Ilustracija
 Zupan.hr
Najuspješniji EU projekt 2020.

Transformacija znanja: Razvoj inovacija na području bioekonomije u dunavskoj regiji

Glavni cilj projekta bilo je poboljšanje uvjeta za suradnju između tvrtki i znanstveno- istraživačkih institucija u području inovacija
Piše: Lidija Kiseljak / župan.hrObjavljeno: 25. kolovoz 2020. 12:40

Made in Danube - Transnacionalna suradnja s ciljem transformacije znanja u utržive proizvode i usluge za održivo dunavsko društvo budućnosti projekt je s kojim je Vukovarsko-srijemska županija, unutar kategorije Doprinos znanosti i inovacijama, ušla u finale našeg velikog izbora za najbolji županijski projekt EU.

Projekt se je provodio u 10 podunavskih zemalja - Hrvatskoj, Njemačkoj, Rumunjskoj, Austriji, Mađarskoj, Ukrajini, Moldaviji, Slovačkoj, Srbiji i Sloveniji, započeo je 1. siječnja 2017. godine, a završio 30. lipnja 2019. godine.

Ukupna vrijednost projekta bila je 14,373.639,00 kuna, iznos isplaćenih bespovratnih sredstava 12,217.593,15 kuna, a vlastitih sredstava 2,156.045,85 kuna.

Glavni cilj projekta bio je poboljšanje uvjeta za suradnju između tvrtki, znanstveno-istraživačkih institucija i javnih tijela u području bioekonomije temeljene na inovacijama, koje će se ugraditi u proizvode i usluge, na način da lokalno znanstveno znanje bude dostupno na transnacionalnoj razini i da se ostvari dugoročni prijenos znanja, inovacija i tehnologije u dunavskoj regiji. Navedeni cilj je realiziran putem quadruple helix pristupa.

Petnaest sporazuma

Kroz projekt je potpisano 15 inovacijskih partnerskih sporazuma i razvijena su 3 inovacijska e-alata - tehnološke ponude, tehnološki zahtjevi i analiza inovacijskog potencijala, što omogućava identificiranje potreba uključenih tvrtki, kao i dostupnost znanja lokalne i nacionalne razine. Na razini konzorcija od 10 zemalja projekta izrađeno je 30 tehnoloških ponuda i 28 tehnoloških zahtjeva i dodano na platformu sa slobodnim pristupom (dionici iz sva 3 sektora mogu se prijaviti te tako tražiti poslovne partnere za suradnju), ostvarena je suradnja 40 tvrtki sa znanstveno-istraživačkim institutima (potpisani su sporazumi o suradnji), nadalje provedena je analiza stanja vezana uz inovacijski potencijal (provedeni su intervjui s poduzetnicima, istraživačkim institucijama i regionalnim tijelima javne vlasti), provedena je analiza inovacijskog potencijala poduzetništva (prikupljeni su tehnološki zahtjevi, identificirane su tehnološke ponude, provedeni su upitnici inovacijskog potencijala), izrađena je Zajednička strategija za prijenos znanja u utržive proizvode i usluge za 3 regionalne inicijative - 3 Lokalna akcijska plana (pametna poljoprivreda, biogoriva/bioenergija i drvni sektor) te je osnovana Dunavska transnacionalna mreža bioekonomije u dunavskoj regiji.

Kontinuirano se provodi ažuriranje popisa zadataka u Lokalnim akcijskim planovima i održavanje ostvarenih kontakata znanstvene suradnje. Na taj način će se doprinijeti konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u jugoistočnoj podunavskoj regiji i stvoriti značajne promjene za cijelo područje, podržavajući regionalne strategije pametne specijalizacije.

Brojne edukacije

Provedene su i brojne edukacije u okviru projekta vezane uz inovacije u bioekonomiji, a dionici iz znanstveno-istraživačkog sektora usvojili su pretpostavke za stvaranje inovativnih rješenja, istovremeno jačajući i razvijajući viziju, znanja, vještine i sposobnosti potrebne za suočavanje s aktualnim izazovima u sektoru inovacija u bioekonomiji.

