Ilustracija
 Marijo Basic / Ilustracija / CROPIX
Odgoda plaćanja

Kako do moratorija na kredit, imate li uopće pravo na njega i koliko će trajati odgoda

Mogućnost moratorija na kreditne obaveze u Hrvatskoj, odnosi se kako na pravne tako i na fizičke osobe
Piše: Novac.hrObjavljeno: 02. travanj 2020. 22:27

Tema moratorija na kredite je postala toliko popularna, da je jučer, 1. travnja, na Google tražilici pojam “moratorij” bio traženiji od pojma “maska za lice”, a portal moj-bankar.hr objasnio je što je sve potrebno napraviti kako bi do njega došli.

Što je moratorij?

Moratorij prema definiciji podrazumijeva razdoblje dogovoreno između vjerovnika (tj. banke) i dužnika u kojem je dopuštena odgoda plaćanja glavnice ili ukupnog anuiteta. Također, važno je znati da se tijekom moratorija kamate obračunavaju, ali se ne plaćaju te da se akumulirani iznos kamata počinje naplaćivati (odjednom sve ili rastegnute kao dodatak postojećoj visini anuiteta) u trenutku kada se kredit počne ponovo otplaćivati.

Ako imam kredit, mogu li dobiti moratorij na otplatu istoga?

Mogućnost moratorija na kreditne obaveze u Hrvatskoj, odnosi se kako na pravne tako i na fizičke osobe.

Prvi uvjet, koji je nužan da se podnese zahtjev za moratorij, je da pravna ili fizička osoba nije kasnila s otplatom kreditnih obaveza na dan 31.12.2019. godine.

Drugi uvjet je da se pravna ili fizička osoba nalaze u problematičnoj situaciji.

Za fizičke osobe svaka banka definirala je vlastite kriterije, no u svakoj je potrebno dokazati da ste oštećeni pandemijom. To bi, primjerice, mogla biti odluka poslodavca ili izjava o raskidu ugovora o radu ili smanjenju plaće ili određivanju minimalne plaće. Nadalje, neke banke kao npr. Erste, za podnošenje zahtjeva za moratorij kredita, prihvaćaju i fizičke osobe koje su pogođene potresom gdje je potrebno dokazati materijalnu štetu. S druge pak strane, neke banke uzimaju u obzir i određenu mjeru samoizolacije kao mogućnost dobivanja moratorija na kreditne obaveze. Kriteriji su različiti, ali ako ste dobili otkaz ili vam je smanjena plaća, zahtjev za moratorij kreditnih obveza trebao bi vam biti odobren.

Kod pravnih osoba, obrtnika ili OPG-ova za moratorij kredita također je potrebno dokazati problematičnu situaciju i to padom poslovne aktivnost tj. padom prihoda ili zabranom obavljanja djelatnosti zbog širenja koronavirusa ili potresa u Zagrebu.

Važno je napomenuti da uvjeti nisu standardizirani, te da svaka banka pristupa odobravanju moratorija na kreditne obveze individualno. Tako, primjerice, ZABA navodi kako se "moratorij po stambenom kreditu može odobriti klijentima koji su kredit iskoristili za kupnju, izgradnju ili uređenje nekretnine na kojoj imaju prijavljeno prebivalište”.

Koliko može trajati moratorij?

U načelu, sve banke u Hrvatskoj su u svojim uputama definirale da se moratorij ugovara na maksimalno 6 mjeseci (ili 6 rata), a da se prvotni dogovor tj. ugovor, ako je zahtjev odobren primjenjuje na 3 mjeseca.

Ako zadovoljavam uvjete, kako da prijavim zahtjev za odobrenje moratorija?

Svaka banka definirala je različite kanale kako se pravna ili fizička osoba mogu prijaviti za moratorij.

Kao i kriteriji, i period podnošenja zahtjeva su različiti. PBZ zaprima zahtjeve od 15. travnja. Neke banke poput OTP-a već sada primaju zahtjev koji je dostupan na internet stranicama. Preporučujemo da kontaktirate svoju banku kako bi dobili podrobnije informacije.

Linker
07. prosinac 2020 22:32