Vrijedna investicija

Gradi se moderan Tehničko-logistički centar Zagreb na području Ranžirnog kolodvora u Zagrebu

Na jednom mjestu grupirat će se sve tehnološke aktivnosti potrebne za organizaciju putničkog prijevoza

HZPP za advetorijal 1

 HZPP/

HŽ Putnički prijevoz danas pruža uslugu željezničkoga putničkog prijevoza na 33 relacije, a u voznom redu 2023/2024. vozi 778 vlakova, od čega 734 u unutarnjem i 44 u međunarodnom prijevozu. Za organizaciju željezničkoga putničkog prijevoza u unutarnjem i međunarodnom prometu u voznom redu 2023/2024. HŽ Putnički prijevoz koristi 191 vučno vozilo i 123 putnička vagona.

HŽPP danas u prometu ima 59 novih niskopodnih vlakova. Do kraja 2027. u promet će biti pušteno još 25 novih vlakova od kojih će dio imati alternativni pogon. Ugovorena je proizvodnja još 2 elektromotorna vlaka, 7 dizel-električnih motornih vlakova i 2 baterijska vlaka, a tijekom 2024. bit će provedeni otvoreni postupci javne nabave za 6 elektrodizelskih motornih vlakova koji će voziti na relaciji Zagreb – Split – Zagreb te 8 vlakova na alternativni pogon, odnosno četiri baterijska i četiri elektrobaterijska vlaka. Kako bi ostvario ukupni planirani učinak nabave novih vlakova, HŽPP je pokrenuo projekt Tehničko-logističkog centra Zagreb (TLC) čijom će se izgradnjom smanjiti troškovi organizacije putničkog prijevoza i omogućiti kvalitetno održavanje, namirivanje te čišćenje i pranje vlakova, putničkih vagona i lokomotiva.

Danas je održavanje vučnih vozila organizirano na više lokacija, odnosno teritorijalno je podijeljeno na regionalne centre i radionice koji se nalaze u Zagreb Glavnom kolodvoru, Zagreb Ranžirnom kolodvoru, Osijeku, Vinkovcima, Varaždinu, Karlovcu, Ogulinu, Kninu, Solinu, Rijeci i Puli. Na području Zagreba održava se više od 70 % vučnih vozila HŽPP-a. Garažiranje željezničkih vozila i priprema za promet obavljaju se u neadekvatnim uvjetima. Velik dio navedenih lokacija nema osigurane, ograđene i natkrivene prostore, a u njima nije adekvatno riješen problem vandalizma. Uz to nedovoljna je izgrađenost propisanih stabilnih priključaka s izvorom napajanja, što predstavlja problem kod ekstremnih vremenskih uvjeta. Također na lokacijama koje se trenutačno koriste nema dovoljno mjesta za garažiranje, održavanje i tokarenje kotača svih željezničkih vozila i održavanje putničkih vagona.

image

Ranzirni kolodvor -Google maps

GOOGLE MAPS/

Dislociranost i nedovoljna izgrađenost kapaciteta za održavanje, čišćenje i garažiranje vozila povećavaju troškove organizacije željezničkoga putničkog prijevoza i potrošnju energije te negativno utječu na okoliš.

Kako bi se cijeli navedeni proces unaprijedio, modernizirao i proširio, HŽPP je putem zajma Europske investicijske banke osigurao financijska sredstva za novi Tehničko-logistički centar Zagreb. TLC će biti smješten na području Ranžirnog kolodvora u Zagrebu, a u njega će se uložiti oko 60 milijuna eura. Za lokaciju je odabran Zagreb Ranžirni kolodvor kako bi se prometno-tehnološke aktivnosti obavljale uz što manje operativne troškove smanjenjem vremena manipulacije, troškova zakupa trasa za prevoženje voznih sredstava do i od mjesta održavanja, troškova energije i angažiranosti strojnog i ostalog osoblja.

