Veliki zaokret Janafa

Jadranski naftovod nove prihode traži u održivim projektima

Razvijanjem novih poslovnih modela svoj fokus usmjerava prema stvaranju novog energetskog sektora koji podržava održivu i obnovljivu budućnost

Janaf spremnici

 Janaf/

Jadranski naftovod d.d., kao jedan od ključnih dionika energetskog sektora Republike Hrvatske i Europske unije, s velikom je pozornošću započeo s aktivnostima na diverzifikaciji poslovanja s ciljem ostvarivanja novih prihoda i novo dodane vrijednosti od ulaganja u obnovljive izvore energije te druge kompatibilne i profitabilne djelatnosti.

Analize budućeg razvoja energetskog sektora ukazuju na smanjivanje korištenja nafte i naftnih derivata te povećano korištenje energije iz obnovljivih izvora, a i smjer naftne industrije i razvoj alternativnih energetskih tehnologija podupiru diverzifikaciju poslovanja u obnovljive izvore energije. JANAF je spreman za prijelaz na energetska rješenja usmjerena prema obnovljivim izvorima energije te se priprema za prilagodbu s kojom se krenulo u naftnoj industriji, budući da su vodeće naftne kompanije već započele svoju transformaciju u pretežito zelene energetske kompanije. Razvijanjem novih poslovnih modela Jadranski naftovod svoj fokus usmjerava prema stvaranju novog energetskog sektora koji podržava održivu i obnovljivu budućnost.

Cilj strategije

JANAF je na tragu zaokreta u energetskom sektoru donio Strategiju tranzicije i razvoja JANAF-a za razdoblje od 2022. do 2030. s vizijom do 2050. koja određuje prioritete diverzifikacije i usmjerava razvoj kompanije u održive projekte i tehnologije budućnosti, pokazujući da je otvorena za nove oblike poslovanja. Cilj Strategije je osnaživanje kompanije, ulaganje u održivost poslovanja te osiguravanje daljnje dugoročne profitabilnosti i stabilnost poslovanja kroz postojeće djelatnosti, ali i stvaranje novih vrijednosti na području obnovljivih izvora energije. Strategija je usklađena sa Zelenim planom Europske unije te smjernicama energetske strategije Vlade Republike Hrvatske.

Proces diverzifikacije poslovanja prema obnovljivim izvorima energije u budućnosti bi trebao dovesti do toga da će značajan dio prihoda JANAF-u donositi upravo obnovljivi izvori energije. U tom smislu kompanija je već pokrenula aktivnosti za diverzifikaciju poslovanja te je napravljen iskorak u realizaciji projekata integriranih sunčanih elektrana na JANAF-ovim terminalima. Riječ je o sunčanim elektranama na Terminalu Sisak, Terminalu Žitnjak i Terminalu Omišalj, dok su u pripremi neintegrirane sunčane elektrane na terminalima u Slavonskom Brodu, Omišlju i na Žitnjaku u Zagrebu. Spomenute sunčane elektrane prvi su projekti te vrste koji su na svojevrstan način označili početak JANAF-ove tranzicije.

image

Stjepan Adanic

Janaf/

Poslovna suradnja

Unatoč tome što se poslovanje kompanije danas temelji na transportu nafte i skladištenju nafte i naftnih derivata, JANAF budućnost poslovanja vidi u održivosti i obnovljivim izvorima energije. Kompanija kontinuirano provodi poslovne aktivnosti usmjerene prema novim projektima vezanim uz obnovljive izvore energije kao što su geoterma, sunce, vjetar, te povezivanju s kompanijama iz različitih sektora koje su orijentirane prema održivim energetskim projektima, kao i prema startup-ovima s inovativnim rješenjima na području obnovljivih izvora energije. Tako je nedavno sklopljen Memorandum o razumijevanju s kompanijom SK E&S Co. iz Seula za moguću buduću poslovnu suradnju u području obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti s ciljem promoviranja inovativnih rješenja za uspješnu energetsku tranziciju.

Sklopljeni Memorandum samo potvrđuje kako je JANAF poželjan partner na tom području budući da je ta južnokorejska globalna energetska kompanija usmjerena na širenje svog poslovanja s obnovljivim izvorima energije i smanjenja ugljičnih emisija. JANAF je također objavio i javni poziv lokalnoj samoupravi, pravnim i fizičkim osobama za iskazivanje interesa za razvoj i prodaju projekata obnovljivih izvora energije, potičući tako zainteresirane partnere s područja Republike Hrvatske da se jave za partnerstvo.

image


Vladislav Veselica

Neja Markicevic/Cropix/

Kontinuirana digitalna transformacija poslovanja JANAF-a također je potvrda spremnosti kompanije za mijenjanje dosadašnjeg poslovanja te prihvaćanja integracije digitalne tehnologije u poslovne procese. Time JANAF pokazuje svoj smjer prema održivom poslovanju, budući da su digitalni procesi implementirani u sva ključna područja rada kompanije - financijsko planiranje, nabavu, izradu ugovora, likvidaciju računa, praćenje realizacije planova i investicija te arhiviranje dokumentacije digitalnim putem. Na taj način kompanija je poslovne procese pojednostavila i ubrzala, istovremeno ih čineći transparentnijima i dostupnijim internim i eksternim korisnicima.

Sadržaj nastao u suradnji s JANAF-om

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
09. travanj 2024 14:32