Transparentnost

Europskoj uniji 'zeleno svjetlo' revizora, OLAF-u prijavljeno devet sumnji na prijevaru

AUTOR:

  • Vedran Marjanović

OBJAVLJENO:

3.1.2020. u 13:01

AUTOR:

  • Vedran Marjanović

OBJAVLJENO:

3.1.2020. u 13:01

European Commission President Jean-Claude Juncker arrives at the Europa building ahead of a European Union-Japan summit in Brussels, Belgium July 6, 2017. REUTERS/Yves Herman - RC1D6F3D3610
Yves Herman / REUTERS

Jean Claude Juncker

Objavivši nalaz nadzora računovodstva Europske unije za 2018., Europski revizorski sud ocijenio je kako prikazani podaci istinito i vjerno održavaju financijsko stanje Unije. Prema nalazu Suda, ukupni rashodi Unije u pretprošloj godini iznosili su 157 milijardi i 600 milijuna eura što predstavlja 2,2 posto budžetskih rashoda svih članica Unije i oko jedan posto BDP-a EU.

- Treću godinu zaredom izrazili smo uvjetno mišljenje o pravilnosti financijskih transakcija povezanih s računovodstvenom dokumentacijom. To je pokazatelj da u velikom dijelu rashoda EU-a za 2018. stopa pogreške nije bila značajna, kao i da takve pogreške više nisu raširene u različitim rashodovnim područjima – napominje Sud.

Uvjetno mišljenje revizora znači da se ne može dati pozitivno mišljenje, ali da uočene nepravilnosti nisu raširene. Treći mogući nalaz revizora je nepovoljno mišljenje koje ukazuje na sveprisutne probleme u računovodstvu.

Ukupna razina nepravilnosti u rashodima EU, upozorio je Sud, i dalje je unutar raspona zabilježenih u 2016. i 2017. U rashodima za pretprošlu godinu, navodi se, procijenjena je stopa pogreške od 2,6 posto, dok je u prethodnim godinama isti pokazatelj iznosio 2,4, odnosno 3,1.

Procijenjena stopa pogreške, prema pravilima Suda, nije mjerilo prijevare, neučinkovitosti ili nesvrhovitog trošenja novca, već je u pitanju procjena količine novca koja nisu trebala biti isplaćena jer nisu u potpunosti iskorištena u skladu s pravilima Unije i država članica.

Revizija je Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) prijavila devet slučajeva u kojima postoji sumnja na prijevaru. No, kako se navodi u izvješću Suda, OLAF je pokrenuo samo dvije istrage, dok je ostalih sedam prijedloga Revizije odbio što, prema istom izvoru, ne znači da te slučajeve ne istražuje neko drugo tijelo ili su već procesuirani.

Između 2010. i 2018., prema podacima Suda, OLAF je na prijedlog Europskog revizorskog suda zatražio od korisnika proračunskog novca Unije povrat 312 milijuna i 800 tisuća eura zbog utvrđenih nepravilnosti u 24 transakcije.

Revizori su Europskoj komisiji ukazali na nisku iskorištenost novca iz strukturnih i investicijskih fondova ponuđenog zemljama članicama. Podsjetivši kako strukturni i investicijski fondovi čine gotovo polovicu tekućeg višegodišnjeg financijskog okvira, Sud preporuča Komisiji da poduzme mjere kojima bi se spriječio pretjerani pritisak na platne potrebe na početku novog višegodišnjeg financijskog okvira 2021.-2027. zbog kasnog podnošenja zahtjeva iz prethodnog okvira.

- Zahvaljujući poboljšanjima svojega financijskog upravljanja, EU sada ispunjava visoke standarde odgovornosti i transparentnosti pri potrošnji javnih financijskih sredstava. Od novog sastava Komisije i država članica očekujemo da podrže napore koji su do toga doveli - komentirao je spomenuto izvješće predsjednik Suda Klaus-Heiner Lehne.

Komisiji, na čijem je čelu u prosincu prošle godine Ursula von der Leyen zamijenila Jeana Claudea Junckera, u izvješću revizora skrenuta je pozornost i na porast jamstava koja se podupiru proračunskim novcem EU. Uz navođenje podatka kako je iznos spomenutih jamstava narastao na 92 milijarde i 800 milijuna eura, revizori zaključuju kako je povećana izloženost proračuna EU riziku pozivajući Komisiju da u novom višegodišnjem financijskom okviru iznađe rješenje za taj problem.