Trames

Profesionalni žalitelji: Nepotpunim žalbama usporili investicije od pola milijarde eura

AUTOR:

  • Vedran Marjanović

OBJAVLJENO:

24.8.2019. u 12:15

AUTOR:

  • Vedran Marjanović

OBJAVLJENO:

24.8.2019. u 12:15

Koprivnica, 201114.
Obilazak radova na obnovi pruzne dionice Koprivnica -Botovo- drzavna granica s Madjarskom. Dionica se nalazi na koridoru RH2, hrvatskom dijelu mediteranskog koridora TEN-T mreze koja povezuje Luku Rijeka preko Zagreba i Koprivnice s Madjarskom te je od iznimne gospodarske vaznosti za Hrvatsku. Foto: Ivan Brkic / Glas Podravine / CROPIX
CROPIX

Marko Balija (u krugu), direktor tvrtki Trames i Trames Consultants

Vijest da je dubrovačka tvrtka Trames početkom prošlog tjedna uložila dvije žalbe pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) na javne natječaje velikih investicija Hrvatske elektroprivrede i HŽ Infrastrukture ne bi zasluživala veću pozornost da se ista tvrtka na iste natječaje pred istim tijelom nije žalila već dva puta i bila odbijena zbog nepravodobnih i neurednih žalbi.

Drugim riječima, DKOM nije ni razmatrao prethodne žalbe Tramesa jer su podnesene izvan roka i nisu uplaćene potrebne naknade za rad Komisije na njima, ali su pripadajući natječaji HEP-a i HŽ Infrastrukture zbog žalbi Tramesa ipak usporeni. Kada se tome doda da Trames nije dao ponude na tim natječajima te da se žali na njih žali u pripremnoj fazi, postavlja se pitanje što dubrovačka tvrtka na ovaj način želi postići?

Direktor Tramesa Marko Balija potrebu višekratnih podnošenja žalbi DKOM-u na pripremnu fazu natječaja HŽ Infrastrukture i HEP-a obrazložio nam je zaštitom interesa njegove tvrtke protiv, kako kaže, diskriminacijskih uvjeta u natječajima. Trames bi, kaže Balija, dao ponude na spornim natječajima, ali ne pod odredbama koje su naručitelji potpisali.

- Postoje javni naručitelji koji spadaju u takozvane „zatvorene sustave“ kod kojih je jako teško dobiti ugovor, putem javnog nadmetanje kroz fer tržišnu utakmicu, gospodarskim subjektima koji žele ostvariti svoje pravne i poslovne interese. Jedan od primjera zatvorenih sustava javnih naručitelja su društva HŽ-Infrastruktura d.o.o. i Hrvatska elektroprivreda d.d.. Instrument kojim se kompetentni ponuditelji štite od diskriminacijskih uvjeta koje je propisao naručitelj je i iskazivanje žalbe u postupku javne nabave - poručio nam je direktor Tramesa, dodajući da su HEP i HŽ Infrastruktura unatoč žalbama Tramesa na dokumentaciju o nabavi nastavili sa postupkom javne nabave, što je, upozorava Balija, protuzakonito.

HES Kosinj

 

U svakom slučaju, da žalbe Tramesa pričinjavaju poprilične teškoće naručiteljima potvrđeno nam je u HŽ Infrastrukturi.

- Nažalost, nerijetko gospodarski subjekti u fazi nadmetanja do predaje ponuda zlorabe institut žalbe na dokumentaciju o nadmetanju kako bi zaustavili postupak i najvjerojatnije produljili rok za dostavu ponuda, ili iz nekih drugih razloga, te podnose neosnovane, neuredne i nepravodobne žalbe koje budu odbačene od strane Državne komisije - poručili su nam iz HŽ Infrastrukture na naš upit o žalbama Tramesa na natječaj tog javnog poduzeća za izradu studijske dokumentacije modernizacije dionice Knin - Split s poddionicama Oštarije - Knin - Split, Knin - Zadar i Perković - Šibenik.

