Veliki intervju

Mario Musa: 'Hrvati su u 2019. potrošili 1,3 milijarde kuna na igre na sreću i klađenje'

AUTOR:

  • Vedran Marjanović

OBJAVLJENO:

3.1.2020. u 15:53

AUTOR:

  • Vedran Marjanović

OBJAVLJENO:

3.1.2020. u 15:53

Željko Sop / Krasnodar Peršun / Hanza Media

Poslovnica HL-a i Mario Musa

Prošla godina na tržištu igara na sreću, koje ‘teži’ oko milijardu eura, prošla je u znaku udara Porezne uprave na inozemne internetske kladionice koje godinama ilegalno posluju u Hrvatskoj.

Kako su se blokade ilegalnih kladionica odrazile na tržište igara na sreću, kao i na poslovanje same Hrvatske Lutrije, jedna je od tema razgovora s predsjednikom Uprave HL-a Marijom Musom. Prvi čovjek HL-a govori i o privremenim rezultatima tvrtke za prošlu godinu i novinama u ponudi Lutrije igračima.

Kakav je efekt na tržište imalo to što je država uvela reda među web-priređivače igara na sreću?

- Svi legalni priređivači igara na sreću u državi - a to su svi oni koji su propisno registrirani i plaćaju sve naknade, poreze i doprinose - uplate godišnje u državni proračun iznos veći od milijardu kuna.

Osim takvih priređivača, na tržištu su prisutni i oni koji izbjegavaju zakonske propise, koji uopće nisu registrirani u RH niti uplaćuju bilo kakve iznose u državni proračun. Prema procjenama The European Gaming and Betting Association (EGBA), udio sivog tržišta u Hrvatskoj iznosi 38 posto, što je gotovo 2 milijarde kuna, koje odlaze globalnim online kladionicama koje nemaju licencu za rad u RH, ali zaprimaju uplate hrvatskih igrača.

Problem je prošle godine aktualiziran i evidentan je pozitivan pomak mjera koje je poduzela Porezna uprava blokiranjem nelegalnih priređivača. Podrška regulatora izuzetno je važna za nastavak dosadašnjeg pozitivnog kontinuiteta poslovanja. Stoga pozdravljamo mjere Ministarstva financija, koje je tijekom ove godine pokrenulo inicijalne aktivnosti kako bi se onemogućio rad ilegalnim priređivačima.

Je li ilegalno klađenje iskorijenjeno ili se i dalje može organizirati?

- Kako bi se postigli rezultati, potrebno je proširiti opseg mjera dodatnim izmjenama poreznih zakona vezanih uz priređivanje igara na sreću, striktno provoditi odredbe o zabrani oglašavanja ilegalnih priređivača te zabraniti bankama transakcije s takvim priređivačima. Naime, samo blokada IP adresa neće riješiti problem, stoga smo predlagali da se, uz zabranu pristupa svim javnim IP adresama ilegalnih priređivača, pristup zabrani i za desktop, mobilni internet te native mobilne aplikacije te da se zaustavi njihovo oglašavanje i onemoguće isplate dobitaka igračima.

U 2018. ostvarena dobit Hrvatske Lutrije prebacila je plan za 38 posto. Imate li već preliminarne pokazatelje o poslovanju u 2019.?

- Pretprošla je godina za Hrvatsku Lutriju bila iznimno uspješna godina, a dosadašnji rezultati pokazuju kako se i u 2019. nastavlja trend rasta. Kontinuitet uspješnog poslovanja rezultat je snažnih prodajno-marketinških aktivnosti, širenja mreže distribucije i rada odnosno doprinosa svih zaposlenika. Rezultati za prvih jedanaest mjeseci pokazuju kako će 2019. godina biti rekordna i nadmašiti rezultate iz 2018. godine.

U skladu s planiranim prometima i prihodima očekuje se povećanje ukupnog prometa od igara od 6,8 posto u odnosu na 2018. Rast prometa u Lutrijskim igrama na razini je od 8,1 posto, a u igrama klađenja pet posto. Sukladno rastu prometa i ukupni prihodi od prodaje bit će veći u odnosu na godinu ranije za 4,8 posto. Povećanje u segmentu igara na sreću na automatima od 31,8 posto odnosno 10,4 milijuna kuna, u najvećoj je mjeri vezano za otvaranje dvaju novih automat klubova u drugoj polovici 2018. dok je u segmentu igara u casinima za rast od 5,9 posto ili 5,9 milijuna kuna najveći doprinos dao iCasino. Sve će to u konačnici, prema našim procjenama, rezultirati povećanjem neto dobiti za 3 posto u odnosu na 2018. godinu na razinu od 53,5 milijuna kuna.

