Najbolji europski projekt

'Od starih barki do plovećih muzeja' Turističke destinacije sazdane od pomorske baštine

Svi zacrtani ciljevi kroz projekt su i ostvareni, a to su očuvanje baštine i razvoj prekograničnih turističkih proizvoda
Ilustracija
 Arhiva

“Mala Barka 2: Očuvanje pomorske baštine sjevernog Jadrana” projekt je Primorsko-goranske županije s kojim su ušli u finale našeg velikog izbora za najbolji županijski projekt EU unutar kategorije Doprinos prekograničnoj suradnji. Projekt je dio programa suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska 2014. - 2020. i odnosi se na lokaciju pograničnog područja koje obuhvaća Kvarner i Istru te slovensko Primorje.

Projekt je trajao od 1. 10. 2016. do 31. 3. 2019. Nositelj projekta je Primorsko-goranska županija, a partneri Turistička zajednica Kvarnera, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Udruga i Ekomuzej “Kuća o batani” Rovinj - Associazione Ecomuseo “Casa della batana” Rovigno, Občina Izola - Comune di Isola, Turistično združenje Izola - Ente per il turismo Isola, Občina Piran - Comune di Pirano te Pomorski muzej - Museo del mare “Sergej Mašera” Piran - Pirano.

Vrijednost projekta je 2,124.018,17 eura, od čega je iz Europskog fonda za regionalni razvoj pokriven iznos od 1,805.415,44 eura. Financijski dio koji se odnosio na Primorsko-goransku županiju bio je 540.141,41 euro, a iz Europskog fonda za regionalni razvoj sufinanciran je iznos od 459.120,20 eura.

Motiv i izazov

Pomorska baština velik je i neiskorišteni turistički potencijal sjevernog Jadrana. Urbanizacija i modernizacija društva zatiru tradicijsko pomorsko naslijeđe koje bi u znatnom dijelu moglo nepovratno nestati.

- Naš motiv, ali i izazov, bio je kako trajno zaštititi te promovirati vrijedno i bogato nasljeđe pomorstva Kvarnera i ovog dijela Jadrana. Stoga je glavni cilj projekta očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj pomorske baštine pograničnog područja kroz turističku valorizaciju i na načelima održivog turizma. Projekt je na cijelom obalnom dijelu pograničnog područja nastojao maksimalno zaštiti postojeću materijalnu i nematerijalnu pomorsku baštinu te ju kroz niz mjera (uređenje interpretacijskih centara, održavanje edukativno-pokaznih manifestacija, uspostava virtualnog muzeja i sl.) sustavno iskoristiti kako bi se razvio i zaživio zajednički turistički proizvod - kažu u Primorsko-goranskoj županiji.

S projektom “Mala barka” krenulo se 2015. godine i nastavilo s “Malom barkom 2”, u okviru koje smo stvorili naše “fortifikacije” - interpretacijske i info centre pomorske baštine, prepričavaju u Županiji.

- Nadogradili smo našu pomorsku mrežu stvorivši male ploveće ‘muzeje na otvorenom’ - obnovljene tradicijske drvene barke koje predstavljaju pomorske markacije našeg prekograničnog odredišta, i uredili interpretacijske centre u Krku i Lošinju. Najveća atrakcija je ploveći Interpretacijski centar pomorske baštine otoka Lošinja, loger ‘Nerezinac’. U projekt smo uključili stručnjake za pomorsko nasljeđe koji su zabilježili tehničke karakteristike, snimili tijek obnove drvenih brodica kako bi omogućili buduću izradu replika u nekim novim brodograditeljskim pothvatima. Nadalje, pozvali smo vješte majstore tradicijske gradnje koji su sudjelovali u procesu obnove, a svoje znanje prenijeli su na mlađe generacije putem Akademije pomorskih zanata i vještina. Oni su se također pridružili tradicionalnim interpretacijskim manifestacijama te svoja znanja i vještine prezentirali posjetiteljima i turistima. Nismo zaboravili označiti i ostalu važnu pomorsku baštinu, poput starih luka, muzeja, starih pomorskih tvornica, zanatskih radionica i drugih manjih pomorskih elemenata, jedinstvenim turističkim oznakama pomorske baštine. Cilj nam je bio da naša prekogranična destinacija Mala barka 2 bude vidljiva i prepoznatljiva - kažu u Županiji.

