Najuspješniji EU projekt 2020.

Projekt KaŽu zdravlje: Povećana kvaliteta i dostupnost zdravstvenih usluga

Uređene su ordinacije i čekaonice, nabavljena je nova oprema, a i više liječnika je poslano na dodatne edukacije u Zagreb Smanjen broj odlazaka pacijenata u bolnice
 Župan.hr

Svrha projekta KaŽu zdravlje bila je poboljšati pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini, prije svega u izoliranim i depriviranim područjima, a kako bi se smanjio broj upućivanja pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnice u tim područjima za najmanje 4 posto, s obzirom na to da je na razini primarne zdravstvene zaštite omogućeno više dijagnostičkih i terapeutskih postupaka.

Kroz projekt je tako i poboljšana kvaliteta života lokalne zajednice te povećan broj usluga pružatelja primarne zdravstvene zaštite.

Stanovnici Karlovačke županije na ruralnom području su bili suočeni s ograničenim pristupom zdravstvenoj skrbi i ponekad morali dugo putovati kako bi došli do najbliže ordinacije primarne zaštite ili bolnice, što je povećalo pritisak na bolničke usluge jer pacijenti iz udaljenih i depriviranih područja traže pomoć izravno u bolnicama. Kroz mjere manjih infrastrukturnih zahvata na Domovima zdravlja, nabavu nove opreme i edukaciju djelatnika, uvedene su nove zdravstvene usluge, povećana kvaliteta i dostupnost postojećih zdravstvenih usluga, što je onda i rezultiralo smanjenjem broja upućivanja u bolnice. Sukladno nabavljenoj opremi, kroz projekt je plan bio pružiti 46 novih usluga i povećati broj educiranih zdravstvenih djelatnika.

Nova oprema

U okviru projekta nabavljena je medicinska oprema za ordinacije primarne zdravstvene zaštite u ugovorenoj vrijednosti od 6,659.500 kuna. Provedeni su infrastrukturni zahvati na objektima domova zdravlja (Karlovac, Ogulin, Slunj, Ozalj i Vojnić) u svrhu prilagodbe prostora Pravilniku o minimalnim uvjetima, kao i prilagodbe prostora osobama sa smanjenom pokretljivošću i osobama s invaliditetom ugovorne vrijednosti 3,543.006,52 kune. Nadalje, provedena je edukacija liječnika PZZ za samostalno obavljanje ultrazvučne i druge dijagnostike ugovorne vrijednosti 227.500 kuna, a provedeno je i niz radionica u suradnji s organizacijama civilnog društva - upoznavanje zdravstvenih djelatnika s pravima osoba s invaliditetom, kao i temama poput diskriminacije i ravnopravnosti spolova.

U odnosu na ugovorne vrijednosti, a nakon obavljene javne nabave, došlo je do uštede te su postignute i drugačije cijene za nabavu opreme i provedene edukacije u pojedinim domovima zdravlja.

U sklopu projekta u Domu zdravlja Vojnić nabavljena je medicinska oprema vrijednosti 724.642,88 kuna, izvršeni su infrastrukturni radovi na preuređenju ginekološke ordinacije u vrijednosti 229.940,54 kune, izvršeni radovi na ugradnji vanjskog dizala vrijednosti 610.697,25 kn, pa edukacija dvaju liječnika u KBC-u Sestre milosrdnice, za što je izdvojeno 27.692,30 kn, 20 tisuća kuna usmjereno je na usluge stručnog nadzora nad izvođenjem infrastrukturnih radova, a za troškove izrade dokumentacije za izvedbu vanjskog dizala 31.875 kn.

Što se tiče Doma zdravlja u Slunju, prijavitelj je bila zdravstvena ustanova koja djeluje na tri lokacije, u matičnom objektu u sjedištu ustanove u Slunju te u samostalnim objektima ambulanata Cetingrad i Rakovica.

U sklopu projekta u Domu zdravlja Slunj izvršena je nabava medicinske opreme u vrijednosti od 2,284.574,23 kn, izvršeni su infrastrukturni radovi na preuređenju hodnika čekaonice Doma zdravlja vrijednosti 154.903,35 kn te je obavljena edukacija troje liječnika u KBC-u Sestre milosrdnice, za što je izdvojeno 41.538,45 kn.

Više lokacija

U Domu zdravlja Ogulin kroz mjere nabave nove opreme, adaptacije prostora, edukacije zdravstvenih djelatnika uvela se također nova zdravstvena usluga.

