NOVE AKTIVNOSTI

Integrirani koncept budućnosti: Zaokret prema održivom financiranju i zelenoj tranziciji

Cilj je osvijestiti i poboljšati razumijevanje okolišnih, klimatskih i društvenih rizika te njihovih implikacija na poslovanje

Hrvoje Čuvalo

 Tomislav Kristo/CROPIX

Održivi razvoj integrirani je koncept koji uključuje tri aspekta: ekonomski, društveni i okolišni. U kontekstu globalnih izazova održivosti, pogotovo štetnih posljedica klimatskih promjena, velika je uloga institucija financijskog sektora da pridonesu omogućavanju održivog razvoja te da podrže postupnu tranziciju prema niskougljičnom gospodarstvu te klimatski otpornoj ekonomiji.

Financijski sustav, a posebice razvojne banke, mogu osigurati financijska sredstva za financiranje projekata koji doprinose održivu razvoju, a posebice financiranju projekata koji pridonose ublažavanju klimatskih promjena ili prilagodbi na već prisutne štetne posljedice tih promjena.

Poticanje održivog rasta

Financiranje projekata održivog razvoja podrazumijeva uključivanje ESG pokazatelja u sustav ocjene i analize projekata i donošenja odluke o financiranju. Time se osigurava pozitivan utjecaj projekta na okoliš i društvenu zajednicu, povrh upravljanja financijskim rizikom i povratom na ulog u investiciju. Ekološka i društvena odgovornost postala je značajna prilikom analize projekata te donošenja odluka o financiranju koje osiguravaju financijske institucije i drugi ulagatelji. Podaci koji se objavljuju u izvještajima o održivosti mogu utjecati na cijenu dionica poduzeća. U današnje vrijeme financijske su institucije sklonije omogućiti financiranje poduzećima koja imaju bolje pokazatelje u svim ESG aspektima, pa će takva društva ostvarivati financiranje svojih projekata jednostavnije i po povoljnijim uvjetima.

- Tijekom 2022. u HBOR-u su se intenzivno održavale provedbene aktivnosti sveobuhvatnog tematskog projekta održivog financiranja pod nazivom ‘Zaokret HBOR-ovih aktivnosti prema održivom financiranju i zelenoj tranziciji’, kojim je Hrvatska banka za obnovu i razvitak započela sustavnu prilagodbu zahtjevima regulative o održivosti i održivom financiranju. Navedeni projekt održivog financiranja podržala je Glavna uprava za potporu strukturnim reformama Europske komisije, koja pomaže državama članicama u provedbi reformi za otvaranje radnih mjesta i poticanje održivog rasta. Projektne aktivnosti zajednički su definirali HBOR i DG Reform, a potpora je osigurana putem tehničke podrške eksperata međunarodnog konzorcija, koji imaju stručna znanja iz različitih područja održivog financiranja - ističe Hrvoje Čuvalo, predsjednik Uprave HBOR-a.

Novi proizvodi i usluge

Cilj je projekta osvijestiti i poboljšati razumijevanje okolišnih, klimatskih i društvenih rizika i njihovih implikacija na poslovanje te osigurati razvoj i provedbu održivih financijskih politika, postupaka, alata i mjerila. Glavnina aktivnosti odvijala se u 2022., a očekivani završetak ovog 18-mjesečnog projekta je travanj 2023. Nakon završetka, u HBOR-u će se uspostaviti metoda postupnog uvođenja sustava održivog financiranja putem unutarnje organizacije te uvođenjem novih proizvoda i usluga kojima će se još intenzivnije i sustavnije pružiti potpora gospodarstvu prema tranziciji na niskougljičnu i klimatski otpornu budućnost.

- HBOR ima iznimno važnu ulogu i u provedbi financijskih instrumenata iz okvira Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, koji u fokusu imaju poticanje upravo onih projekata koji poštuju načelo ‘DNSH’ - načelo nenanošenja bitne štete klimi i okolišu. Subvencioniranjem kamatnih stopa, kreditiranjem posebnih ciljnih skupina, jamstvenom shemom te ulaganjem u nove instrumente vlasničkog i kvazivlasničkog financiranja HBOR potiče jačanje investicijske aktivnosti. Povoljni uvjeti i pogodnosti koji se nude putem ovih financijskih instrumenata potaknut će poduzetnike na uspješnu tranziciju prema zelenim i digitalnim tehnologijama koji su osnovica buduće održivosti i konkurentnosti našeg gospodarstva - kaže Hrvoje Čuvalo.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
22. travanj 2024 17:40