Koji su najbitniji poslovni trendovi na tržištu igara na sreću u prošloj godini? Je li sportsko klađenje i dalje najzastupljenije, koje vrste igara na sreću bilježe najveći rast uplata ili prometa?

- Hrvatska Lutrija ima isključivo pravo priređivanja lutrijskih igara, dok pravo priređivanja igara iz preostale tri skupine igara ima veći broj tvrtki i tržište je izuzetno konkurentno.

Glavni konkurenti na tržištu igara klađenja, igara u casinima i igara na sreću na automatima respektabilne su tvrtke, uglavnom u vlasništvu inozemnih investitora. Tržišni trendovi i navike igrača mijenjaju se jako brzo, pa priređivači igara na sreću moraju biti iznimno fleksibilni i brzi u prilagodbi novonastalim tržišnim uvjetima.

S obzirom na velike promjene na tržištu igara na sreću, prisutan je trend sve većeg igranja “online”, kroz internetske komunikacijske kanale. Gotovo 55 posto prometa na tržištu klađenja čine online kanali, koji rastu po stopi od dva do tri posto godišnje nauštrb uplatnih mjesta koja danas sudjeluju s oko 27 posto prometa dok na samoposlužne terminale otpada 18 posto.

Promet ukupnog klađenja na domaćem tržištu posljednjih je godina na razini od pet milijardi kuna počev od 2015., kad je uveden porez na sve dobitke. Procjenjujemo da će za prošlu godinu promet ukupnog klađenja biti nešto veći, oko 5,5 milijardi kuna. Rekordni promet klađenja ostvaren je 2014., kad je iznosio 5,8 milijardi kuna, a 2015., po uvođenju poreza, pao je na 4,9 mlrd.

Promet igara klađenja u Hrvatskoj Lutriji u 2019. godini ostvario je rast od 5,7 posto i nalazi se na razini od 500 milijuna kuna, što je rezultat ulaganja u marketing, rasta tržišta, ali i bogatstva sportskih događaja.

Priređivanjem lutrijskih igara i igara klađenja, u prvih 11 mjeseci 2019. ostvareni su prometi u iznosu od 1,2 milijarde kuna, što je u odnosu na isto razdoblje 2018. godine više za 7,1 posto. Kumulativni promet lutrijskih igara bilježi povećanje za 7,4 posto odnosno 49 milijuna kuna više u odnosu na isto razdoblje 2018. Ukupan promet bit će na razini od 1,3 milijarde kuna, što je rast od 6,8 posto u odnosu na 2018. godinu.

Kakve trendove u kraćem ili duljem roku očekujete na tržištu igara na sreću?

- Ono što je dodatno utjecalo na rezultate poslovanja Hrvatske Lutrije jesu i mjere Vlade RH koje su dovele do gospodarskog rasta te rasta standarda građana. Naime, s rastom standarda raste i potrošnja općenito, pa tako i za igre na sreću.

Kao mnoge druge kompanije, i Hrvatska Lutrija suočava se s velikim promjenama na tržištu. Sukladno tim promjenama redefinirali smo viziju, misiju i organizacijske vrijednosti te definirali i usvojili strategiju razvoja 2018. - 2022.

U skladu s njom pokrenuti su strateški projekti kao što su nova platforma za igre, reorganizacija poslovanja, fokus na inovacije usmjerene prema novim tržišnim segmentima te promjena kompletnog vizualnog identiteta.

Sa 1. siječnja na snagu je stupila nova mini porezna reforma. Kakve će to imati posljedice po priređivače igara na sreću?

- S obzirom da se postojeći Zakon o igrama na sreću nije mijenjao, porezna reforma koja je stupila na snagu nema značajniji utjecaj na samu djelatnost priređivanja igara na sreću.