Hale i kolosijeci

U TLC-u će se grupirati sve tehnološke aktivnosti potrebne za organizaciju putničkog prijevoza. Uz osnovno, preventivno i korektivno održavanje, na novoj lokaciji bit će osiguran prostor za redovne popravke najviše razine lokomotiva, motornih vlakova i putničkih vagona sa svim pratećim objektima - halama, specijaliziranim radionicama za popravke, dizalicama, komorama za pjeskarenje i bojanje. U sklopu TLC-a sagradit će se i automatska praonica za vanjsko pranje motornih vlakova, lokomotiva i putničkih vagona.

Postojeće hale na području Zagreb Ranžirnog kolodvora produljit će se i natkriti, a izgradit će se i dodatne hale. Elektrificirat će se prolazni kolosijeci i kolosijeci za garažiranje, osigurati skladišni prostor i radni prostor za osoblje. Uz to preuredit će se i prilagoditi kanali za pregled vozila odozdo i sagraditi fiksne čelične platforme za pristup krovnoj opremi vlakova.

Osnovne aktivnosti u tehnološkom procesu TLC-a obuhvaćaju tehnički pregled u dolasku, pregled na kanalu radi utvrđivanja mogućih kvarova i potrebe za izvrštavanjem pojedinih vozila iz prometa, temeljno ili manje čišćenje s pražnjenjem zatvorenih fekalnih spremnika, namira vodom i sanitarnim materijalom, skidanje grafita, redovno i izvanredno održavanje vagona, servisne preglede lokomotiva, kontrolne i servisne preglede motornih vlakova, predgrijavanje/prethlađivanje vagona i vlakova, punjenje baterija, proba kočenja stabilnim postrojenjem ili voznom lokomotivom, primopredaja vlaka te garažiranje i otpremu elektromotornih vlakova.

image

HZPP za advetorijal

HZPP/

Izmjena voznog parka

Izgradnja TLC-a od velike je važnosti za cjelokupnu organizaciju željezničkoga putničkog prijevoza u Republici Hrvatskoj te gradsko-prigradskog putničkog prometa na širem području Grada Zagreba jer je Zagreb Glavni kolodvor ishodišno-ciljna točka najvećega broja putničkih vlakova.

Kapaciteti TLC-a bit će projektirani tako da mogu prihvatiti porast prometa koji se temelji na činjenici modernizacije željezničke infrastrukture kojom će se osigurati veća brzina putovanja, a time i uvođenja većeg broja vlakova u cilju još masovnijeg željezničkog putničkog prometa koji je ujedno ekološki najprihvatljiviji i energetski najučinkovitiji vid prometa.

Postupnom modernizacijom, odnosno izmjenom strukture voznog parka putnički prijevoz obavljat će se uglavnom motornim vlakovima. Takav oblik prijevoza karakteriziraju manji eksploatacijski troškovi te je energetski učinkovitiji i ekološki prihvatljiviji u odnosu na prijevoz konvencionalnim vlakovima s lokomotivskom vučom.

Potaknuti održivi prijevoz

Učinkovitom organizacijom procesa održavanja željezničkih vozila povećat se sigurnost, pouzdanost i raspoloživost prijevoznih kapaciteta, a smanjiti operativni troškovi organizacije željezničkoga putničkog prijevoza.

Modernizacija željezničkog sustava koja uz obnovu željezničke infrastrukture i nabavu novih vlakova, obuhvaća i izgradnju Tehničko-logističkog centra velikim dijelom sufinancira se iz europskih fondova i zajma Europske investicijske banke u sklopu projekta Revitalizacija željezničkog sustava Republike Hrvatske. Time se osigurava povoljno dugoročno financiranje kojim će se potaknuti održivi prijevoz i prelazak s cestovnog na željeznički promet čime će se znatno poboljšati kvaliteta usluge, a istovremeno smanjiti prometna zagušenost, onečišćenja zraka i emisije stakleničkih plinova.

Sadržaj nastao u suradnji s HŽPP-om

Želite li dopuniti temu ili prijaviti pogrešku u tekstu?
Linker
24. travanj 2024 12:50