Nadalje, provedena je snažna promotivna kampanja temeljena na mnogim tradicijskim manifestacijama, uključujući tradicionalne regate malih barki, izložbe obnovljenih starih drvenih barki itd. Razrađeni su i atraktivni turistički prekogranični itinerari koji su zaokružili turističku prekograničnu destinaciju Mala barka 2. Kreiran je i virtualni muzej https://muzejmalabarka.com, koji omogućava dostupnost cjelokupne materijalne i nematerijalne pomorske baštine svim skupinama društva. Praksa se čak uspjela prenijeti i u Italiju u sklopu aktualne provedbe projekta Arca Adriatica, koji se provodi unutar Programa suradnje Interreg Italija - Hrvatska 2014. - 2020. Investicija uređenja Interpretacijskog centra pomorske baštine otoka Lošinja - Lošinjski loger “Nerezinac” odnosila se na obnovu posljednjeg primjerka plovila tipa lošinjski loger i njegove prenamjene u interpretacijski centar na otvorenom. Drveni motorni brod “Dražica” je posljednji primjerak tradicionalne brodogradnje tipa lošinjski loger i kao takav je 2010. godine upisan na listu zaštićenih kulturnih dobara Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Riječ je o jedrenjaku impozantnih dimenzija, dugačkom preko svega 20,60 m (na palubi 17,60 m), s prikosnikom 24,04 m, širokom 4,63 m i gazom od 2,34 m. Ima dva jarbola, od kojih je pramčani jarbol visok 16,94 m, a krmeni 17,82 m. Loger je opremljen s dva sošna i dva vršna jedra te četiri letna jedra ukupne površine od preko 150 m².

Svi zacrtani ciljevi kroz projekt su i ostvareni, a to su očuvanje pomorske baštine, osnivanje nove turističke destinacije i razvoj zajedničkih prekograničnih kulturno-turističkih proizvoda. Dakle, povećao se očekivani broj posjeta podržanim odredištima kulturne baštine i ostalim atrakcijama kroz postignute ishode poput osnivanja nove zajedničke destinacije, provedene promotivne kampanje, uređenja interpretacijskih centara u Nerezinama na Malom Lošinju, na Krku i u Izoli te info centara u Izoli i Portorožu, koji ujedno predstavljaju i investicije u posjetiteljsku infrastrukturu i očuvanje kulturne baštine. Također, razvijena je nova prekogranična turistička destinacija održivog turizma integrirane kulturne pomorske baštine i modelirani su novi zajednički prekogranični turistički itinerari (10), koji će i dalje voditi turiste i posjetitelje putevima priče o Maloj barci. Naposljetku, povećao se broj osoba koje sudjeluju u aktivnosti jačanja kapaciteta kroz djelovanje Centara izvrsnosti i Centara promocije. Održivost projektnih rezultata osigurat će se kroz razvijeni model Centara izvrsnosti, koji će nastaviti s nadogradnjom razvijenog turističkog proizvoda, te Akademiju pomorskih zanata i vještina, koja će također nastaviti s osvještavanjem i edukacijama.

Projekt i putovanje

Sva postignuća koja su se ostvarila implementacijom projekta javno su vlasništvo i dalje će biti dostupni javnosti, poput interpretacijskih centara čija daljnja funkcionalnost nije upitna jer su u vlasništvu projektnih partnera, pridruženih suradnika i/ili promotivnih centara koji će nastaviti svoju djelatnost u tim prostorijama te virtualnog muzeja čije je upravljanje preuzeto od strane Pomorskog i povijesnog muzeja iz Rijeke. Također, tradicionalne interpretacijske manifestacije će se nadalje nastaviti održavati i nakon završetka projekta. A putovanje kroz koje vodi projekt kreće od slovenskog primorja - Izole, Pirana i Portoroža, preko Rovinja, do Kvarnera. U Izoli izlet počinje obilaskom Kuće od mora Izolana, gdje vas čeka priča o morskom i primorskom karakteru ovog gradića koji je obilježila tvornica za preradu ribe. Okolica je prepuna zanimljivih arheoloških lokaliteta uz more. Ribarski brod Biser, na koji ćete naići idete li put Simonovog zaljeva, vratit će vas u nešto bližu povijest i ponovno podsjetiti da je ovaj kraj obilježilo ribarstvo. Ako vas zanima ta tema, obiđite i ostatke tvornice Arrigoni i Delamaris.

Informacije o projektu

Naziv projekta: “Mala Barka 2: Očuvanje pomorske baštine sjevernog Jadrana”

Kategorija prijave: Doprinos prekograničnoj suradnji

Lokacija: Pogranično područje koje obuhvaća Kvarner i Istru i te slovensko Primorje

Datum početka projekta: 1. 10. 2016.

Datum završetka projekta: 31. 3. 2019.

Ukupna vrijednost projekta: 16,078.818 kuna

Iznos isplaćenih bespovratnih sredstava: 13,666.995 kuna

Vlastita sredstva: 2,411.823 kuna

Najbolji EU projekt 2020

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
22. ožujak 2023 06:20