Kao odgovorni poslodavac te vodeći računa da društvena odgovornost prije svega uključuje i brigu za zaposlenike, Hrvatska Lutrija je iskoristila porezne promjene koje su u primjeni od 2019. i koje se odnose na dodatne isplate neoporezivih primitaka zaposlenika. Tu moram posebno izdvojiti povećanje iznosa neoporezivog primitka potpore za rođenje djeteta na maksimalni iznos od 10.000 kuna te isplata neoporezivih primitaka zaposlenicima do iznosa od 5000 kuna godišnje.

Nova mini porezna reforma donosi porezna rasterećenja za mlade do 25 odnosno 30 godina, a kako posljednjih godina kontinuirano radimo na pomlađivanju kadra, vjerujemo da će ova mjera uvelike pomoći u našim nastojanjima za ostvarenje toga.

Kontinuirano poboljšavamo uvjete rada svih zaposlenika poput uplate štednje u 3. mirovinski stup, program godišnjih stimulacija i bonusa, povećanje stimulacija za prodavače, plaćeni dopust za roditelje djece koja kreću u prvi razred osnovne škole, poticanje korporativnog volontiranja.                                                                                                                                                                                   

Što pokazuju trendovi u troškovima poslovanja tvrtke posljednjih godina?

- Od priređivanja igara na sreću kroz razne naknade, poreze i doprinose najveću korist ima državni proračun. Samo Hrvatska Lutrija će temeljem poslovanja u 2019. u državni proračun uplatiti više od 306 milijuna kuna, a isto čine i ostali priređivači igara na sreću.Uz uspješne rezultate, naš fokus poslovanja usmjeren je i na društveno odgovornu ulogu Hrvatske Lutrije. Tijekom dosadašnjeg rada za društveno korisne aktivnosti osigurali smo više od 2,6 milijardi kuna.

Segment društveno odgovornog poslovanja uključuje i odgovorno pirerđivanje igara u kojem je Hrvatska Lutrija daleko iznad konkurenata.

U državnom proračunu smo za društveno korisne djelatnosti osigurali 100 milijuna kuna

Vlada je na posljednjoj sjednici u 2018. usvojila uredbu o utvrđivanju korisnika i načinu raspodjele prihoda od igara na sreću za 2020. Donosi li ta uredba novine u odnosu na dosadašnju praksu raspodjele novca?

- Dio sredstava Hrvatske Lutrije i sredstava drugih priređivača igara na sreću u državnom proračunu raspoređuju se temeljem te Uredbe. I dalje se raspodjelom dijela prihoda od igara na sreću utvrđuje izdvajanje za organizacije koje promiču razvoj sporta, pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti, koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću, problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom, koje se bave tehničkom kulturom, kulturom, izvaninstitucionalnom naobrazbom i odgojem djece i mladih te koje pridonose razvoju civilnog društva.

Novosti u uredbi se odnose na izmjene postotka prihoda od igara koje se izdvajaju u pojedinim kategorijama pa su tako povećana sredstva za razvoj sporta, za borbu protiv svih oblika ovisnosti, kulturu te izvaninstitucionalnu naobrazbu i odgoj djece i mladih. Za prvih jedanaest mjeseci 2019. godine uplatili smo u državni proračun 100 milijuna kuna ili 50 posto ukupnih sredstava s osnova naknada za priređivanje igara na sreću kao i 50 posto ostvarene dobiti Hrvatske Lutrije, što je čak petina ukupnih sredstava namijenjenih za te svrhe.

Osim tih izdvajanja, Hrvatska Lutrija kontinuirano podržava projekte od šireg društvenog značenja kroz sponzorstva najznačajnijih kulturnih, umjetničkih, sportskih i humanitarnih događaja, kao što su Sinjska alka, Vinkovačke jeseni, Festival kajkavske popevke, Maraton lađa i mnoga druga. Također, u listopadu 2019. godine smo, u povodu proslave 15 godina Kladionice, Kliničkom bolničkom centru Split uručili donaciju u iznosu od 45 tisuća kuna.

Povremenim priređivanjem posebnih igara dio prihoda direktno izdvajamo za konkretnu humanitarnu svrhu. Primjer jedne takve je upravo završena igra brojčane lutrije “Moj prvi milijun” kojom je osigurano više od 200 tisuća kuna za onkološke bolesnike Kliničkog bolničkog centra Zagreb.

Ponosni smo na postignuća, podršku Ministarstva financija i Vlade te s optimizmom spremno očekujemo nove izazove.