Khaled Desouki/AFP
Čovjek ispred umjetne inteligencije

Parlament traži da zabranu ‘socijalnog bodovanja’

U izvještaju se traži da EU preuzme vodeću ulogu u stvaranju i promoviranju globalnog sustava pravila za vojnu upotrebu umjetne inteligencije, a u svim segmentima da naglasak bude na čovjeku
Piše: Damjan RaknićObjavljeno: 25. ožujak 2021. 20:34

Umjetnu inteligenciju moraju kontrolirati ljudi kako bi je mogli korigirati ili onemogućiti u slučajevima nepredviđenog ponašanja, stoji u izvještaju Europskog parlamenta o umjetnoj inteligenciji.

Parlament je izvještajem zatražio da se umjetna inteligencija uvrsti u zakonski okvir Europske unije.

Zatražio je i da zemlje članice Unije osiguraju da će umjetnu inteligenciju i pridružene joj tehnologije biti orijentirane na ljude, odnosno da će služiti za pomaganje čovječanstvu i općem dobru.

Zanimljivo je da o ovom pitanju ne postoji zasad apsolutna većina u Parlamentu. Na glasanju 20. siječnja ovaj je izvještaj usvojen s 364 glasa “za” i 274 “protiv” dok su 52 zastupnika apstinirala od glasanja.

Zastupnici su naglasili da se ljudska prava i dostojanstvo moraju poštivati prilikom poduzimanja svih aktivnosti koji se tiču obrane teritorija.

Ljudi moraju moći kontrolirati sustave koji počivaju na umjetnoj inteligenciji kako bi mogli preuzeti odgovornost za njihovu upotrebu.

Parlamentarci traže da se zabrani upotreba smrtonosnih autonomnih sustava naoružanja i tzv. robota ubojica.

U izvještaju se traži da EU preuzme vodeću ulogu u stvaranju i promoviranju globalnog sustava pravila za vojnu upotrebu umjetne inteligencije te da pritom surađuje s Ujedinjenim narodima i međunarodnom zajednicom.

Europarlamentarci drže da umjetno inteligentni sustavi koje koriste zdravstvena i pravosudna tijela ne smiju zamijeniti ljude te da ne smiju dovesti do diskriminacije.

- Ljudi u svakom trenutku moraju znaju odlučuje li umjetna inteligencija o njihovoj sudbini i moraju se moći žaliti na takve odluke - kažu zastupnici. 

Kada se umjetna inteligencija koristi u zdravstvu, osobni podaci pacijenata moraju se zaštititi i prema svakoj se osobi mora postupati jednako.

Što se tiče upotrebe umjetne inteligencije u pravosuđu, Parlament kaže da konačnu odluku u predmetima uvijek mora donositi čovjek te da se procesi moraju voditi u skladu sa zakonima.

Zastupnici su također upozorili da rad sustava za civilno i vojno nadziranje koji koriste umjetnu inteligenciju ne smiju narušavati osnovna ljudska prava i suverenitet država.

Parlament traži da se zabrane aplikacije za “socijalno bodovanje” građana te da tehnologija tzv. dubokih lažnjaka (eng. deepfake) može destabilizirati zemlje i utjecati na izbore.

- Stvaratelje takvog sadržaja mora se natjerati da navedu da je riječ o ‘neoriginalnom’ sadržaju - smatraju zastupnici te dodaju da se trebaju istražiti tehnologije kojima bi se udarila kontra tom fenomenu.

Linker
08. travanj 2021 12:51