Prilika za mlade

Hanfa objavila natječaj za stručnu praksu za studente ekonomije, prava, matematike...

AUTOR:

  • Novac.hr

OBJAVLJENO:

13.6.2019. u 12:15

AUTOR:

  • Novac.hr

OBJAVLJENO:

13.6.2019. u 12:15

Working students., Image: 104123910, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: yes, Credit line: Profimedia, Alamy
Profimedia, Alamy

Studentica na praksi, ilustracija

Objavljen je natječaj za studentsku stručnu praksu Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa), a prijaviti se mogu studenti svih godina studija ekonomije, prava, matematike, fizike i informatike.

Studenti se mogu prijaviti do 27. lipnja, praksa će trajati najviše 20 radnih dana tijekom ljetnih mjeseci, a odrađivat će se u Sektoru za superviziju tržišta kapitala, Sektoru za superviziju fondova i investicijskih društava, Sektoru za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa, Sektoru za harmonizaciju propisa i međunarodnu suradnju, Sektoru za sistemske rizike i zaštitu potrošača, Uredu za licenciranje, Uredske sudske postupke ili Direkciji za informatičke tehnologije.

Svi praktikanti imat će svog mentora, a detalje o natječaju možete pronaći ovdje.

Uvjeti za prijavu:

  • redovni studij i status redovnog studenta
  • upisana prva ili viša godina studija čiji program odgovara poslovanju i potrebama HANFA-e (ekonomija, pravo, matematika, fizika, informatika)
  • regulirano obvezno zdravstveno osiguranje za vrijeme obavljanja prakse
  • hrvatsko državljanstvo

Kriteriji odabira:

  • redovitost školovanja (upis godine za godinom i uredno izvršavanje studentskih obaveza)
  • podudarnost programa studija s poslovanjem i potrebama HANFA-e
  • visina prosjeka ocjena

  • procjena motivacije i interesa