Uz ordinacije koje djeluju u matičnoj zgradi u sjedištu zdravstvene ustanove djelatnost se obavlja i na sljedećim lokacijama: Oštarije, Josipdol, Tounj, Plaški i Saborsko.

U sklopu projekta u Domu zdravlja Ogulin izvršena je nabava medicinske opreme u vrijednosti 687.781,61 kn, infrastrukturni radovi na preuređenju ambulante u Plaškom u vrijednosti 78.597,78 kn te edukacija troje liječnika u KBC-u Sestre milosrdnice u vrijednosti 41.538,45 kuna.

U Domu zdravlja Ozalj zdravstvene djelatnosti odvijaju se na dvije lokacije, u Domu zdravlja Ozalj i ambulanti Žakanje. U sklopu projekta nabavljena je medicinska oprema u vrijednosti 905.750,79 kn, obavljeno unutarnje uređenje ginekološke ambulante u Domu zdravlja Ozalj u vrijednosti 59.432,04 kn, izvršeni infrastrukturni radovi u Domu zdravlja Ozalj - prostor za dijagnostiku u vrijednosti 48.614,28 kn, unutarnje uređenje Doma zdravlja Ozalj i ambulante Žakanje u vrijednosti 194.269,89 kn, adaptacija sanitarnog čvora za pacijente i osobe s posebnim potrebama u ambulanti Žakanje u vrijednosti 71.651,83 kn, rekonstrukcija sanitarnog čvora za osoblje ambulante Žakanje vrijednosti 30.947,30 kn, po 4500 kuna utrošeno je za dokumentaciju za projekte instalacije vodovoda i kanalizacije te adaptaciju prostora za dijagnostiku ordinacije obiteljske medicine DZ Ozalj. Troškovi izrade dokumentacija za izvedbeni projekt za adaptaciju ginekološke ambulante bili su 9350 kuna, a za rekonstrukciju DZ Ozalj 66.200 kuna. Za edukaciju jednog liječnika u KBC-u Sestre milosrdnice utrošeno je 13.846,16 kuna.

Osobe s invaliditetom

Na projektu Doma zdravlja Karlovac cilj je bio poboljšati pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti građanima Karlovca i Krnjaka kroz nabavu opreme i edukaciju liječnika te unapređenje infrastrukture Doma zdravlja Karlovac (ambulante Dubovac i Banija).

U sklopu projekta u Domu zdravlja Karlovac izvršena je nabava medicinske opreme u vrijednosti 682.274,72 kn, preuređenje dijela prostorija prizemlja, uz izvedbu elemenata pristupačnosti građevine osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (Zgrada javne namjene Dom zdravlja Karlovac - Dubovac) vrijednosti 1,208.662,11 kn, ugradnja podizne platforme za mogućnost pristupa osobama s invaliditetom (ambulanta Banija) u vrijednosti 218.743,75 kn, preuređenje dijela prostorija prizemlja, uz izvedbu elemenata pristupačnosti građevine osobama s invaliditetom (ambulanta Banija) u vrijednosti 627.094,43 kn, za troškove izrade tehničke dokumentacija (Banija i Dubovac) utrošeno je 24.350 kn, za stručni nadzor nad projektom 33.750 kn, a za edukaciju liječnika u KBC-u Sestre milosrdnice 55.384,62 kn.

Kroz Dom zdravlja Duga Resa djelatnosti se obavljaju na lokacijama Doma zdravlja te ambulantama Bosiljevo i Barilović. U sklopu projekta u Domu zdravlja Duga Resa izvršena je nabava medicinske opreme u vrijednosti 211.296,13 kn, a za troškove izrade dokumentacije za izradu vanjskog lifta utrošeno je 30.000 kuna.

Osobna karta projekta

● Naziv projekta: KaŽu ZDRAVLJE

● Kategorija prijave: Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici

● Lokacija: Karlovačka županija (Karlovac, Ozalj, Vojnić, Slunj, Duga Resa, Ogulin)

● Datum početka projekta:

1. rujna 2015.

● Datum završetka projekta: 1. travnja 2019.

● Ukupna vrijednost projekta: 11,550.276,73 kune

● Iznos bespovratnih sredstava: 9,440.119,06 kuna

● Vlastita sredstva: 1,665.903 kune

Najbolji EU projekt 2020

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
10. prosinac 2023 12:23