Kraj uvriježene prakse

Hakom ukinuo praksu teleoperatora kojom se naplaćuju naknade za raskid ugovora

AUTOR:

  • Novac.hr

OBJAVLJENO:

5.4.2019. u 17:44

AUTOR:

  • Novac.hr

OBJAVLJENO:

5.4.2019. u 17:44

, Image: 141259752, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: yes, Credit line: Profimedia, Alamy
Profimedia, Alamy

Ilustracija

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (Hakom) stala je na kraj praksi telekoma da u slučaju raskida pretplatničkih ugovora korisnicima naplaćuju drakonske naknade i naredila im da se te naknade ukinu. To se može iščitati iz odluka s najnovije sjednice održane u četvrtak.

Teleoperatori A1, Optima telekom i Terrakom naplaćivali su naknade od kune do 50 kuna prilikom sklapanja pretplatničkih ugovora u trajanju 12 ili 24 mjeseca. Međutim, kada bi korisnik odlučio raskinuti ugovor ta se naknada tretirala kao “popust” na uslugu, a korisnik bi najednom bio primoran platiti preostale mjesečne naknade za uslugu, koje su se  u slučaju usluge interneta i televizije B.net (A1 telekom) kretale do 1523,37 kuna, u slučaju Optime do 1875 kuna, a Terrakoma i do 4500 kuna.

Tom se praksom, smatra Hakom, korisniku otežava promjena operatora jer će onda radije ostati u pretplatničkom odnosu nego se odlučiti na plaćanje visokih penala u slučaju prijevremenog raskida. Teleoperatori time, zaključuju, zaobilaze zakonsko pravo korisnika na plaćanje najpovoljnije opcije.

- Štoviše, korisnik je u slučaju prijevremenog raskida pretplatničkog ugovora na početku obveznog trajanja ugovora dodatno zakinut jer je unatoč kratkom korištenju pogodnosti prisiljen platiti visoku naknadu koja se u nekim slučajevima sastoji od preostalih mjesečnih naknada do kraja ugovorenog razdoblja, sve zbog visokog iznosa aktivacijske naknade, a da realno popust nije niti koristio, stoji u odluci Hakoma.

Hakom je tražio očitovanje tih teleoperatora koji su tvrdili da je naknada neophodna navodeći troškove poput priključka, opreme, aktivacije, tehničara na terenu. Hakom je ta obrazloženja odbacio argumentom da je “potpuno nerazumno” tvrditi da je naknada neophodna, a onda ju korisnicima naplatiti “kao popust u gotovo stopostotnom iznosu”, aludirajući tu na praksu naplaćivanja naknade u iznosu od kune.

Telekomi na ovu odluku nemaju pravo žalbe, ali mogu pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana.