Kontakt

CENTRALA

01/610 3100

REDAKCIJA NOVAC.HR / KONTAKT ZA ČITATELJE

Telefon: 01/610 3100
E-mail: [email protected]

ADRESA I OSNOVNI PODACI

HANZA MEDIA d.o.o., Koranska 2, 10000 Zagreb

  • MB: 0575682
  • OIB: 79517545745
  • MBS: 080091889
  • Račun u Raiffeisenbanci Austria d.d.
  • Žiro račun: HR752484008-1100401531 Raiffeisenbank Austria d.d.
  • Iznos temeljnog kapitala 141.578.500,00 kuna, uplaćen u cijelosti
  • Tel: +385 1 610 3100
  • Fax: +385 1 610 3148
  • E-mail: [email protected]
  • Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu