto u prvih devet mjeseci 2022. godine te trenutačno iznosi 0,7 posto ukupnog broja zaposlenih. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća u sektoru bila je pritom 5,2 posto viša nego prethodne godine i iznosila je 1395 eura. To je 20,7 posto više od prosječne plaće na državnoj razini. Budući da rast plaća u ovom sektoru nije pratio sveopći rast plaća na državnoj razini od 14,2 posto, jaz između ovog sektora i prosječne plaće na državnoj razini smanjen je u odnosu na prošle godine.

Potencijalne prilike za sektor informacija i komunikacija u kratkom i dugom roku

 • Povećana potreba za razvojem softvera, mrežnih rješenja i IT konzaltingom te hitna potreba tvrtki za prelaskom na digitalne platforme i prilagodbom novim tehnologijama.
 • Rastuća potreba za sigurnosnim rješenjima zbog prijetnji cyber kriminala.
 • Rastuća integracija pametnih uređaja u domaćinstvima i industriji.
 • Razvoj Smart Cities rješenja - integracija tehnologije u urbanim sredinama za efikasnije upravljanje resursima te razvoj ekološki održivih tehnoloških rješenja.
 • Razvoj novih start-upova i tehnoloških inovacija kroz podršku inkubatora.
 • Digitalizacija poslovanja jedan je od strateških ciljeva Europske unije na horizontu od sljedećih deset godina. U skladu sa navedenim predviđeno je ulaganje značajnih iznosa financijskih sredstava u ovu svrhu.
 • Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026. predviđa visoka ulaganja kako bi se potaknula i ubrzala integracija digitalne tehnologije u poduzeća, koja je trenutno slabija od prosjeka EU-a.
 • U segmentu širokopojasnog interneta još uvijek postoji određeni potencijal rasta s obzirom na ispod prosječno korištenje interneta u Hrvatskoj u odnosu na razvijene ekonomije Europske unije.
 • Rastuća potreba za povezivanjem velikog broja uređaja kroz Internet stvari (IoT), omogućujući inovacije u područjima poput pametnih gradova, industrije i zdravstva.

Potencijalni rizici za sektor informacija i komunikacija u kratkom i dugom roku

 • Povećan je rizik od sofisticiranih kibernetičkih napada na infrastrukturu, podatke i mreže, što može dovesti do curenja osjetljivih informacija i smanjenja povjerenja korisnika. S povećanjem prijetnji kibernetičke sigurnosti raste i rizik od povećanih troškova ulaganja u sigurnosne mjere i rješenja.
 • Rizik od nedostatka stručnjaka u IT sektoru može usporiti razvoj i implementaciju novih tehnologija. Značajan rast plaća stvara, pak, pritiske na marže pojedinih kompanija te im ostavlja manje manevarskog prostora u silaznoj fazi ekonomskog ciklusa.
 • Nedostatak inovacija ili neuspjeh u praćenju tehnoloških trendova na inozemnim tržištima može rezultirati gubitkom konkurentnosti na tržištu.
 • Rast plaća u sektoru telekomunikacija u ovoj godini značajno je ispod državnog prosjeka, što otežava privlačenje novih talenata, ali i zadržavanje postojećih kvalificiranih radnika.
 • Nove tehnologije predstavljaju konkurenciju tradicionalnom poslovnom modelu telekomunikacijskih kompanija. Jedan od takvih primjera je razvoj komunikacijskih satelita s 4G i 5G telekomunikacijskom opremom te njihovo slanje u Zemljinu orbitu.
 • Prema Emerging Europe IT Competitiveness Indexu 2022, Hrvatska je pala s devetog na trinaesto mjesto i ispred nje je niz zemalja iz okruženja koje su prepoznale značenje razvoja IT industrije te su potencijalno privlačnije inozemnim IT kompanijama (Slovenija, Srbija, Bugarska, Rumunjska, Češka, Slovačka).
 • Nizak potencijal rasta broja korisnika uslijed negativnih demografskih trendova.
 • Eventualni recesijski pritisci negativno bi se odrazili na prihode telekomunikacijskih kompanija, i to ponajviše u segmentu prihoda od roaminga te prodaje mobilnih uređaja.
 • image

  Tablica 3

Usporedna analiza kompanija

Hrvatski Telekom d.d. (HT) je u 2022. ostvario rast sveukupnih konsolidiranih neto prihoda od 0,2 posto, čime su isti dosegnuli 983 milijuna eura. EBITDA prije jednokratnih stavki nakon najmova se smanjila 1,3 posto u odnosu na 2021., pod negativnim utjecajem dekonsolidacije Optime. Isključujući utjecaj doprinosa Optime u 2021., EBITDA se povećala za 0,8 posto u odnosu na 2021. Ovo povećanje rezultat je veće neto margine i ostalih prihoda iz redovnog poslovanja, koji su kompenzirali inflatorne pritiske koji uglavnom proizlaze iz viših troškova energije. Neto dobit je nakon nekontrolirajućih udjela porasla za 6,6 posto kao rezultat manje amortizacije i rasta EBITDA-e, što je nadoknadilo veće oporezivanje. HT je početkom godine u sklopu dopune općih uvjeta poslovanja uveo mogućnost usklađenja cijena usluge s prosječnom godišnjom stopom inflacije, čime je osigurana stabilnost poslovanja u inflatornom okruženju, a posljedično i potencijal za održavanjem stabilnih dividendi i u sljedećem razdoblju.

U prvih devet mjeseci ove godine Hrvatski Telekom je ostvario rast prihoda od prodaje od 4,9 posto, čime su dosegnuli 770 milijuna eura, zahvaljujući ponajprije dobrim rezultatima u segmentima privatnih i poslovnih korisnika. Neto dobit kompanije pritom je skočila za 38,7 posto, na 97,6 milijuna eura. Iako je kompanija uspjela držati troškove pod kontrolom iako su rasli 4,4 posto, rast neto dobiti uglavnom je posljedica neoperativnih faktora poslovanja kao što su poboljšanje neto financijskog rezultata poslovanja uslijed viših kamatnih stopa, smanjenje amortizacije i niža porezna davanja.

Mjereno veličinom prihoda, A1 Hrvatska d.d. (bivši Vipnet) je u 2022. zadržao mjesto druge najveće telekomunikacijske kompanije u Hrvatskoj. U prošloj je godini realizirala 476 milijuna eura prihoda, odnosno 3,2 posto više nego godinu ranije zahvaljujući rastu broja korisnika u fiksnim i mobilnim telekomunikacija, prihodu od roaminga turista i ICT uslugama. EBITDA kompanije je ostvarila rast od 3,1 posto na 161 milijun eura.

Grupa Ericsson Nikola Tesla je ostvarila prihode od prodaje veće od 297 milijuna eura, što je 1,7 posto više od rekordne 2021. godine. Udio izvoza u ukupnim prihodima zadržao se na visokoj razini od 56,7 posto, što potvrđuje vodeću poziciju kompanije na ljestvici hrvatskih izvoznika. Grupa je u prvih devet mjeseci ostvarila povećanje prihoda od prodaje od 0,4 posto, održavajući stabilnost poslovanja u izazovnom makroekonomskom okruženju. Neto dobit kompanije je pritom gotovo udvostručena kao posljedica učinkovite poslovne strukture te smanjenja troškova, ali i činjenice da je prethodna godina bila pogođena jednokratnim troškovima zbog raskida ugovora uslijed geopolitičkih sankcija.

S ukupnim prihodima od 224 milijuna eura, što predstavlja rast od 16,3 posto u odnosu na prethodnu godinu, Telemach Hrvatska d.o.o. je na četvrtom mjestu u ukupnom poretku kompanija informacijskog i komunikacijskog sektora. EBITDA kompanije u istom je periodu porasla za 17,9 posto i Telemach nastavlja ulagati u mrežnu infrastrukturu tijekom novog petogodišnjeg razdoblja, a do 2028. godine planira uložiti više od 226 milijuna eura u fiksnu i mobilnu mrežu.

Trend povećanja cijena nije zaobišao ni telekomunikacijski sektor, a najizraženiji je bio u segmentu usluga u pokretnoj mreži. To se nastavlja i ove godine te su sve tri vodeće telekomunikacijske kompanije poskupjele usluge radi usklađivanja s indeksnom klauzulom. Implementacija 5G tehnologije, integracija interneta stvari (IoT) i razvoj cloud usluga predstavljaju ključne prilike za proširenje usluga i povećanje prihoda domaćih telekomunikacijskih tvrtki.

image

Tablica 4

Izgledi

Uzlet domaćeg IT sektora je nastavljen pod utjecajem rastuće startup scene koja privlači domaće i strane investicije, prepoznatljivosti domaćih IT tvrtki kao kvalitetnih pružatelja usluga za inozemno tržište s još uvijek nižim troškom radne snage te kontinuirane digitalne transformacije ekonomskih sektora. Digitalizacija poslovanja je prepoznata i kao jedan od strateških ciljeva na razini Europske unije, pa će u sljedećem periodu ovaj sektor profitirati i od značajnog iznosa sredstava iz fondova EU namijenjenih digitalizaciji poslovanja. Sve veća integracija naprednih tehnologija poput umjetne inteligencije, robotike, tehnologija zasnovanih na podacima te proširene stvarnosti otvara nove mogućnosti i potiče inovacije unutar domaćih IT tvrtki. Kako bi se osiguralo da se obrazovni programi usklađuju s potrebama tržišta rada, od presudne je važnosti suradnja s visokoobrazovnim institucijama.

U izazovnom poslovnom okruženju segment telekomunikacija je ostvario dobre poslovne rezultate zahvaljujući rastu broja korisnika, prihodu od roaming usluga uslijed snažne turističke sezone i ICT uslugama. Dodatno, trend silaznih pritisaka na cijene usluga ovog sektora, koji je bio prisutan posljednjih nekoliko godina, u prošloj je godini zaustavljen. U skladu s općim rastom potrošačkih cijena, sve tri vodeće telekomunikacijske kompanije poskupjele su usluge tijekom ove godine. U uvjetima niskog potencijala rasta u komunikacijskoj mreži, ali i u segmentu usluga širokopojasnog pristupa internetu, telekomunikacijske kompanije morat će se okrenuti implementaciji 5G tehnologije, integraciji interneta stvari (IoT) i razvoju cloud usluga kako bi proširile opseg usluga koje pružaju klijentima i povećale prihode.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
09. svibanj 2024 16:21