AKD

Povezana i automatizirana mobilnost: Put prema većoj sigurnosti prometa na cestama

AKD uspostavlja izvještajne sustave u prometu i provodi projekte digitalne razmjene prometnih podataka u EU

Sustav obrade tahografskih podataka

 AKD

U post kriznim vremenima nužna je potpora daljnjem razvoju gospodarstva te održavanju opskrbnih lanaca. Jedan od preduvjeta za održavanje sigurnosti opskrbe je i povećanje stupnja sigurnosti u cestovnom prometu. Pritom se pozornost ne poklanja samo onom najvažnijem – smanjenju broja prometnih nesreća sa smrtnim ishodom, smanjenu velikog broja ozlijeđenih osoba i značajne materijalne štete, već i nužnosti očuvanja okoliša, pametnom upravljanju nizom relevantnih podataka prikupljenih tijekom aktivnosti vezanih uz promet te donošenju brzih i adekvatnih odluka, kako na nacionalnoj razini tako i na razini EU.

Na području cestovnog prometa AKD pridonosi razvojem naprednih IT rješenja u području identiteta, sigurnosti i digitalne transformacije te proaktivno sudjeluje u provođenju projekata usko vezanih uz povećanje opsega i izvora podataka, njihovo prikupljanje i obradu. AKD također uspostavlja izvještajne sustave u prometu i provodi projekte digitalne razmjene prometnih podataka u EU.

Nakon što je 2019. godine AKD, kao nositelj javne ovlasti za izdavanje kartica tahografa, proveo uvođenje sustava tahografskih kartica GEN2 čime je Hrvatska uvrštena među prve tri zemlje EU koje su pravodobno ispunile svoju obvezu, upravo je pokrenut projekt uvođenja sustava GEN2V2 čija je potpuna implementacija obvezna od kolovoza 2023. Projekt GEN2V2 uključuje implementaciju geografsko informacijskog sustava državnih granica, smanjenje ometanja GNSS sustava, unapređenje rada nadzornih tijela, interoperabilnost sustava korištenih u pojedinim zemljama članicama EU, ali i poboljšanje socijalnih uvjeta mobilnih radnika te daljnje reguliranje tržišne utakmice.

AKD je razvio i implementirao SOTAH, središnji sustav za sigurnu pohranu tahografskih podataka koji omogućava ciljane provjere i nadzor, adekvatno izvještavanje za potrebe EU te primjerenije donošenje politika cestovnog prometa.

Europa je pred regulatore stavila i zahtjeve za uspostavu Nacionalnih pristupnih točaka kako za putnički tako i za teretni promet, kao i transportnih inteligentnih sustava. Iz tog razloga MMPI je u suradnji s AKD-om unutar NPOO-a prijavio tri projekta koji se temelje na prikupljanju, obradi i razmjeni podataka, kao i uspostavi nacionalne pristupne točke za teretni promet: Nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podatka u cestovnom prometu (NSCP); Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prijevozu e-ADR te Izvještajno upravljački sustav putničkog i teretnog prijevoza u cestovnom prometu.

Zajednički nazivnik ovih projekata je interoperabilnost - pravna, organizacijska, semantička i tehnička. Cilj je smanjiti prepreke za javna tijela pri pristupu podacima te im omogućiti da upotrebljavaju podatke kako bi se bolje informiralo sudionike u cestovnom prometu, optimiziralo upravljanje prometom i posljedično povećala sigurnost na cestama

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
29. svibanj 2023 21:52