Riječ je o javnom natječaju HŽ Infrastrukture vrijednom 14 milijuna i 505 tisuća sufinanciranom iz fondova Europske unije koji bi trebao pripremiti daljnje investicije HŽ-a u modernizaciju pruge Knin - Split. Za taj željeznički pravac, odnosno za izradu pripadajuće studijske dokumentacije, HŽ Infrastruktura ima još jedan natječaj u tijeku, za poddionice Oštarije - Knin i Oštarije - Knin - Split, vrijedan 14 milijuna i 318 tisuća kuna, također s novcem iz fondova EU. I na taj natječaj Trames se, ovaj put kao Trames-Consultants, dva puta žalio. Oba puta neuspješno jer su podnijeli žalbe izvan roka i bez uplate potrebne naknade.

Razlika između dva natječaja HŽ Infrastrukture za modernizaciju pruge Knin - Split po pitanju Tramesova uplitanja tek je u tome što je Trames Consultants dao ponudu za izradu studijske dokumentacije za poddionice Oštarije - Knin i Oštarije - Knin - Split, dok u slučaju drugog natječaja to nije učinio. Sve u svemu, između 29. srpnja i 19. kolovoza ove godine, Trames i Trames Consultants žalili su se pet puta na natječaje HŽ Infrastrukture za pripremu modernizacije pruge Knin - Split, četiri puta su odbijeni, peta žalba još se razmatra.

Koprivnica, 201114.
Obilazak radova na obnovi pruzne dionice Koprivnica -Botovo- drzavna granica s Madjarskom. Dionica se nalazi na koridoru RH2, hrvatskom dijelu mediteranskog koridora TEN-T mreze koja povezuje Luku Rijeka preko Zagreba i Koprivnice s Madjarskom te je od iznimne gospodarske vaznosti za Hrvatsku. Foto: Ivan Brkic / Glas Podravine / CROPIX
Ivan Brkić / CROPIX/Glas Podravine
 

- Svaka žalba uložena tijekom postupka nabave, bilo u fazi objave nadmetanja, bilo u fazi odabira ponuda, zaustavlja postupak do objave rješenja DKOM-a. Posljedično se probijaju i planirani rokovi predviđeni ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava od strane Europske komisije, što može rezultirati korigiranjem razdoblja implementacije ugovora, ili, u krajnjem slučaju, raskidom ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava od strane Europske komisije - upozoravaju u HŽ Infrastrukturi.

Kad su u pitanju žalbe Tramesa na HEP-ov natječaj za glavni projekt glavnih građevina HES Kosinj, dubrovačka tvrtka između 29. srpnja i 20. kolovoza podnijela je pred DKOM-om tri žalbe, dva puta je odbijena jer su žalbe podnesene izvan roka i bez potrebne uplate za rad komisije na njima, a treća je u razmatranju. Natječaj HEP-a vrijedan je 43 milijuna kuna, a hidroenergetski sustav Kosinj jedna je od najvećih investicija državne elektroprivrede, procijenjena na pola milijarde eura.

- Zbog izjavljivanja žalbi Tramesa, trajanje postupka javne nabave za izradu glavnog projekta glavnih građevina HES Kosinj, produljeno je za oko mjesec dana. Nadamo se i nastojat ćemo da odgoda ne utječe značajno na planirani hodogram realizacije ukupnog projekta HES Kosinj. Nemamo saznanja o motivima, uzrocima i interesima opetovanog izjavljivanja spomenutih žalbi - poručeno nam je iz HEP-a.

U posljednjih deset godina Trames i Trames Consultants podnijeli su ukupno 80 žalbi DKOM-u na natječaje vrlo raznorodnih profila i naručitelja.

Osim natječaja spomenutih javnih poduzeća, osporavali su ispravnost natječaja, među ostalim, uprava aerodroma na Braču i u Zadru, Hrvatskih cesta, gradskih uprava Splita, Dubrovnika i Vinkovaca, kao i više županija. Uglavnom se radilo o osporavanju natječaja na kojem se tražila izrada studije ili projektne dokumentacije, no bilo je i slučajeva kada je naručivan nadzor građenja i konzalting.