Business Outlook 2020.

U tri kvartala Grupa KONČAR ugovorila poslove vrijedne više od 2,1 milijardu kuna

AUTOR:

  • Novac.hr

OBJAVLJENO:

13.12.2019. u 14:48

AUTOR:

  • Novac.hr

OBJAVLJENO:

13.12.2019. u 14:48

Zagreb, 161214.
Tvornica vlakova Koncar - Elektricna vozila.
Predsjednik Vlade Zoran Milanovic posjetio je tvrtku Koncar - Elektricna vozila d.d., gdje se sastao s predstavnicima uprava Koncara d.d., Koncar - Elektricna vozila te HZ Putnicki prijevoz, a potom je obisao proizvodne pogone.
Foto: Davor Pongracic / CROPIX
Davor Pongračić / Hanza Media

Pogon Grupe Končar

O uspješnosti Grupe KONČAR, koja ima reference u više od 100 zemalja svijeta, već dugi niz godina svjedoče i sve bolji poslovni rezultati koji su se nastavili i ove godine. U prvih devet mjeseci društva Grupe KONČAR, koju danas čine matična KONČAR - Elektroindustrija te 14 ovisnih i dva pridružena društva, ostvarila su konsolidirane prihode od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 1.868,6 milijuna kuna, što je 7,2 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine. U ukupnim prihodima udio izvoza je za prva tri kvartala 2019. godine iznosio 62 posto, dok je najveći izvoz ostvaren na tržištima Njemačke, Švedske, Austrije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Mađarske. Osim toga, u istom tom razdoblju društva Grupe KONČAR ugovorila su nove poslove vrijedne više od 2,1 milijarde kuna. Uz  novougovorene poslovne suradnje, ukupno stanje svih ugovorenih poslova na kraju rujna ove godine prelazi iznos od 3,4 milijarde kuna, što je čak 8 posto više u odnosu na stanje na početku godine. Tim uspjehom je KONČAR, koji u najvećem dijelu svoje proizvode izvozi na tržišta Europske unije, osigurao da će i u idućoj godini nastaviti s uspješnim poslovanjem. Kao veliki izvoznik, ali i tržišni lider u određenim područjima, KONČAR ima više od 400 domaćih tvrtki dobavljača, što ovu tvrtku čini najvećim centrom malog i srednjeg poduzetništva u Hrvatskoj. Tako i te tvrtke pojedinačno postaju konkurentne na zahtjevnom tržištu EU-a.

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Istraživanje, razvoj, ali i inovacije neki su od najvažnijih čimbenika konkurentnosti svake tvrtke, pa tako i KONČARA. Vodeći se time, kontinuirano ulaganje u primijenjenu znanost i tehnologiju, ali i u daljnji razvoj i povećanje proizvodnje u skladu sa zahtjevima globalnog tržišta glavna je strategija KONČARA. Da uistinu idu u korak sa svjetskim tehnološkim trendovima, pokazuje i činjenica da, osim proizvoda za postrojenja za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije,  isporučuju i digitalne sustave i rješenja.

PIONIR KIBERNETIČKE SIGURNOSTI

U Hrvatskoj je prošle godine na snagu stupio Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga, čime je u hrvatsko zakonodavstvo implementirana Direktiva Europske unije iz 2016. godine. Ona govori o mjerama za visoku zajedničku razinu sigurnosti mrežnih i informacijskih sustava, od posebne važnosti za odvijanje ključnih društvenih i gospodarskih aktivnosti, a koje, između ostalog, uključuje i područje energetike.  KONČAR prati trendove vezane uz upravljanje i sigurnost digitalnih sustava i proizvoda, a prvi sustav na svijetu certificiran za kibernetičku sigurnost kritične infrastrukture upravo je KONČAREVA platforma  PROZA NET.  Riječ je o suvremenom sustavu za nadzor i upravljanje postrojenjima u području elektroenergetike, plina i nafte, industrije te transporta i vodoprivrede. Ta platforma u potpunosti je razvijena u KONČARU  i rezultat je 40-godišnjeg iskustva u razvoju softverskih rješenja. Koliko je ovaj projekt  značajan, svjedoči i potvrda svjetski priznate kuće za certifikaciju TÜV NORD, čiji su predstavnici KONČAREVOJ platformi za digitalizaciju automatiziranih elektroenergetskih sustava uručili certifikat za usklađenost s međunarodno priznatim industrijskim standardom IEC 62443-2-4. Kibernetički sigurna elektroenergetska mreža preduvjet je automatizacije i napretka budućih „naprednih“ gradova, a platforma PROZA NET omogućuje stvaranje novih digitalnih rješenja za ubrzan razvoj napredne elektroenergetske mreže (Smart Grid).

ONE-STOP TESTING PRISTUP

 Tražeći suvremen i učinkovit pristup tržištu, KONČAR – Institut za elektrotehniku osnovao je Laboratorijski centar (LC) koji je nastao zbog potreba društava, ali i hrvatskog gospodarstva te kao odgovor na zahtjeve globalnog tržišta. Novi Laboratorijski centar  LC svoj rad temelji na 70-godišnjem iskustvu, kompetencijama stručnjaka, kvaliteti, brzini te suvremenoj ispitnoj i mjernoj opremi.

U skladu sa zahtjevima međunarodnih normi pojedinačnih laboratorija, LC danas omogućava brojne usluge ispitivanja proizvoda na jednome mjestu, tzv. one-stop testing pristup. LC sačinjava osam laboratorija osposobljenih za provođenje brojnih metoda ispitivanja i umjeravanja u područjima: visokonaponska i niskonaponska energetska oprema; svojstava materijala; utjecaj okoliša; elektromagnetska kompatibilnost; električna sigurnost; radijska oprema; plinski uređaji; izvori elektromagnetskih polja; niskonaponske električne instalacije i sustavi zaštite od munja; akustika (buka) te ispitivanje fizikalno-kemijskih svojstava materijala. Početkom 2019. godine LC je uspješno je proveo akreditaciju prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017, čime je potvrđena neovisnost i stručnost u pružanju laboratorijskih i terenskih usluga ispitivanja. Osim u poslovnom segmentu, u KONČARU također nastoje u gospodarskim i akademskim krugovima  osvijestiti činjenicu da bez ispitivanja i certificiranja nema pristupa globalnom tržištu. Isto tako, u suradnji s Državnim inspektoratom, KONČAR - Institut za elektrotehniku ima zadaću štititi i hrvatsko tržište od uvoznih proizvoda koji ne udovoljavaju europskim normama i direktivama.