StoryEditor
Loše definirani propisi

Hrvatski apsurd: Gradu koji odvaja najviše otpada, prijeti kazna jer ne odvaja dovoljno?!

Do te apsurdne situacije došlo je zbog Uredbe o gospodarenju otpadom
Piše: Jasmina TrstenjakObjavljeno: 11. veljača 2019. 14:16

Gradu Prelogu, jednom od naprednijih hrvatskih gradova kad je riječ o gospodarenju otpadom i rekorderu kad je riječ o odvajanju i recikliranju otpada, prijeti kazna od 25.000 kuna jer - vjerovali ili ne - nedovoljno reciklira.

Do te apsurdne situacije, u kojoj se uspješni gradovi i tvrtke kažnjavaju umjesto nagrađuju, došlo je zbog Uredbe o gospodarenju otpadom. Konkretnije, kako nam objašnjava direktor gradskog komunalnog poduzeća Pre-Kom Siniša Radiković, zbog članka 24. kojim se loše definira način izračuna poticajne naknade.

- Kao referentna godina postavljena je 2015., a mi bismo 2017. godinu trebali završiti poboljšanjem od 20 posto ili 2018. s poboljšanjem od 26 posto prema referentnoj godini 2015. To je nemoguće ostvariti jer smo 2015. bili na 50 posto, sada smo na 58 posto, a ne na potrebnih 76 posto. A bolji smo od prosjeka EU koji je 45 posto - objašnjava direktor međimurske tvrtke Pre-Kom, dodajući da su u 2018. odvojeno skupili i obradili 58 posto otpada, a ciljaju postići 70 posto do kraja 2020. godine te odlagati samo 50 kilograma miješanog otpada po stanovniku (trenutačno odlažu 79 kilograma po stanovniku).

Napominje da je Hrvatsku na to upozorila i Europska komisija koja je poručila da se jedinice lokalne samouprave koje su ostvarile visoke ciljeve ne smiju kazniti, nego nagraditi. Radiković kaže da je ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić obećao da će se članak 24. o poticajnoj naknadi i članak 14. o broju biorazgradivog komunalnog otpada odvoza promijeniti, no do sada se to nije dogodilo.

- Zasad nismo dobili ni obračun poticajne naknade za 2017. za koju postoje službeni podaci. Grad Prelog trebao bi platiti oko 25.000 kuna za 2017., no ne očekujemo račune za 2017. a nadamo se da će se Uredba promijeniti i to riješiti za 2018. - govori Radiković.

Odgovor Ministarstva zaštite okoliša i energetike

Članak 29. Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom propisuje da je poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada mjera kojom se potiče jedinica lokalne samouprave da provede mjere radi smanjenja količine miješanog komunalnog otpada koji nastaje na području te jedinice lokalne samouprave. Smanjenje otpada koji se odlaže na odlagalište je cilj koji Republika Hrvatska mora ostvariti, a ovo je jedna od mjera.

Potrebno je naglasiti da smanjenje proizvodnje miješanog komunalnog otpada nije samo odvajanje otpada, već je potrebno edukacijom i informiranjem građana najprije spriječiti nastajanje otpada te nakon toga odvojiti i oporabiti otpad, a nakon toga ostatni otpad obraditi. Osnovica za obračun poticajne naknade je masa prikupljenog miješanog komunalnog otpada koja je iznad propisane granične količine miješanog komunalnog otpada. Navedena granična količina miješanog komunalnog otpada je propisana u članku 24. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, a temelji se na službenim podacima o proizvedenim količinama miješanog komunalnog otpada po jedinicama lokalne samouprave za 2015. godinu koji su dostupni na mrežnim stranicama http://www.haop.hr.

Slijedom navedenoga, tek kad budu obrađeni podaci za prethodnu godinu moći će se izračunati koliko je koja jedinica prekoračila graničnu količinu miješanog komunalnog otpada i koliku poticajnu naknadu su dužni platiti. Praćenjem provedbe Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom na terenu razvidno je da još uvijek postoji velika razlika među jedinicama lokalne samouprave u primjeni te je stoga Ministarstvo svjesno da svi ne mogu istim tempom ostvariti ciljeve odvajanja otpada te je da bi pomoglo jedinicama lokalne samouprave, raspisalo ili su u pripremi javni pozivi za sufinanciranje opreme i infrastrukture za odvajanje otpada iz sredstava EU fondova.

Isto tako, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u posljednjih godinu i pol dana intenzivno komunicira s jedinicama lokane samouprave, upravo iz razloga što su problemi koji se javljaju na terenu specifični i ne mogu se rješavati jedinstvenom legislativom koja će biti jednako uspješno implementirana u različitim općinama i gradovima (turistička mjesta, ruralna  - slabo naseljena područja, veliki gradovi i sl.). U tom smislu, Ministarstvo analizira provedbu Uredbe na terenu i  kontinuirano radi na analizama stanja i unaprjeđenju sustava.

Jedna od tema je na koji način formirati poticajnu naknadu za jedinice lokalne samouprave koje su intenzivno i uspješno krenule u uspostavu učinkovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom na svom području i prije 2015. godine, a što uključuje i umanjenje poticajne naknade za te općine i gradove.

 

Linker
24. rujan 2020 11:35