Ublažavanje posljedica

PBZ predstavila mjere za pomoć građanima i poduzećima

AUTOR:

  • Novac.hr

OBJAVLJENO:

1.4.2020. u 17:42

AUTOR:

  • Novac.hr

OBJAVLJENO:

1.4.2020. u 17:42

Zagreb, 050514.
Radnicka ulica.
PBZ grupa.
Foto: Ranko Suvar / CROPIX
Ranko Šuvar / CROPIX

Zgrada PBZ-a u zagrebačkoj Radničkoj ulici

Privredna banka Zagreb (PBZ) objavila je u srijedu mjere za pomoć klijentima, građanima i poslovnim subjketima, čiji su prihodi i poslovanje pogođeni pandemijom koronavirusa, a koje uključuju odgodu plaćanja kreditnih obveza na razdoblje od minimalno tri mjeseca.

U svrhu ublažavanja posljedica izazvanih COVID-19 pandemijom, PBZ će omogućiti odgodu plaćanja svim korisnicima kredita kod kojih je došlo do pogoršanja financijske situacije smanjenjem ili potpunim gubitkom prihoda. Ova mjera za građane/potrošače podrazumijeva odgodu plaćanja glavnice kredita i pripadajućih kamata po kreditima u redovnoj otplati, na razdoblju od tri mjeseca, uz mogućnost produljenja za dodatna tri mjeseca.

Kako je u ovim okolnostima socijalno distanciranje i sigurnost klijenata od osobite važnosti, Banka je osigurala mogućnost podnošenja zahtjeva za odgodom plaćanja putem sredstva daljinske komunikacije.

Na stranici www.pbz.hr korisnik kredita moći će podnijeti zahtjev u svega nekoliko jednostavnih koraka.

Banka će, ovisno o preporukama nadležnih državnih tijela, osigurati podnošenje zahtjeva i u poslovnicama.

Zahtjevi za odgodom plaćanja zaprimat će se u razdoblju od 15. travnja do 31. svibnja 2020. godine.

Korisnicima kredita koji namjeravaju podnijeti zahtjev za navedenu mjeru, preporučuje se prethodno pripremiti dokumentaciju kojom se dokazuje pogoršanje financijske situacije uzrokovane pandemijom (npr. odluku o otkazu, potvrdu poslodavca o smanjenju primanja i sl.) u svrhu brze realizacije zahtjeva.

Pored navedene odgode plaćanja po kreditima, Banka je omogućila korisnicima prekoračenja po tekućem računu zadržavanje postojeće visine prekoračenja neovisno o promjeni u primanjima. Klijenti će o visini prekoračenja biti obaviješteni putem svojih redovnih mjesečnih izvoda u narednom razdoblju.

Također, preporučuje se korisnicima kredita kod kojih nije došlo do pogoršanja financijskog položaja i imaju redovite prihode da i nadalje nastave izvršavati svoje financijske obveze sukladno ugovorima i otplatnim planovima.

Mjere za poslovne subjekte

PBZ je omogućio online predaju Zahtjeva za moratorij obveza po kreditu pravnim osobama i obrtnicima.

Privredna banka Zagreb donijela je prvi paket financijskih mjera kako bi osigurali pomoć za poslovanje pravnih osoba i obrtnika, pogođenih ekonomskim posljedicama zbog  COVID-19 pandemije (Mjera 1 – moratorij).

Privredna banka Zagreb je implementirala Mjeru 1 za pravne osobe i obrtnike kroz mogućnost odgode plaćanja kreditnih obveza (kamate i glavnice), u periodu od tri mjeseca i šest mjeseci, ovisno o vrsti proizvoda.

U periodu moratorija kreditne obveze, kamata se obračunava, ali se ne naplaćuje. Obračunata kamata dospijeva jednokratno nakon isteka perioda moratorija. Ugovorena kamatna stopa se ne mijenja. Banka ne naplaćuje naknadu za obradu zahtjeva za moratorij.

U ovom trenutku, kako naglašavaju iz PBZ-a, od posebne je važnosti zaštita klijenata i djelatnika,  stoga je proces predaje Zahtjeva za moratorij u potpunosti podržan online kanalima komunikacije.

Za ostale mjere klijenti će biti uskoro obavješteni.

Sve dodatne informacije klijenti mogu dobiti od svog menadžera za odnose s klijentima, na web stranici Banke, te pozivom na besplatan broj telefona 0800 729 266 ili putem email-a: [email protected]