MIROVINSKA OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA

Pet modela mirovine

 Flamingo Images/Shutterstock

U trenutnu odlaska u mirovinu možete odabrati želite li mirovinu samo iz prvog ili prvog i drugog stupa. Birate na temelju izračuna koji dobijete, nakon podnošenja zahtjeva, za obje mirovine. Ako odaberete samo mirovinu iz prvog stupa, isplaćuje je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO). U tom slučaju individualna kapitalizirana štednja, dakle pet posto iz bruto plaće koje ste uplaćivali u drugi stup, prenosi se u državni proračun.

Ako odlučite primati kombiniranu mirovinu iz prvog i drugog stupa, tada mirovinu iz prvog stupa isplaćuje HZMO, a mirovinu iz drugog stupa mirovinsko osiguravajuće društvo (MOD). Sami birate jedan od dva MOD-a. To su Raiffeisen MOD i Hrvatsko mirovinsko osiguravajuće društvo. Vaša mirovinska štednja iz drugog stupa prebacuje se u odabrani MOD i sklapate ugovor o isplati mirovine. Birate između pet modela isplate, od kojih u tri postoji mogućnost nastavka isplate mirovine imenovanom korisniku nakon smrti korisnika mirovine. Jako je važno informirati se o prednostima svakog od modela jer o tome ovisi visina mirovine. To su:

pojedinačna doživotna mirovina: korisnik prima mirovinu do kraja svog života

zajednička doživotna mirovina: ako supružnik nadživi korisnika, njemu se isplaćuje mirovina iz MOD-a do kraja njegova života

pojedinačna doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem: od pet do 20 godina (Raiffeisen MOD) ili od pet do 30 godina (HRMOD). Primjer: ako je zajamčeno razdoblje 20 godina, u slučaju smrti korisnika tijekom tog razdoblja mirovina se nastavlja isplaćivati odabranom imenovanom korisniku do kraja cijelog zajamčenog razdoblja

zajednička doživotna mirovina sa zajamčenim razdobljem: od pet do 20 godina (Raiffeisen MOD) ili od pet do 30 godina (HRMOD). Primjer: ako je zajamčeno razdoblje 20 godina, u slučaju smrti i korisnika i supružnika tijekom tog razdoblja mirovina se nastavlja isplaćivati odabranom imenovanom korisniku do kraja cijelog zajamčenog razdoblja

pojedinačna doživotna mirovina sa zajamčenom isplatom kapitaliziranih sredstava: korisniku omogućuje doživotno primanje mirovine, ali u slučaju smrti korisnika mirovine prije nego mu se isplati cjelokupni iznos, preostali dio kapitaliziranih sredstava isplatit će se u cijelosti zakonskim nasljednicima (Raiffeisen MOD).

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
25. rujan 2023 07:05