Plaće dužnosnika

Tko je viceguverner HNB-a koji prima plaću daleko veću nego li premijer ili predsjednica?

AUTOR:

  • Novac.hr

OBJAVLJENO:

22.2.2019. u 13:23

AUTOR:

  • Novac.hr

OBJAVLJENO:

22.2.2019. u 13:23

HNB/Cropix

Slavko Tešija (lijevo)

Na e-mail adrese Ureda predsjednice, Vlade, ministarstava na čijem čelu se nalaze potpredsjednici Vlade, Sabora, Ustavnog suda i HNB-a, RTL je poslao upit o neto plaćama dužnosnika koje su isti primili u siječnju.

Mnogi su ostali iznenađeni što najviša primanja ne dobivaju na Pantovčaku niti na Markovu trg, nego stižu na račune čelnika jedne institucije.

Riječ je o Slavku Tešiji, viceguverneru HNB-a kojem je za siječanj isplaćena plaća u iznosu od 44.435,40 kuna. Tešija, dakle, ima veću plaću i od guvernera Borisa Vujčića (41.264 kune) i njegove zamjenice Sandre Švaljek (38.064).

Kako piše na stranicama HNB-a Slavko Tešija rođen je 23. veljače 1954. u Ludbregu. Diplomirao je 1981. na Fakultetu za vanjsku trgovinu u Zagrebu, a magistrirao 2006. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Organizacija i menadžment. Prvo radno iskustvo stječe u Privrednoj banci, a 1983. postaje zaposlenik Hrvatske narodne banke kao viši devizno-monetarni inspektor.

Dužnost direktora Direkcije za deviznu i kreditno-monetarnu inspekciju banaka preuzima 1994., a godinu dana kasnije postaje direktor Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. U Hrvatsku narodnu banku Slavko Tešija vraća se 1996., a od 1998. do 2014. radi kao direktor Direkcije za platni promet s inozemstvom i međunarodne odnose s bankama. Predstavnik Republike Hrvatske u Komisiji za bankarsku tehniku i praksu pri Međunarodnoj trgovačkoj komori (International Chamber of Commerce, ICC), Pariz, postaje 1999. te se na toj funkciji zadržava tri četverogodišnja mandata.

Od 2014. radi u Sektoru podrške poslovanju HNB-a kao glavni savjetnik, a 2017. postaje ovlašteni predstavnik Republike Hrvatske za sukcesiju financijske imovine i obveze bivše SFRJ. Koautor je većeg broja zakona iz područja gospodarstva, a za potrebe državnih institucija davao je, kao ovlašteni stalni sudski vještak za financije, bankarstvo te devizno i vanjskotrgovinsko poslovanje, stručna mišljenja kod sudskih i arbitražnih sporova.

Odlukom Hrvatskog sabora mr. sc. Slavko Tešija imenovan je viceguvernerom Hrvatske narodne banke 18. srpnja 2018.

Viceguverner Tešija koordinira i rukovodi poslovima iz područja Ureda za koordinaciju poslova sukcesije i Ureda za reguliranje deviznog poslovanja, stoji na stranicama HNB-a.

Tagovi