Ekskluzivno otkrivamo

U posjedu smo nalaza završenog vještačenja o radu Agrokora: 'Rezultati su razorni'

AUTOR:

OBJAVLJENO:

29.6.2019. u 20:02

AUTOR:

OBJAVLJENO:

29.6.2019. u 20:02

CROPIX

Jutarnji list dobio je uvid u materijal ključan za rasplet afere Agrokor: forenzično financijsko vještačenje poslovanja Agrokor koncerna od 2006. do 2016. godine. Vještačenje o devet ključnih točaka poslovanja, uključujući i transakcije između Agrokora i Ivice Todorića, od revizorske kuće KPMG naručilo je Državno odvjetništvo.

Rezultati vještačenja su razorni. U općoj uvodnoj ocjeni glavni vještak Ismet Kamal navodi kako je otkrio nepravilnosti u tim transakcijama koje su 'negativno utjecale na interese ostalih interesnih skupina koje primano čine vjerovnici (financijski vjerovnici i dobavljači), ali i manjinski dioničari i zaposlenici'.

Vještačenje je ustanovilo kako je 'Agrokor koristio neprikladne računovodstvene politike koje nisu bile u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja', te se ističe kako su te 'aktivnosti' bile 'kompleksne, pretjerane i neprekidno korištene tijekom više godina'.

- Prema mom mišljenju ovo je bio način funkcioniranja inteligentnog sistema koji je za posljedicu imao postizanje željenog rezultata financijskog izvještavanja, te se jednostavno ne može pripisati računovodstvenoj pogrešci - jedna je od najvažnijih rečenica u ovom dokumentu od 533 stranice, i također jedna od rijetkih u kojima Kamal vrijednosno ocjenjuje te 'aktivnosti'.

Jutarnji će u idućim danima objavljivati ključne nalaze iz ovog iznimno važnog dokumenta, a ovo je sažetak ključnih točaka:

1. Novac i novčani ekvivalenti

krivo prikazivanje 2 milijarde kuna kao novčane imovine u razdoblju 2009-2015.

2. Računovodstveni tretman ovisnih i pridruženih društava

Zbog nedopuštenog načina priznavanja ulaganja u povezana društva (npr. Jamnica) Agrokor je prikrivao da je svake godine od 2006-2015 (osim 2014) poslovao s gubitkom.

3. Dividende

Agrokorove obveze prema Ivici Todoriću za dividende podmirene u novcu ili prebijanjem, te su u 2014. i 2015. nepodmirene obveze za dividende „netočno prenesene na kapital na kraju godine, te potom prenesene natrag u obveze na početku sljedeće poslovne godine“

4. Troškovi Inicijalne javne ponude Agrokora

Krivim prikazivanjem IPO troškova prikriveni su troškovi i obaveze u iznosu od 2.3 milijarde kuna, dok zbog te „metode“ nije bilo prikazano ni oko tri milijarde kuna obveza prema bankama.

5. Mjenice

Prikazivanje financijskih mjenica kao mjenica izdanih za robu i usluge: u 2015. je ukupno pogrešno klasificiranih mjenica bilo u iznosu od 550 milijuna kuna

6. Transakcije s EBRD-om

Reotkup dionica Agrokora od EBRD-a: kupio ih je Ivica Todorić, a ovdje se dokazuje da je kroz kompleksnu mrežu ugovora preuzimanje osam dionica za 100 milijuna eura financirao Agrokor

7. Transakcije s društvom Adris grupa

oko 1,3 milijarde kuna financijskih obveza prema Adrisu prikazano kao kapital koncerna, za što nije bilo osnove.

8. Transakcije s društvom Investco

Da bi od Agrokora kupio Kulmerove dvore za 30 milijuna eura, Todorić je 2005. digao kredit od 24 milijuna eura od Hypo banke i šest milijuna eura zajma od Agrokora. U naknadnim refinanciranjima i prijebojima ispostavilo se da je „Agrokor preuzeo dug Ivice Todorića prema banci“, te da je i zajam koji je Agrokor dao Todoriću podmiren u kolopletu odnosa s Investcom, društvom za poslovanje vrijednosnim papirima koje je Agrokor stekao 2008., a predsjedniku uprave Investcom prodao za 135 milijuna kuna u 2012. (što nije zabilježeno u poslovnim knigama).

9. Privatni troškovi (u Agrokoru i Agrokor Zugu) - M1

I ovdje bila zloupotrebljavana metoda prijelaznih konta, a utvrđeno je da je privatne troškove podmirivao Agrokor i Agrokor Zug. Od 2011. do 2014. Agrokor je proknjižio šest tisuća transakcija ukupnom iznosu od 45,6 milijuna kuna na temelju ulaznih računovodstvenih dokumenata označenih s M1, što je bila oznaka koju su zaposlenici u računovodstvu Agrokora koristili za označavanje privatnih troškova Ivice Todorića i članova njegove obitelji“, precizira Kebal u izvješću.

Tome treba pridružiti još deset milijuna privatnih troškova koji nisu bili knjiženi kao M1. „Napominjem da, koliko sam uspio uočiti, niti jedan od ranije navedenih troškova u ukupnom iznosu od 55,6 milijuna kuna nije bio prikazan u financijskim izvješćima (nego na prijelaznim kontima - op.a.) kao potraživanje od Ivice Todorića; niti ih je on izričito podmirio, niti je Agrokor obračunao porez na plaću u naravi Ivice Todorića“, naglašava se u izvješću.