Produljeni rokovi

Važna vijest za poduzetnike: Rok za predaju izvješća produljen, 'oprošten' i jedan namet

AUTOR:

  • Vedran Marjanović

OBJAVLJENO:

11.4.2020. u 14:48

AUTOR:

  • Vedran Marjanović

OBJAVLJENO:

11.4.2020. u 14:48

Ministar financija Zdravko Marić objavio je pravilnik o rokovima predaje financijskih izvješća i računovodstvene dokumentacije kojim je zbog epidemije koronavirusa tvrtkama produljio zakonom utvrđene rokove predaje spomenutih izvješća i dokumentacije za 2019.

Tako je srednjim i velikim tvrtkama te poduzetnicima od javnog interesa spomenuti pravilnik omogućio da financijska izvješća za prošlu godine Financijskoj agenciji dostave do 31. kolovoza ove godine, dva mjeseca dulje od prvotnog roka. Ista mjera i rokovi primijenjeni su i prema malim i mikro tvrtkama te podružnicama, kojima je za dva mjeseca produljen i rok za podnošenje revizorskih izvješća. Neaktivnim poduzetnicima također je produljen rok za podnošenje izjave o neaktivnosti, s prvotnog 30. travnja na 30. lipnja ove godine.

Pravilnikom je svim poduzetnicima pomjeren i rok za prijavu poreza na dobit te izvješća u skladu s oporezivanjem dobiti Poreznoj upravi s 30. travnja na 30. lipnja ove godine.

Svim trgovačkim društvima koja su obveznici poreza na dobit produljen je na 30. lipnja i rok za dostavljanje podataka Financijskoj agenciji o bilanci i izvještajima o sveobuhvatnoj dobiti.

Inicijativa poduzetnika za pomicanjem rokova predaje spomenutih izvješća i dokumentacije Fini i Poreznoj upravi zbog blokade dobrog dijela gospodarstva radi zaštite od širenja koronavirusa krenula je sredinom ožujka, no prethodno je trebalo, među ostalim, izmijeniti Zakon o računovodstvu kojim bi se ministru financija dalo ovlast da pravilnikom mijenja zakonske rokove.

Izašavši u susret spomenutim zahtjevima za produljenjem rokova dostavljanja financijskih izvješća Fini i Poreznoj upravi, Ministarstvo financija napravilo je, kako navodi u obrazloženju izmjena Zakona o računovodstvu, dodatak ustupak uvevši trajnu mjeru ukidanja obveze plaćanja naknade Financijskoj agenciji za objavu godišnjih financijskih izvještaja.

Procjenjuje se kako je trenutačno većina računovođa fokusirana na brojne analize vezane uz likvidnost poduzeća kao i na izrade obrazaca za sufinanciranje troškova minimalne plaće te odgode poreznih davanja. U takvoj situaciji, fokus na financijske izvještaje svakako nije primaran, stoga će produljenje rokova za njihovo dostavljanje svima dobro doći.