Župan.hr
Inovativni oblik održavanja radionice u neformalnom okruženju
 

U okviru provedbe projekta izrađene su spomenute 3 pilot inicijative iz područja bioekonomije, od kojih je jedna Lokalni akcijski plan za održivo šumarstvo, koji je provela Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije, a koji predviđa i nakon završetka projekta provedbu aktivnosti u okviru razvoja šumarstva i drvno-prerađivačkog sektora.

Taj sektor, naime, dobiva u Vukovarsko-srijemskoj županiji posebnu važnost kroz internacionalizaciju poslovanja malih i srednjih poduzetnika s područja županije, a između tvrtki i znanstveno-istraživačkih instituta s područja dunavske regije u okviru projekta potpisano je 5 Inovacijskih partnerskih sporazuma i 16 Sporazuma o suradnji između tvrtki u drvnom sektoru.

Iz navedenih 5 Inovacijskih sporazuma o suradnji, kao doprinos razvoju novih proizvoda, izrađene su studija vezana uz razvoj novog proizvoda od drva - inovativni radni drveni stolac, dizajn namještaja s dodanom vrijednošću, studija o primjeni novih načina revitalizacije hrastovih šuma te studija izvodljivosti izgradnje Centra za lovstvo i šumarstvo i Marketing plan za drvni klaster Slavonski hrast.

Provedenim aktivnostima i Lokalnim akcijskim planom (LAP) za drvni sektor povećano je korištenje obnovljivih izvora energije u Slavoniji, potaknula se šira javnost na razvoj i korištenje novih tehnologija i inovacija u drvnoj industriji te pametno i održivo korištenje lokalnog sirovog drvnog materijala.

Inovativni oblik 

Također je važna uloga projekta bila edukacija civilnog društva, kao i stručne i šire javnosti o inovacijama i mogućim rješenjima problema u drvnom sektoru na regionalnoj razini. Radionice su pridonijele jačanju veza s civilnim društvom za bolje prihvaćanje znanstvenih rezultata i komercijalni uspjeh inovativnih ideja i proizvoda. Inovativni oblik održavanja radionice u neformalnom okruženju dočekan je s oduševljenjem od strane sudionika, što je doprinijelo i boljoj vidljivosti projekta i njegove teme.

Projektom je predviđen daljnji razvoj e-alata DTIC (Dunavska transnacionalna suradnja na polju inovacija), specijalizirane internetske platforme koju mogu koristiti sudionici koji rade u području bioekonomije u Podunavlju zainteresirani za prijenos istraživanja i inovacija u primjenjiva i na tržištu uspješna rješenja.

Među najvažnijim značajkama platforme je to što će korisnici moći prezentirati svoju ponudu znanja i objaviti zahtjeve koji odgovaraju njihovim interesima i mogućnostima.

OSOBNA KARTA PROJEKTA

● Naziv projekta: Made in Danube - Transnacionalna suradnja s ciljem transformacije znanja u utržive proizvode i usluge za održivo dunavsko društvo budućnosti

● Kategorija prijave: Doprinos znanosti i inovacijama

● Lokacija: deset podunavskih zemalja: Hrvatska, Njemačka, Rumunjska, Austrija, Mađarska, Ukrajina, Moldavija, Slovačka, Srbija i Slovenija

● Datum početka projekta:

1. 1. 2017.

● Datum završetka projekta: 30. 6. 2019.

● Ukupna vrijednost projekta: 14,373.639,00 kuna

● Iznos isplaćenih

bespovratnih sredstava: 12,217.593,15 kuna

● Vlastita sredstva: 2,156.045,85 kuna

 

Najbolji EU projekt 2020
 

Linker
20. listopad 2020 20:58