ZPP EU

Izdašne potpore, ali i velika očekivanja od mladih poljoprivrednika

2022. je Europska godina mladih, a Zajednička poljoprivredna politika Europske unije proslavila je 60. obljetnicu

Zajedničke politike Europske unije predstavljaju dogovor svih država članica o ciljevima i aktivnostima koje će svaka od njih provoditi kako bi ostvarile zajedničku viziju. Zajednička poljoprivredna politika Europske unije (ZPP EU) druga je najstarija zajednička politika, a do sada je prošla nekoliko reformi, što u praksi znači da se kontinuirano prilagođava novim zahtjevima društva.

Zadnja reforma, odnosno izmjena zajedničkog EU zakonodavstva, za period 2023. – 2027., definira 9 specifičnih i jedan opći cilj kojima ćemo doprinijeti provedbom intervencija iz strateških planova (SP ZPP) država članica. Svaki plan odobrila je Europska komisija. Ono što je možda i važnije od spomenutih ciljeva je zakonski propisan minimalan financijski doprinos (eng. ring-fence) svakog SP ZPP za: zelenu ambiciju (održivo korištenje resursa s minimalnim utjecajem na prirodu i okoliš), pravedniju raspodjelu izravnih plaćanja („poticaja“), LEADER (razvoj ruralnih zajednica) te mlade poljoprivrednike (starosti do 41 godine).

Ministarstvo poljoprivrede je tijekom izrade Strateškog plana, a u konzultacijama s dionicima, u intervencijama isključivo za mlade poljoprivrednike osiguralo gotovo 114 milijuna eura (intervencije izravnih plaćanja i ruralnog razvoja), dok je propisana obveza 56 milijuna. Jednako tako, u ostalim intervencijama gdje su mladi poljoprivrednici prihvatljivi korisnici, za njih su osigurane dodatne pogodnosti.

Detalji intervencija (npr. kriteriji za dodjelu potpora) razraditi će se kroz pravilnike za provedbu SP ZPP, a koji će biti dostupni za davanje prijedloga u obliku eSavjetovanja. S ciljem što kvalitetnijeg uključivanja informiranih dionika u procese koji slijede, Uprava za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na internetskim stranicama ruralnirazvoj.hr objavljuje relevantne dokumente, informativne letke i brošure te prezentacije korištene u prethodnim konzultacijama. Ove stranice kontinuirano ćemo nadograđivati sadržajem.

Podaci o provedbi Programa Ruralnog razvoja 2014. – 2022. pokazuju da mjere za mlade poljoprivrednike daju očekivane rezultate. Podaci iz Upisnika poljoprivrednika, o godinama starosti nositelja poljoprivrednih gospodarstava, dokazuju generacijsku obnovu.

U razdoblju od 2015. do 30. lipnja 2022. godine povećan je udio mladih poljoprivrednika s 9,8% na 14,4%. Mladi poljoprivrednici preuzimaju gospodarstva, uvode inovativne i zelene tehnologije, digitaliziraju poslovanje i stvaraju proizvode više dodane vrijednosti. Nastavak ovih procesa poticati će intervencije iz SP ZPP RH, kao kombinaciju potpore dohotku kroz izravna plaćanja te potpore za investicije u razvoj proizvodnje. Osim bespovratnih sredstava, nastaviti će se i potpora kroz financijske instrumente (izuzetno povoljne zajmove i jamstva, bez podizanja kamatnih stopa u slijedećoj godini) koji će od 2026. donijeti i niz novih pogodnosti.

U razdoblju od 2015. do 30. lipnja 2022. godine povećan je udio mladih poljoprivrednika s 9,8% na 14,4%

Posebna pozornost ZPP EU usmjerena je na nove suradnje i povezivanje, a kako bi najnovija znanja i informacije bili dostupni svima – svaka država članica uspostaviti će nacionalni AKIS sustav (eng. Agricultural Knowledge and Innovation System), povezan sa sustavima ostalih država članica. Osim klasičnog prenošenja znanja i informacija, kroz rad savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede ovaj sustav omogućiti će potporu poljoprivrednicima u razvoju inovativnih ideja te njihovo povezivanje sa znanstvenim institucijama i ostalima koji mogu pridonijeti daljnjem razvoju. S obzirom da su mladi ti koji (uglavnom) pokreću promjene, od mladih poljoprivrednika očekuje se aktivno uključivanje u AKIS i korištenje dostupnih znanja, ali i još važnije, stvaranje novih znanja za poljoprivrednike na razini cijele EU.

Velik dio ruralnih sredina je u riziku od napuštanja i depopulacije. Kroz intervenciju LEADER osigurana je potpora za udruživanje stanovnika ruralnih područja i izradu lokalnih razvojnih strategija, a u kojima oni sami definiraju trenutnu situaciju, potrebe te mjere kojima će te potrebe zadovoljiti. Ovi procesi odvijaju se u okviru lokalnih akcijskih grupa (LAG-ovi), a u razdoblju 2014. – 2022. mjerom je bilo obuhvaćeno 1,5 milijuna stanovnika Republike Hrvatske. Sredstva osigurana u SP ZPP za ovu intervenciju su također veća od zakonskog minimuma i veća od sredstava u ovom programskom razdoblju. To je iz razloga što su i izazovi veći. Koncept Pametnih sela proširio je dosadašnji opseg aktivnosti, više-manje vezanih uz poljoprivredu, na razvoj cijelog područja uključujući ekonomske, infrastrukturne i socijalne elemente, odnosno krajnji cilj je stvoriti ruralne zajednice poželjne za život. Lokalne razvojne strategije morati će uključivati znatno širi spektar mjera kao i više izvora financiranja, a za što je nužno zajedničko planiranje i provedba korištenja svih dostupnih fondova EU. U ovom kontekstu, mladi poljoprivrednici moraju biti pokretači navedenih procesa.

Naša vizija mladih poljoprivrednika je da su to oni koji upravljaju svojim poljoprivrednim gospodarstvima na održiv način, stvarajući ekonomsku dobit, uz pomoć znanja koja su im na raspolaganju, ali koja i sami stvaraju za druge, te oni koji aktivnim uključivanjem osiguravaju razvoj svoje lokalne zajednice za dobrobit svih.

U Strateškom planu Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027. (SP ZPP RH) potpora za mlade poljoprivrednike osigurana je iz oba stupa poljoprivredne politike:

U okviru izravnih plaćanja: „Dodatna potpora dohotku za mlade poljoprivrednike“ (30.01) koja ima za cilj osigurati stabilniji dohodak mladima u poljoprivredi i sigurnost u poslovanju u prvim godinama od preuzimanja upravljanja poljoprivrednim gospodarstvom.

U okviru intervencija ruralnog razvoja:

- „Uspostava mladih poljoprivrednika“ (75.01) kojom će se financirati ulaganja u poljoprivredna gospodarstva kojima je nositelj mladi poljoprivrednik,

- mladi poljoprivrednici prihvatljivi su korisnici, a intenzitet potpore je za njih uvećan: „Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju“ (73.10), „Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda“ (73.11.) te „Korištenje obnovljivih izvora energije“ (73.03.),

- intervencije u okviru AKIS-a

- Informacije o intervencijama SP ZPP RH dostupne su na https://ruralnirazvoj.hr/zpp-2023-2027/

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
30. prosinac 2022 12:04