Strategija razvoja

NEXE Grupa na putu održivosti i inovacija: četiri strateška stupa kroz koja će razvijati dodanu vrijednost

Njihova je ambicija primjenjivati inovativna rješenja a ciljem napretka prema net zero budućnosti

Tvornica cementa Nexe

 LEDORA/

NEXE Grupa, jedan od vodećih proizvođača u industriji građevinskih materijala, stavlja održivi razvoj i inovacije u središte svoje poslovne filozofije. Svojom sveobuhvatnom strategijom, koja obuhvaća razvoj projekata za smanjenje ugljičnog otiska, ulaganje u obnovljive izvore energije, implementaciju kružnog gospodarstva, proizvodnju niskougljičnih cementa i građevinskih materijala te digitalnu transformaciju, NEXE Grupa postavlja standarde u industriji.

Strategijom razvoja Grupe za razdoblje 2022. - 2030. definirana su četiri strateška stupa kroz koja će stvarati dodatnu vrijednost - tržišna orijentiranost, implementacija novih tehnologija, operativna izvrsnost i razvoj ljudi i organizacije. Na osnovi ovih strateških stupova definirano je 65 akcijskih planova kojima se ova strategija i realizira. Glavni su ciljevi, svakako, energetska tranzicija i zelena tranzicija.

Digitalna transformacija ima ključnu ulogu u strategiji NEXE Grupe omogućavajući optimizaciju procesa, smanjenje troškova i poboljšanje efikasnosti. Implementacijom naprednih digitalnih alata i platformi Grupa povećava transparentnost svog poslovanja, poboljšava upravljanje resursima i potiče inovacije. Digitalizacija također doprinosi boljem praćenju i upravljanju emisijama CO₂, što je ključno za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja.

Niskougljični tipovi cementa

Proizvodnja građevinskih materijala energetski je intenzivna industrija, zbog čega ima značajan udio u emisijama stakleničkih plinova. Klimatske promjene globalni su izazov koji zahtijeva doprinos svih dionika i zato je ambicija NEXE Grupe primjenjivati inovativna rješenja s ciljem napretka prema net zero budućnosti. Kao vodeći proizvođač građevinskih materijala u regiji, NEXE Grupa klimatsku neutralnost želi postići već 2030. godine. Imajući to u vidu, NEXE Grupa ulaže u energetsku efikasnost svojih zgrada i postrojenja, koristi električnu energiju iz obnovljivih izvora, smanjuje ugljični otisak svojih proizvoda, radi na smanjenju emisija stakleničkih plinova proizašlih iz poslovnih procesa te razvija inovativno rješenje za hvatanje i skladištenje CO2.

Do 2030. cilj je smanjiti specifične emisije CO₂ po toni cementa na 0 kg/t. To će se postići povećanjem energetske efikasnosti proizvodnih procesa i imovine, povećanjem udjela energije iz obnovljivih izvora u ukupnom energetskom miksu, supstitucijom fosilnih goriva korištenjem zamjenskih goriva, korištenjem zamjenskih sirovina te razvojem novih generacija postojećih proizvoda sa smanjenom CO₂ emisijom. NEXE d.d. je dosad razvio niz novih generacija "zelenih" proizvoda koji omogućuju smanjenje CO₂ emisija za više od 10% u odnosu na industrijski standard za proizvodnju cementa. Planira se razvoj niskougljičnih tipova cementa do 2025. godine sa smanjenjem prosječnog klinker faktora ispod 70% te daljnje smanjenje klinker faktora nakon 2025. godine.

Jedan od rijetkih projekata u EU

NEXE d.d. uspješno koristi i zamjenska goriva, proizvedena iz otpada, kao zamjenu fosilnim gorivima, te je udio supstitucije u 2023. godini iznosio više od 50% u tvornici cementa, a cilj je dodatnim ulaganjima povećati taj udio do 90%, odnosno maksimalno eliminirati korištenje fosilnih goriva u procesu proizvodnje cementa do 2030. godine.

