Obračun s neistomišljenicima

Pobuna u udruženju građevinara: Članu koji kritizira vodstvo Komore kazna od 50.000 kuna

Vodstvo Komore imalo je namjeru progurati puno rigorozniji Statut u dijelu u kojem se obrađuju lakši i teži prekršaji članova Komore, rekao nam je sugovornik
Ilustracija, građevinski radovi
 Sandro Rubinić / CROPIX

"Pedeset tisuća kuna zapriječene kazne za člana Komore čiji se javni istup o Komori od njezinih nadležnih tijela ocijeni kao neosnovan i uvredljiv”, tako glasi jedna od uistinu drakonskih odredbi Statuta Hrvatske komore inženjera građevinarstva, organizacije koja okuplja oko sedam tisuća članova, koja je usvojena na njezinoj nedavnoj Skupštini.

U zemlji u kojoj prosječno plaćen radnik za iznos spomenute kazne treba raditi gotovo devet mjeseci, takva statutarna odredba mora probuditi sumnju u pokušaj organizacije da radikalnim udarom po džepu “zapuši usta” svakome tko se usudi kritizirati stanje u Komori ili rad njezina vodstva.

Pozivanje na primjere

- Slične odredbe sadržane su u općim aktima brojnih udruga, komora i drugih pravnih osoba. Usvojena odredba u cijelosti je sukladna pravnim standardima zaštite slobode govora - poručeno nam je iz vodstva HKIG-a, dio čijih članova, međutim, ima upravo suprotne stavove o istome pitanju.

Upravo zbog prijetnje iz usvojenog Statuta Komore, dio članova HKIG-a koji su nam izrazili nezadovoljstvo ne samo opisanim zavođenjem verbalnog reda u Komori, već i ukupnim radom njezina vodstva, razgovaralo je s nama pod uvjetom da im ne spominjemo imena i prezimena.

- Vodstvo Komore imalo je namjeru progurati puno rigorozniji Statut u dijelu u kojem se obrađuju lakši i teži prekršaji članova Komore, pa je tako bila predložena kazna izbacivanja člana iz Komore i oduzimanja licence ako svojim istupom našteti ugledu i časti komore - kaže jedan od naših sugovornika iz HKIG-a. Na inicijativu bivšeg člana Upravnog odbora Komore Josipa Galića, otkriva naš sugovornik, vodstvo Komore odustalo je od zapriječene kazne izbacivanja člana koji se ogriješi o ugled i čast organizacije.

- Izbacivanje je zamijenjeno kaznom od 50 tisuća kuna, a promijenjena je i sporna formulacija, pa se više ne govori o povredi ugleda i časti, nego o iznošenju neosnovanih i uvredljivih vrijednosnih sudova. Jedan od problema i s takvom, “blažom” kaznenom varijantom, je što neosnovanost i uvredljivost vrijednosnih sudova utvrđuju disciplinska tijela Komore pod kontrolom njezina vodstva - ističu naši sugovornici iz HKIG-a.

Skupštini Komore, kako smo upozoreni od naših izvora iz Komore, na kojoj su usvojene drakonske kazne za članove čiji se istupi ocijene kao neosnovani, prethodila je ostavka Josipa Galića na članstvo u Upravnom odboru Komore zbog nepoštivanja volje članova Područnog odbora Zadar u izboru njihovih predstavnika u Skupštinu HKIG-a.

- Neprihvatljivo mi je da se pristranim tumačenjem ionako loših pravilnika HKIG-a odbija zahtjev velikog broja kolega, u ovom slučaju 115 članova PO-a Zadar, da im se osigura osnovno pravo, a to je da sami izaberu svoje predstavnike - navodi se, među ostalim, u Galićevoj ostavci. Galić piše i da je Upravni odbor Komore zaprijetio članovima PO-a Zadar da će njihov ponovljeni zahtjev za pravo na izbor svojih predstavnika u Skupštinu Komore tretirati kao potez koji šteti ugledu Komore.

Ostavka upozorenja

- Josip Galić podnio je ostavku u veljači 2019. zbog događanja vezanih uz izbore u PO-u Zadar - potvrđeno nam je u vodstvu HKIG-a, koje, međutim, ima posve drugačiji pogled na tijek izbora u PO-u Zadar.

Prema očitovanju Upravnog odbora HKIG koje smo dobili, zadarski odbor prvo je, tvrde, bojkotirao izbore za Skupštinu, pa onda kao jednog od predstavnika izabrao Ivicu Klanca, koji to nije smio biti zbog političkog angažmana. Komora potvrđuje da je poništila rezultat i pobjedničku listu koja joj je dostavljena nakon izbora u zadarskom odboru i proglasila pobjedničkom drugu listu.

- Poništenje rezultata izbora u zadarskom odboru, kao i prijetnja da će se inzistiranje na pravu na izbor predstavnika tretirati kao nanošenje časti i ugleda Komore, bili su jasna poruka svima u Komori koji nisu na liniji sadašnjeg vodstva što ih čeka ako postupe kao zadarski odbor. A bilo je nagovještaja da će još neki odbori, ne u cijelosti, ali u značajnom dijelu, na skupštinama Komore tražiti demokratskije i transparentnije vođenje Komore - tvrde naši sugovornici iz HKIG-a, odbacujući objašnjenja vodstva Komore o neprihvaćanju izabranih predstavnika zadarskog odbora kao nevjerodostojna i prozirna.

