SDŽ
Najbolji europski projekt

Naučili ih stvoriti proizvode s dodanom vrijednošću i prepoznati tržišne prilike

Edukacija kreativaca
Piše: Lidija Kiseljak / župan.hrObjavljeno: 15. kolovoz 2020. 13:06

Splitsko-dalmatinska županija u našem velikom izboru najboljih županijskih projekata EU konkurira unutar kategorije Doprinos poduzetništvu s projektom Održivi rast i razvoj malih i srednjih poduzeća (MSP) s naglaskom na kulturne i kreativne industrije (KKI).

Nositelj projekta je Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije. Projekt je započeo 2. svibnja 2018. godine, a završio 2. 11. 2019. Ukupna vrijednost projekta je 702.106,27 kuna, od čega su bespovratna sredstva bila 567.318,71 kuna, a vlastita 100.122,25 kuna. Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020.

Malo i srednje poduzetništvo je najdinamičniji sektor razvijenih gospodarstava te ujedno generator njihova razvoja i zapošljavanja, a u EU čini čak 98,8% ukupnog broja poduzeća. Do zatvaranja malih i srednjih tvrtki često dolazi zbog nedostatka kapaciteta i potrebnih resursa u cilju zadovoljenja sve zahtjevnije potražnje za proizvodima visoke dodane vrijednosti. Zato je i RERA Splitsko-dalmatinske županije provela projekt edukacija za male i srednje tvrtke koje su za krajnji cilj imale stvaranje proizvoda veće dodane vrijednosti.

Došli do informacija

Jedna od aktivnosti koja se provela u okviru projekta bila je i izrada te provedba programa edukacije budućih edukatora koji su pružili šest razvijenih programa edukacije malim i srednjim tvrtkama.

To su bili edukacija o mogućnostima i načinima zaštite intelektualnog vlasništva, edukacija o izradi poslovnih planova i projektnih prijedloga, edukacija o inovativnim alatima za razvoj inovacija, s naglaskom na kulturne i kreativne industrije, edukacija o razvoju poduzetničkih vještina malih i srednjih tvrtki, s naglaskom na KKI, edukacija o mogućnostima sinergijskog razvoja malih i srednjih tvrtki interdisciplinarnih sektora i edukacija o podsektorima kulturne i kreativne industrije koji omogućavaju najpovoljnije okruženje za razvoj žena poduzetnica.

Projekt je rezultirao time da su male i srednje tvrtke koje se bave kreativnom i kulturnom industrijom došle do informacija o mogućim izvorima financiranja, razvoju poslovnih vještina nužnih za uspješno vođenje poduzeća i odgovarajuće prepoznavanje tržišnih prilika i prijetnji, stvaranju i unaprjeđenju znanja u pogledu izrade poslovnih planova, projektnih prijedloga i učenja o mogućnostima i načinima ostvarenja prava intelektualnog vlasništva, razvoju inovativnih alata, tehnika i metoda nužnih za stvaranje proizvoda s većom dodanom vrijednosti, umrežavanju malih i srednjih poduzeća interdisciplinarnih djelatnosti u svrhu stvaranja konkurentnijih proizvoda i brži rast i razvoj ženskog poduzetništva u sektoru kulturnih i kreativnih industrija.

Naime, u uvjetima otvorenog europskog i svjetskog tržišta, sve veće tržišne konkurencije i sve zahtjevnije tržišne potražnje koja se bazira na proizvodima s većom dodanom vrijednosti, male i srednje tvrtke se često susreću s nepotpunim tržišnim informacijama, nedostatkom financijskih resursa, ali i ograničenošću vlastitih kapaciteta koji bi mogli stvoriti proizvode koji su tržišno konkurentni, mjereno razinom dodane vrijednosti koja se ostvaruje efikasnim korištenjem inovativnih alata, tehnika i metoda. Provedbom aktivnosti u okviru projekta, prije svega je osigurana integrirana pomoć malih i srednjih tvrtki u svim stupnjevima razvoja te na odgovarajući način adresirani identificirani tržišni nedostatci na području Splitsko-dalmatinske županije.

Od edukacija održanih u okviru projekta korist je imalo 97 poduzetnika, od kojih je 40% bilo žena poduzetnica, a provedbom edukacije budućih edukatora osigurala se održivost rezultata projekta nakon njegovog završetka.

Međutim, brojni dionici mogu imati koristi od rezultata projekta jer će se on moći implementirati i u drugim poduzetnički potpornim institucijama na području Županije, kao i u poduzetnički potpornim institucijama svih ostalih županija Republike Hrvatske, čime se ispunjava uvjet horizontalnog prijenosa rezultata. I šira zainteresirana javnost ima pristup materijalima s edukacija na mrežnoj stranici te mogućnosti korištenja usluga koje po završetku projekta pruža JU RERA S.D.

Naglasak na malima

Budući da je Javna ustanova RERA S.D. osnovana i financirana od strane Splitsko-dalmatinske županije, sve nove usluge koje se pružaju malim i srednjim tvrtkama po završetku projekta u najvećoj mjeri ponuđene su bez naknade svim zainteresiranim MSP-ovima na otvorenoj, transparentnoj i nediskriminirajućoj razini, dok su prihodi ostvareni iz proračuna Splitsko-dalmatinske županije razmjerno cjeniku i trajanju usluga definiranom projektnim prijedlogom.

Na ovaj način se, s nastojanjem za nenarušavanjem tržišnog natjecanja, ostvaruje i financijska održivost projekta.

Naglasak je na projektu stavljen na male i srednje tvrtke usmjerene na kreativne i kulturne industrije jer one mogu stvoriti proizvode koji ostvaruju prava intelektualnog vlasništva. Imajući u vidu velike potencijale ovoga sektora, a vrlo slabu efikasnost, nužno je bilo razviti i osnažiti sve alate i kapacitete s krajnjim ciljem postizanja veće tržišne konkurentnosti i osiguranja dugoročno održivog rasta i razvoja tvrtki.

Osobna karta

Naziv projekta:   Održivi rast i razvoj malih i srednjih poduzeća (MSP) s naglaskom na kulturne i kreativne industrije (KKI)

Kategorija prijave:  Doprinos poduzetništvu

Lokacija: Splitsko-dalmatinska županija

Datum početka projekta: 2. 5. 2018.

Datum završetka projekta: 2. 11. 2019.

Ukupna

vrijednost projekta:  702.106,27 kuna

Iznos isplaćenih bespovratnih sredstava: 567.318,71 kuna

Vlastita sredstva:  100.122,25 kuna

 

Najbolji EU projekt 2020
 

Linker
21. listopad 2020 01:53