U razdoblju do 2030. planirana su ulaganja koja će omogućiti smanjenje specifičnih emisija CO₂ po toni klinkera i CO₂ po toni cementa. Očekuje se da će 2030. emisija CO₂/t klinkera iznositi 0. Proizvodnja cementa smatrat će se tada, prema kriterijima tehničke provjere koje utvrđuje EU taksonomija, okolišno održivom djelatnosti.

image

Fotonaponska elektrana Nexe

NEXE/

Unatoč svim naporima za smanjenje emisija CO₂, trenutno se CO₂ neutralnost može postići jedino izgradnjom inovativnih sustava s pratećom infrastrukturom koji omogućuju izdvajanje 100% CO₂ iz proizvodnih emisija tvornice cementa te korištenje CO₂ kao izvora sirovine za industriju (EOR) ili trajno zbrinjavanje u podzemnim strukturama. Tako je nastao i strateški projekt NEXE Grupe CO₂NTESSA, inovativno postrojenje za hvatanje i skladištenje preostalih emisija koje se ne mogu smanjiti optimizacijom asortimana proizvoda i proizvodnih procesa. Projekt je jedan od rijetkih u EU koji ima efikasno rješenje zbrinjavanja uhvaćenog CO2 transportnim cjevovodom do lokacije Bockovci-1, gdje će se CO2 utiskivati u ležište - slani akvifer. Geološki vrlo prikladna on-shore lokacija za skladištenje Bockovci udaljena je samo 38 km od tvornice cementa u Našicama, što omogućuje energetski i troškovno učinkovito utiskivanje uhvaćenog CO₂ u slani akvifer. Projektom CO₂NTESSA omogućit će se sinergija s projektom GT CCS, koji uključuje obnovu postojećeg cjevovoda za transport uhvaćenog CO₂ iz tvornice cementa NEXE i izgradnju infrastrukture za skladištenje CO₂.

Predviđa se da će CO₂NTESSA, investicija vrijedna 400 milijuna eura, početi s radom 2029., što će omogućiti da se od 2029. potpuno eliminiraju CO₂ emisije, čime će proizvodnja cementa NEXE d.d. postati ugljično neutralna djelatnost. To je novi i dosad najveći projekt NEXE Grupe, koji nije samo primjer tehnološke inovacije nego i svjedočanstvo predanosti NEXE Grupe globalnim naporima za dekarbonizaciju.

Visoki standardi u inovacijama

NEXE Grupa zauzima čvrst stav prema kružnom gospodarstvu, promičući recikliranje i ponovnu upotrebu građevinskog otpada. Naime, prema podacima Europske komisije, svake godine u Europi nastane oko 450-500 milijuna tona građevinskog otpada i otpada od rušenja, od čega je najmanje trećina beton. Procjenjuje se da je građevinski sektor odgovoran za više od 35% ukupno stvorenog otpada u EU godišnje.

Emisije stakleničkih plinova koje nastaju tijekom eksploatacije materijala, proizvodnje građevinskih proizvoda te izgradnje i obnove zgrada procjenjuju se na 5-12% ukupnih nacionalnih emisija stakleničkih plinova. Ponovnom upotrebom građevinskog otpada Grupa ne samo da smanjuje potrebu za novim resursima nego i minimizira otpad, doprinoseći tako održivosti okoliša. Inicijative poput upotrebe recikliranog materijala u proizvodnji i razvoja ekološki prihvatljivih građevinskih materijala ključne su za smanjenje ekološkog otiska industrije. U proizvode se nastoji sve više ugrađivati reciklirane materijale umjesto novih sirovina, što smanjuje potrebu za ekstrakcijom novih resursa i smanjuje otpad na odlagalištima.

Zaključno, NEXE Grupa predstavlja uzor u industriji građevinskih materijala, postavljajući visoke standarde u održivom razvoju i inovacijama. Svojim ambicioznim planom za razdoblje 2022. - 2030. Grupa ne samo da teži postizanju klimatske neutralnosti nego i promiče kružno gospodarstvo, energetsku efikasnost i smanjenje ugljičnog otiska te pokazuje kako se može voditi briga o planetu dok se istovremeno ostvaruju poslovni ciljevi, ističući pri tome važnost integriranog pristupa održivom razvoju u svakom aspektu poslovanja.

*Sadržaj nastao u suradnji s Nexe Grupom

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
16. svibanj 2024 11:51