Slučaj švicarac

Nakon nove presude Vrhovnog suda Udruga Franak objavila veliku pobjedu

AUTOR:

  • Marina Klepo

OBJAVLJENO:

2.4.2019. u 13:19

AUTOR:

  • Marina Klepo

OBJAVLJENO:

2.4.2019. u 13:19

Bruno Konjević / Neja Markičević / Goran Mehkek / Hanza Media

Ilustracija: prosvjede dužnika u francima i novčanice švicarskog franka

Premda presuda Vrhovnog suda još uvijek nije službeno objavljena, iz nje proizlazi da pravo na tužbu protiv banke i povrat nezakonito naplaćenih kamata ima i 55 tisuća dužnika koji su konvertirali kredite u CHF-ima. Udruga Franak je objavila kako je u slučaju broj Rev-2868/2018, koji je bio na reviziji, Vrhovni sud donio presudu u korist dužnika. Slučaj je vodila odvjetnica Patricia Đurić, a klijent je član Udruge Franak.

Kako se navodi, Vrhovni sud je utvrdio kako činjenica da je potrošač sklopio dodatak ugovoru o kreditu i proveo konverziju u euro ne znači da je time izgubio pravni interes utvrđivanja jesu li pojedine odredbe ugovora o kreditu ništetne. Ništetnost nastupa po samom zakonu i nastaje od trenutka sklapanja pravnog posla pri čemu ništetan ugovor ne postaje valjan ni kad uzrok ništetnosti naknadno nestane, osim u izuzetnim uvjetima koje propisuje čl. 326. st. 2. ZOO, a koji u predmetnom slučaju nisu ispunjeni, stoji u obrazloženju suda.

Potrošač, smatra sud, ima pravni interes i može tražiti utvrđenje ništetnosti pojedinih ugovornih odredbi kako bi na temelju toga ostvario eventualna prava za koja smatra da mu pripadaju. Također, sud smatra da je pogrešan zaključak nižestupanjskih sudova da potrošač nema pravni interes zahtijevati utvrđenje ništetnosti zbog toga što je sklopio dodatak ugovoru kojim su izmijenjene odredbe ugovora.

Hrvatska udruga banaka: Neprimjereno ponašanje Udruge Franak u javnosti

Hrvatska udruga banaka (HUB) objavila je da presuda Vrhovnog suda "govori isključivo o pravnom interesu potrošača za sudsku zaštitu i dopustivosti suđenja", a ne daje uputu sudovima nižeg stupnja o donošenju odluka u pojedinačnim postupcima tužbi. 

Iz HUB-a su, naime, reagirali izjavom na priopćenje Udruge Franak u kojem se, kako navode, "nastavlja praksa objave pojedinačnih sudskih odluka uz obilato korištenje riječi pobjeda, radost u postizanju kolosalnih uspjeha Udruge Franak". Pritom iz udruge banaka "ukazuju na neprimjerenost takvog ponašanja u javnosti jer se time prvenstveno pokušava izvršiti nezakonit pritisak na suce na području čitave RH jednako kao i na Vrhovni sud RH". 

"Danas objavljena presuda Vrhovnog suda Republike Hrvatske govori isključivo o pravnom interesu potrošača za sudsku zaštitu i o dopustivosti suđenja. Ova presuda ni u jednom svom dijelu ne daje uputu nižestupanjskim sudovima o donošenju odluka u pojedinačnim postupcima povodom podnesenih tužbi, a osobito ne vezano na konvertirane kredite po Zakonu o izmjenama i dopuni Zakona o potrošačkom kreditiranju, kako bi se to dalo zaključiti iz današnjih medijskih istupa", ističu iz HUB-a.

"Ujedno, osuđujemo pokušaj manipulacije medijima koristeći ovu presudu kao prejudiciranje konačnih ishoda pojedinačnih sudskih postupaka osobito po konvertiranim kreditima, po kojima su se dodaci sklapali temeljem zakona i sa zakonom određenim učincima takve konverzije. Ovakvi napisi sigurno ne doprinose niti imaju za cilj funkcioniranje pravne države i vladavine prava", zaključuje se u izjavi HUB-a.

Udruga Franak izvijestila je javnost da je donesena presuda Vrhovnog suda po izvanrednoj reviziji, kojom je utvrđeno kako korisnici kredita u švicarskim francima (CHF), koji su kredite prema Zakonu o potrošačkom kreditiranju iz 2015. konvertirali u euro, imaju pravo na tužbe protiv banaka i pravo na povrat novca koji su im banke nezakonito oduzele, što će se dokazati vještačenjem na općinskim sudovima.

Rješenjem Vrhovnog suda potvrđeno je da konverzijom CHF kredita dužnici nisu izgubili pravni interes za utvrđenje ništetnosti ugovornih odredbi toga kredita, njime je ukinuta negativna presuda za preplaćene kamate, vraćena na prvi stupanj i morat će se ponoviti postupak u kojem će tužitelji zasigurno tražiti razliku tečaja i kamata, to će se vještačiti i banke će morati vratiti sve preplaćene iznose zajedno sa zateznim kamatama, izjavio je saborski zastupnik stranke Snaga Goran Aleksić, ističući da se rješenje odnosi na sve konvertirane kredite. 

Ukupno je oko 125.000 osoba ugovorilo CHF kredite, od toga je njih 70.000 već prije steklo pravo na tužbe, a 55.000 osoba koje su konvertirali kredite sada su dobile pravnu sigurnost da mogu tužbom zatražiti povrat preplaćenih iznosa. Ako svi krenu na sudove i tuže, banke bi na kraju morale isplatiti više od 10 milijardi kuna preplaćenih iznosa, kaže Aleksić.