Nadin, 010420.
Reportaza sa autoceste A1 Zagreb Split u vrijeme ogranicnog kretanja zbog koronavirusa.
Na fotografiji: A1 kod Nadina.
Foto: Tomislav Kristo / CROPIX
CROPIX

Puste autoceste

AUTOR:

  • Novac.hr

OBJAVLJENO:

22 tra 2020 13:14 CEST

Jasenice, 010420.
Reportaza sa autoceste A1 Zagreb Split u vrijeme ogranicnog kretanja zbog koronavirusa.
Na fotografiji: Maslenicki most.
Foto: Tomislav Kristo / CROPIX
Tomislav Kristo / CROPIX
  • A1 Zagreb Split

Jasenice, 010420.
Reportaza sa autoceste A1 Zagreb Split u vrijeme ogranicnog kretanja zbog koronavirusa.
Na fotografiji: A1 nekoliko km nakon Maslenickog mosta.
Foto: Tomislav Kristo / CROPIX
CROPIX
Skradin, 010420.
Reportaza sa autoceste A1 Zagreb Split u vrijeme ogranicnog kretanja zbog koronavirusa.
Na fotografiji: most Krka kod Skradina.
Foto: Tomislav Kristo / CROPIX
CROPIX
Bosiljevo, 010420.
Reportaza sa autoceste A1 Zagreb Split u vrijeme ogranicnog kretanja zbog koronavirusa.
Na fotografiji: racvanje autoceste Bosiljevo.
Foto: Tomislav Kristo / CROPIX
CROPIX
Dugopolje, 010420.
Reportaza sa autoceste A1 Zagreb Split u vrijeme ogranicnog kretanja zbog koronavirusa.
Na fotografiji: naplatna postaja Dugopolje.
Foto: Tomislav Kristo / CROPIX
Tomislav Kristo / CROPIX
  • Naplatna postaja Dugopolje

Jasenice, 010420.
Reportaza sa autoceste A1 Zagreb Split u vrijeme ogranicnog kretanja zbog koronavirusa.
Na fotografiji: A1 prije Maslenice.
Foto: Tomislav Kristo / CROPIX
CROPIX
Jasenice, 010420.
Reportaza sa autoceste A1 Zagreb Split u vrijeme ogranicnog kretanja zbog koronavirusa.
Na fotografiji: A1 nekoliko km prije Maslenickog mosta.
Foto: Tomislav Kristo / CROPIX
CROPIX
Zagreb, 010420.
Reportaza sa autoceste A1 Zagreb Split u vrijeme ogranicnog kretanja zbog koronavirusa.
Na fotografiji: naplatne kucice Lucko.
Foto: Tomislav Kristo / CROPIX
CROPIX