Oporezivanje u moratoriju

Adrović otvorio 'Pandorinu kutiju' tvrdnjom da je oprost kamata dohodak vlasnicima kredita

AUTOR:

  • Vedran Marjanović

OBJAVLJENO:

21.4.2020. u 8:19

AUTOR:

  • Vedran Marjanović

OBJAVLJENO:

21.4.2020. u 8:19

Zagreb, 051217.
Ulica grada Vukovara.
U HUP-u u organizaciji Jutarnjeg lista, HUP-a i HUB-a odrzana je konferencija Razdoblje niskih kamatnih stopa.
Na fotografiji: Zdenko Adrovic.
Foto: Darko Tomas / CROPIX
CROPIX

Zdenko Adrović, predsjednik HUB-a

Ustrajući na tezi da banke moraju upisivati redovne kamate i na kredite za koje su zbog koronavirusa svojim klijentima odobrile odgodu otplate, direktor Hrvatske udruge banaka Zdenko Adrović u intervjuu za naš list upozorio je kako bi neobračunavanje kamate donijelo određene poteškoće i za same klijente banaka s moratorijem otplate kredita.

- Smatram da nije racionalno zahtijevati da banke ne obračunavaju redovne kamate jer bi ih takvo rješenje dovelo u neravnopravan položaj sa svim ostalim poduzetnicima u Hrvatskoj, a za klijente bi to značilo da ostvaruju dohodak u vidu poklona – ustvrdio je Adrović.

Ako je Adrovićeva tvrdnja o ostvarivanju dohotka vlasnika kredita po osnovi neobračunate kamate točna, to bi značilo da je takav dohodak podložan oporezivanju te da ga vlasnici kredita moraju prijaviti u svojoj godišnjoj poreznoj prijavi.

Porezni stručnjak Dražen Nimčević komentirao nam je spomenute Adrovićeve navode uz ogradu da mu nije poznata cjelina istupa direktora HUB-a.

- Povoljnije kamate pri odobravanju kredita osobama koje nisu zaposlenici subjekta koje daje kredit, smatraju se drugim dohotkom. Pod povoljnije kamate smatraju se i one koje se dodjeljuju sa kamatnom stopom ispod dva posto godišnje. U ovom slučaju, otpis kamata možemo izjednačiti s dodjelom kredita od nula posto kamata, dakle razlika između nula i dva posto iznosa kamata doista bi se smatrala drugim dohotkom i bila predmet oporezivanja – naveo nam je Nimčević.

Dio poreznih stručnjaka odbio nam je komentirati spomenutu Adrovićevu tvrdnju s obrazloženjem da im nije poznato na što direktor HUB-a točno misli, ali su nam skrenuli pozornost na dio Zakona o porezu na dohodak u kojem se primicima u naravi smatraju povoljnije kamate pri odobravanju kredita. Prema istome izvoru, kamatna stopa na zajmove fizičkim osobama ispod dva posto smatra se primitkom u naravi.

Ako bi država, u cilju održavanja egzistencije građana i tvrtki na udaru koronavirusa, donijela zakon o općem moratoriju na otplatu kredita, morala bi pristupiti i promjeni spomenutih poreznih propisa o kamatama od nula posto. Inače bi se otvorila nova 'pandorina kutija' problema za vlasnike kredita čiji su broj mjeri u stotinama tisuća građana i tvrtki.