projekt

Na području aglomeracije Zaprešić položeno već 7,5 kilometara odvodnih cijevi

Ugovorena vrijednost projekta iznosi 683,8 milijuna kuna
 Privatni album

Projektom Za čisto i bistro, na području aglomeracije Zaprešić povećat će se broj priključaka, a samim time i broj korisnika na javne kanalizacijske sustave, omogućiti pročišćavanje otpadnih voda te racionalnije korištenje vode. Projektom je predviđena izgradnja 135.307 kilometara novih kolektora i 36 crpnih stanica, rekonstrukcija i dogradnja ukupno 6.178 metara mreže odvodnje, izgradnja dva retencijska bazena ukupnog kapaciteta 850 kubnih metara i jedne crpne stanice te sanacija postojeće mreže odvodnje u gradu Zaprešiću ukupne duljine 11.193 metara. U sklopu ugovorenih radova izgradit će se također i 2.580 metara vodoopskrbnih cjevovoda, sanirati dvije vodospreme, zamijeniti strojarska oprema na tri crpne stanice, rekonstruirati postojeće klorno mjesto na vodocrpilištu Šibice te će se izvršiti zahvati na regulaciji tlakova na vodoopskrbnom sustavu.

Na terenu su aktivne 24 ekipe koje su dosad u sklopu aktivnosti dogradnje sveukupno položile 7.483 metra cijevi. Što se tiče aktivnosti rekonstrukcije na području grada Zaprešića, dosad je položeno više od 2.000 metara cijevi, a sanirano čak 5.235 metara. Ukupno je ugrađeno i 286 okana te izvedeno 177 kućnih priključaka.

image
Privatni album

„Od početka godine otvoreno je više od dvadeset gradilišta pa se tako posljednjih mjeseci predano radi na rekonstrukciji postojećih kolektora te sanaciji postojećeg sustava odvodnje na području Zaprešića. Svi radovi u užem dijelu grada trebali bi završiti do kraja ove godine. Ovim projektom želimo znatno podići razinu kvalitete života naših korisnika. Rast i razvoj komunalne infrastrukture u skladu je s trendovima u svijetu i Europi te predstavlja vrijedan iskorak prema dodatnom unapređenju cjelokupnog sustava održavanja“, poručio je Željko Majcen, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić .

Projekt Za čisto i bistro, provodi se u Zagrebačkoj županiji i obuhvaća područje grada Zaprešića i općina Bistre, Brdovca, Luke, Pušće, Marije Gorice i Dubravice. Nositelj projekta je Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić. Ugovorena je vrijednost projekta 683,8 milijuna kuna s uključenim PDV-om, a za njegovu su provedbu kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. osigurana bespovratna sredstva EU iz Kohezijskog fonda u iznosu od čak 70,88 posto prihvatljivih troškova, Hrvatske vode i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike osigurat će 116, 8 milijuna kuna, dok će preostali dio u iznosu od 42, 5 milijuna kuna sufinancirati Grad Zaprešić i okolne općine.

„Ovaj će projekt povećati kvalitetu života svih građana ovog područja pa smo stoga zadovoljni što svjedočimo kvalitetnom radu i hvalevrijednom napretku koji je dosad u sklopu projekta ostvaren. Radi se zaista o odličnim rezultatima koji mogu poslužiti kao svijetli primjer kad govorimo o dinamici radova u svrhu unaprjeđenja kvalitete vodoopskrbe“, rekao je Davor Vukmirić, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda.

Realizacijom projekta, odnosno izgradnjom i rekonstrukcijom sustava javne vodoopskrbe smanjit će se i gubici u sustavu te će se osigurati veći stupanj pouzdanosti vodoopskrbe za vodouslužno područje.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
06. prosinac 2022 11:42