U prilog tvrdnji da sadašnje vodstvo netransparentno upravlja Komorom, naši izvori iz te organizacije navode kako je bivšem predsjedniku HKIG-a Zvonimiru Severu, odlukom Upravnog odbora, omogućen ugovor prema kojem mu se nakon odlaska s mjesta predsjednika mora osigurati radno mjesto u Komori na šest mjeseci nakon prestanka mandata predsjednika te da mu se mora isplatiti iznos za još šest mjeseci rada. Iz HKIG-a nam je kratko poručeno da podaci koje navodimo o Zvonimiru Severu nisu točni, bez daljnje razrade je li Sever (bio) zaposlen u Komori pod nekim drugim uvjetima.

Pozivanje na Ustav

Zbivanjima u HKIG-u učestalo se bavi i blog “Psihološko proljeće” članova Hrvatske psihološke komore koji se zalažu za reformu komorskog sustava u zemlji. Komentirajući zavođenje statutarne discipline u HKIG-u, autori bloga podsjećaju da je Ustavom Republike Hrvatske zagarantirana sloboda misli, čak, dodaju, i u slučaju neposredne opasnosti za opstanak države, kada se druga prava zagarantirana Ustavom mogu ograničiti.

- Ustav RH jamči slobodu govora i javnog nastupa te jamči pravo slanja predstavki i pritužbi tijelima javne vlasti, a u tu kategoriju pripadaju i komore - navodi blog u osvrtu na odluke spomenute Skupštine HKIG-a. Autori bloga Domagoj Švegar i Nataša Ivanković pokušali su doći na Skupštinu HKIG-a, no vodstvo Komore uskratilo im je ulazak u dvoranu s obrazloženjem da nisu ni članovi Komore, ni zainteresirana javnost.

Zahtjev za objavu ispravka informacije

Poštovani,

na temelju čl.22.st.2. i čl.40. Zakona o medijima podnosimo zahtjev za objavu sljedećeg ispravka informacije u tiskanom i web izdanju „Jutarnjeg lista“:

„ Na portalu www.novac.jutarnji.hr 2. siječnja 2020. objavljen je članak s nadnaslovom „Obračun s neistomišljenicima: Pobuna u udruženju građevinskih inženjera“ i naslovom „Članu koji kritizira vodstvo Komore kazna od 50.000 kuna“, u kojem se iznose netočne i nepotpune informacije o Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva:

(i) Stegovna odgovornost članova Komore uređena je prvenstveno Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Zakon), koji je propisao novčanu kaznu od 5.000,00 do 50.000,00 kn za teže povrede dužnosti i ugleda inženjera. Pravilnik o stegovnoj odgovornosti mora biti sastavljen u skladu sa Zakonom, pa je zakonska odredba o minimalnoj i maksimalnoj visini novčane kazne uvrštena u Pravilnik. Nije, dakle, točna tvrdnja da Pravilnik propisuje „kaznu od 50 tisuća kuna“.

(ii) Ni jedna odredba Pravilnika o stegovnoj odgovornosti ne omogućuje kažnjavanje članova Komore zbog kritiziranja vodstva Komore ili iznošenje mišljenja o nekom pitanju rada i poslovanja, kako se to netočno ustvrđuje u spornom članku.

(iii) O stegovnoj odgovornosti članova Komore odlučuje stegovni sud. Predsjednik vijeća Stegovnog suda, kao i Višeg stegovnog suda, mora biti sudac redovnog suda. Protiv odluke Višeg stegovnog suda može se pokrenuti upravni spor, pa je tako osigurana i sudska kontrola pravilnosti i zakonitosti stegovnih odluka. Stoga je netočna tvrdnja da bi o odgovornosti za povredu ugleda Komore uzrkovanu neistinitim tvrdnjama ili neosnovanim uvredljivim vrijednosnim sudovima odlučivala „disciplinska tijela Komore pod kontrolom njezina vodstva“.

(iv) Autor članka netočno ustvrđuje da su rezultati izbora u zadarskoj županiji poništeni „zbog političkog angažmana“ jednog od dvojice kandidata na listi koja je dobila veći broj glasova. Kandidat Ivica Klanac bio je, naime, izabran na dužnost načelnika općine koju je obnašao profesionalno od 01.08.2017., pa mu sukladno čl.32.st.1. Zakona članstvo u Komori miruje, što je utvrđeno rješenjem Komore, na koje se g. Klanac nije ni žalio. Ta je činjenica utvrđena naknadnom kontrolom, pa je lista s kandidatom kojem članstvo u Komori miruje morala biti proglašena nevažećom.

(v) Pravilnost ili zakonitost odluke o proglašenju nevažećom liste kandidata koja je dobila veći broj glasova, ali na kojoj je jedan od dvojice kandidata profesionalno obavljao dužnost načelnika općine, pa su mu zbog toga mirovala sva članska prava i obveze, nije osporilo ni jedno tijelo javne vlasti.

(vi) Ne postoji odredba nekog općeg akta Komore koja bi omogućavala da se u zadarskoj županiji ovog trenutka, mimo volje sadašnjih predstavnika u Skupštini Komore, provede izbor članova Skupštine. Zato je neosnovana tvrdnja da se novi izbor u PO Zadar sprječava „pristranim tumačenjem“ pravilnika Komore.

Nina Dražin, Lovrec, predsjednica

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
27. ožujak 2023 20:50