NACIONALNI PLANOVI OPORAVKA

Ulaganja u zelenu tranziciju i digitalnu transformaciju, vrijedna 672,5 milijardi eura, trebala bi doprinijeti povećanju strateške autonomije EU

Eurozastupnici žele da Komisija osigura snažan mehanizam revizije za praćenja rashoda i provedbe RRF-a. To bi, smatraju, spriječilo zloporabu

Europski parlament

 European Union 2022 - Source: Ep/philippe Buissin/

Nacionalni planovi oporavka i otpornosti trebali bi povećati autonomiju i socijalnu zaštitu država članica EU-a, smatraju zastupnici Europskog parlamenta.

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku (ECON) i odbor za proračune (BUDG) Europskog parlamenta u novousvojenom izvješću pozivaju na povezivanje sredstava kako bi se ulaganja i reforme mogle učinkoviti koristiti za dobrobit društva i realnog gospodarstva.

Cilj izvješća, usvojenog sa 73 glasa, 10 protiv i 13 suzdržanih, jest utjecati na predstojeću Komisijinu reviziju implementacije Mehanizma za oporavak i otpornost (RRF), koja se očekuje do kraja srpnja ove godine.

Eurozastupnici žele da Komisija osigura snažan mehanizam revizije za praćenja rashoda i provedbe RRF-a. To bi, smatraju europarlamentarci, spriječilo zloporabu, dvostruko financiranje ili preklapanje ciljeva s drugim EU programima financiranja.

Zastupnici EP-a traže od Komisije da pričeka s odobrenjem nacrta NPOO-a Poljske i Mađarske, sve dok postoje zabrinutosti glede poštivanja vladavine zakona, neovisnosti pravosuđa i mjera protiv prijevare, sukoba interesa i korupcije.

"Vladavina prava i dobro financijsko upravljanje fondovima EU-a zahtijevaju kontinuiranu evaluaciju tijekom cijelog životnog ciklusa RRF-a i trebalo bi biti moguće zaustaviti ili nadoknaditi već isplaćena sredstva u slučaju neusklađenosti", naglašavaju eurozastupnici u izvješću.

U planu EU-a za gospodarski oporavak od država članica traži se da najmanje 20% sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost, vrijedna namijene digitalnoj transformaciji i najmanje 37% zelenoj tranziciji. Europski parlament je u rezoluciji usvojenoj u lipnju 2021. zatražio da nacionalni planovi oporavka budu u potpunosti usklađeni s potrebama i ciljevima pravednog i zelenog rasta te digitalne transformacije. Hrvatska planira uložiti 20,4% (oko 1,3 milijarde eura) sredstava iz NPOO-a u digitalnu tranziciju.

Ulaganja RRF-a u zelenu tranziciju i digitalnu transformaciju trebala bi doprinijeti povećanju strateške autonomije i neovisnosti EU-a, posebno kako bi se smanjila njegova ovisnost o uvoznim fosilnim gorivima, ističu europarlamentarci.

Eurozastupnici također potiču države članice da iskoriste puni potencijal RRF-a, uključujući zajmove, kako bi se suprotstavile učincima sadašnjih i budućih izazova – u područjima kao što su mala i srednja poduzeća, zdravstvo, mjere za potporu ukrajinskim izbjeglicama te pomoć lokalnoj i regionalnoj upravi u učinkovitom korištenju financijskih sredstava.

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
22. travanj 2024 18:10